platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Klimaat centraal tijdens 177e Dies Natalis TU Delft

Klimaat centraal tijdens 177e Dies Natalis TU Delft

Bibliotheek TU Delft

‘Klimaat’ is een van de gebieds-overstijgende thema’s waarop de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling zich de komende tijd richt. Dat dit thema centraal staat bij álle ingenieursrichtingen van de TU Delft, bleek tijdens de 177e verjaardag van de TU Delft afgelopen 11 januari.

“Perhaps the only advantage of getting older, is that you can see the past in a better perspective. At the same time, certainly at a university, you need to keep an open view to the future, especially for today’s theme, climate action.”  

Dit waren de eerste woorden die prof. Pier Siebesma, hoogleraar Atmosfeerphysica, tot het publiek richtte. Lees zijn volledige toespraak hier.

Rector magnificus prof. Tim van der Hagen benadrukte in zijn openingsspeech de maatschappelijke impact van ingenieurswerk:

“We do that with our mission in mind, which is: impact for a better society. As you must have heard me say  before: we should not only be good at what we do, but what we do should be good for something.”

Lees zijn volledige toespraak hier.

Vele specialisaties, één maatschappelijke opgave
Voorafgaand aan de Dies-ceremonie vond het symposium ‘Climate Action’ plaats, waar wetenschappers zich vanuit verschillende ingenieursrichtingen van de TU Delft over de klimaatopgave bogen. Onderwerpen waren bijvoorbeeld ‘Citizens’ responsibility for climate resilient cities’ (Neelke Doorn – Faculty of Technology, Policy and Management), ‘Climate action and vitality at work’ (David Keyson - Faculty of Industrial Design Engineering), ‘Extreme prediction, learning more from the data we have’ (Geurt Jongbloed - Delft Institute of Applied Mathematics) en ‘Resilience for Climate Action – lessons from crisis and disaster response’ (Tina Comes -  Faculty of Technology, Policy & Management).

Dat gebiedsontwikkeling een interdisciplinair vakgebied is, weten we. Bij complexe, gebieds-overstijgende opgaven zoals klimaatadaptatie kan het daarom geen kwaad om naast de economische, ruimtelijke en sociale disciplines ook eens bij de technische een kijkje te nemen. Bekijk meer over thematische samenwerkingen van de TU Delft op deze pagina.


SKG kennisagenda 2018-2021

kennisgebieden SKG

De deelnemers van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling stelden op 28 november 2018 de kennisagenda voor de komende drie jaar vast. Over het klimaat zeggen zij: “Klimaatverandering raakt direct aan gebiedsontwikkeling: hitte, droogte en wateroverlast zijn veranderd van ‘uitzondering’ in ‘dagelijkse realiteit’. Dat vraagt niet alleen om nieuwe en creatieve concepten voor uitleggebieden. Binnenstedelijk is het de vraag hoe vergroening en waterberging ingepast kunnen worden en wat dit betekent voor de (on)mogelijkheden van verdichting.”

 Zie de volledige kennisagenda van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling hier.

Auteur

Celine Janssen pp
Céline Janssen

Promovenda / onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft

Bekijk alle artikelen