Luchtfoto bedrijventerrein Coenecoop, Waddinxveen door KiwiK (bron: Shutterstock)

“Klimaatbeleid moet dus niet alleen sneller, het moet ook breder”

2 juli 2021

3 minuten

Nieuws Ruim 400.000 geïsoleerde woningen, 82.000 hectare nieuwe natuur, 1.000 hubs voor elektrisch deelvervoer voor lagere inkomens en 2.000 groenere bedrijventerreinen. Het zijn de ingrediënten van de Eerlijke Klimaatagenda, die als inspiratie moet dienen voor de komende kabinetsperiode.

In samenwerking met werkgevers, vakbonden, klimaat- en jongerenorganisaties presenteerde Milieudefensie vorige maand het plan voor klimaatoplossingen die in de komende kabinetsperiode aangepakt kunnen worden. De Eerlijke Klimaatagenda is in het bijzonder gericht op mensen met een lager inkomen. “Deze transitie kan alleen slagen als iedereen mee kan doen. De benodigde maatregelen moeten betaalbaar en uitvoerbaar zijn voor alle burgers, ook die met de kleinste beurs, en voor alle toekomstbestendige bedrijven, ook de kleinsten. Klimaatbeleid moet dus niet alleen sneller, het moet ook breder. Iedereen moet kunnen meedoen.”

8,8 miljard

De plannen zijn een aanvulling op het Klimaatakkoord uit 2018 en zijn volgens Milieudefensie om een tweetal redenen broodnodig. “Het klimaatbeleid is nu niet eerlijk omdat eigenlijk alleen rijke Nederlanders en grote bedrijven kunnen verduurzamen. En met het huidige beleid (34% CO2-besparing) haalt Nederland het Europese klimaatdoel niet (55% CO2-besparing). Een nieuw kabinet zal het klimaatbeleid aanzienlijk moeten versnellen om de klimaatdoelstellingen voor 2030 nog te kunnen bereiken. Meer is nodig dan het Klimaatakkoord dat er al ligt.”

Om al de plannen uit de Eerlijke Klimaatagenda uit te kunnen voeren, moet er de komende kabinetsperiode 8,8 miljard euro worden geïnvesteerd in scholing, wonen, mobiliteit en groen. Naast het realiseren van arbeidsplaatsen, gezondheidsvoordelen en economische groei hebben de plannen ook grote invloed op de ruimtelijke indeling van Nederland.

Gezondheidseffecten

Zo bevat de agenda een mobiliteitsplan gericht op wijken met veel mensen met een lager inkomen en krimpregio’s. In die wijken worden duizend hubs voor elektrisch deelvervoer gerealiseerd en worden het openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur verbeterd. Die maatregelen zorgen niet alleen voor 800.000 ton minder CO2-uitstoot, maar ook voor meer ruimte. 12.000 parkeerplaatsen kunnen volgens Milieudefensie door deze plannen namelijk een nieuwe bestemming krijgen. “Ruimte die zeker in de vaak minder groene wijken waar lagere inkomens en middeninkomens wonen goed gebruikt kan worden om meer groen te creëren.”

Bij het uitvoeren van de investeringen dienen wijken met het minste groen en de laagste inkomens voorrang te krijgen

Een ander belangrijk onderdeel van de plannen is een groenagenda voor 82.000 hectare nieuwe natuur (waarvan de helft de komende kabinetsperiode kan worden gerealiseerd), het vergroenen van 2.000 bedrijventerreinen en het vergroenen van de tien grootste steden van Nederland. “Veel gemeenten kampen met financiële problemen en hebben dus vaak geen ruimte voor vergroeningsplannen. Bij het uitvoeren van de investeringen dienen wijken met het minste groen en de laagste inkomens voorrang te krijgen. Op deze wijze zullen de investeringen de meeste positieve gezondheidseffecten opleveren.”

Krap bij kas

De woningmarkt is een ander terrein waar volgens Milieudefensie nog veel winst valt te behalen. Doel van het Klimaatakkoord is het verduurzamen van 1,5 miljoen woningen en gebouwen in 2030. Eerder dit jaar bleek al dat die aantallen bij lange na niet worden gehaald. Daarom pleiten de auteurs van de klimaatagenda voor het verduurzamen van 250.000 corporatiewoningen en 160.000 koopwoningen van mensen met een lager inkomen. “Voor de laagste inkomens is verduurzaming van de woningen een grote uitdaging omdat vanwege het lage energielabel de investering relatief groot is en de vermogens- en inkomenspositie van deze woningbezitters slecht is en daarmee ook hun financieringsmogelijkheden. Ook de corporaties zitten door de verhuurdersheffing krap bij kas. Door deze huizen toch als eerste te isoleren pakken we de grootste problemen als eerste aan.”


Lees de Eerlijke Klimaatagenda op de website van Milieudefensie.


Cover: ‘Luchtfoto bedrijventerrein Coenecoop, Waddinxveen’ door KiwiK (bron: Shutterstock)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023