Urban Books #56: Handboek Projectontwikkeling

Lancering Handboek Projectontwikkeling: niet makkelijk, wel de basis

9 oktober 2018

3 minuten

Verslag
BOEKPRESENTATIE Eind september werd het geheel vernieuwde Handboek Projectontwikkeling gepresenteerd. Redacteur en hoofdauteur Gert-Joost Peek lichtte in Amsterdam zijn keuzes toe. “We mogen best wat wetenschappelijker tegen het vak aankijken.”

Bij projectontwikkeling draait het niet alleen om marketing. Een projectteam moet ook mensen aantrekken die verstand hebben van bouwtechnieken. Een concept moet zowel robuust als flexibel zijn. En de overheid kan de slag niet alleen maken, maar heeft daar projectontwikkelaars voor nodig. Dat en meer blijkt eind september tijdens de presentatie van het nieuwe Handboek Projectontwikkeling in Pakhuis De Zwijger. Gert-Joost Peek, lector aan de Hogeschool Rotterdam en hoofdauteur, maakt een wandeling door het boek en levert munitie aan voor discussie.

Randvoorwaardelijk
Het vak projectontwikkeling is volop in ontwikkeling. Er zijn de gevolgen van de crisis, de komst van de Omgevingswet, nieuwe vormen van samenwerking en verdere hervormingen van het omgevingsrecht. Het Handboek Projectontwikkeling (dat voor het eerst verscheen in 2008 en in 2010 werd bijgewerkt) speelt daarop in. “De wereld is na de crisis behoorlijk veranderd”, houdt Peek zijn toehoorders voor. “Een van de gevolgen is dat dat we bij projectontwikkelingen verschillende startpunten kennen. Denk bijvoorbeeld aan de transformatie van bestaande gebouwen.”

Het boek bestaat uit acht hoofdstukken. Eén daarvan gaat over de kern van projectontwikkeling, zoals het werkveld, de professie, en de bedrijf- en ontwikkelstrategieën. Een opvallend ander hoofdstuk gaat over samenwerken. Volgens Peek is dat enorm belangrijk omdat samenwerking, zowel binnen een team als met professionele partners, helpt om iets van de grond te krijgen. Alleen in samenspel met overheden (zoals gemeenten), collega-bedrijven, beleggers, financiers, bouwers, woonconsumenten en omwonenden maakt een concept kans om te slagen. “Samenwerking is randwoorwaardelijk om iets voor elkaar te krijgen.” 

Niet te visionair
Het boek geeft verder aandacht aan publiek en privaat recht en de drie kernactiviteiten voor projectontwikkelaars: tekenen, rekenen en ondertekenen. Daarnaast komen er acht praktijkvoorbeelden voorbij.  De projectbeschrijvingen tonen aan dat de ideaaltypische ontwikkelstrategieën nooit in de realiteit voorkomen. “Het is een compleet boek en de cases maken het leuk om te lezen”, merkt Wouter Blom, ontwikkelaar bij OVG en EDGE Technologies, op. “Maar ik mis wel een visie op toekomstige ontwikkelingen, zoals de energietransitie.”

Het is volgens Peek een bewuste keuze om het boek niet te visionair te maken, maar vooral een handboek te laten zijn voor de basis. Ontwikkelingen kunnen volgens de auteur snel, soms in een jaar of twee, sterk veranderen. Mede-panellid Rik Zwigger van BPDi (het onderdeel van BPD dat zich toelegt op binnenstedelijke gebiedsontwikkeling) deelt die mening. Hij ziet momenteel veel uitdagingen voor projectontwikkelaars en andere partijen die zich met de bebouwde omgeving bezighouden, maar die uitdagingen kunnen over bijvoorbeeld vijf jaar weer anders zijn. “Dit boek gaat over de kern van projectontwikkeling.”

Machocultuur
Dat het geen gemakkelijk boek is geworden, zoals sommigen zeggen, ziet Peek als een compliment. “Dat is nou juist iets wat node gemist werd. Het vak is dik vijftig jaar in ontwikkeling. Daarom mogen we best wat wetenschappelijker tegen het vak aankijken.”

In het Engels zijn al meerdere boeken geschreven over de complexiteit van het ontwikkelproces. Het punt is alleen dat Nederland zijn eigen dynamiek kent en dat er hier andere keuzes worden gemaakt. “We hebben een overheid die op lokaal niveau – de gemeenten – als marktpartij opereert. Dat maakt het heel anders dan in andere landen.”

Panellid Bess Blomjous, ontwikkelaar bij Lingotto, stelt dat in het boek het plezier voor het vak er vanaf spat. Ook is er oog voor de maatschappelijke betekenis die ontwikkel-professionals hebben. Wel zou Vincent Taapken, eigenaar en oprichter New Industry Development, graag extra ruimte zien voor de rol van cultuur binnen projectontwikkeling. Hij benadrukt dat er weinig vrouwen werkzaam zijn in het vak en dat er nog altijd sprake is van een machocultuur. Volgens Peek zit het niettemin allemaal in het boek. “Er is uitgebreid aandacht voor integriteit en de NEPROM Gedragscode. Het draait in het vak echt niet alleen om het meeste geld verdienen.”


Bekijk de discussieavond over het Nieuwe Handboek Projectontwikkeling:

Cover: screenshot uit de onderstaande video-opname van de boekpresentatie in Pakhuis de Zwijger


Cover: ‘Urban Books #56: Handboek Projectontwikkeling’


Portret - Wendy Braanker

Door Wendy Braanker

redacteur Bewust Nieuwbouw bij NEPROM


Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022