2014.11.16_Samenwerking, samenhang en concurrentiekracht_660px

Leren van ontwikkelstrategieën in het buitenland

15 november 2014

3 minuten

Nieuws Wat kan Nederland leren van stedelijke regio’s in het buitenland als het gaat om samenwerking, economische samenhang en concurrentiekracht? Vereniging Deltametropool voert een internationale vergelijking uit gericht op het vinden van internationale stedelijke regio’s die als voorbeeld kunnen dienen voor Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategieën (REOS). Het ministerie van IenM is opdrachtgever.

Het belang van steden voor de economische toekomst lijkt steeds verder toe te nemen. Zo concludeert ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat stedelijke regio’s in toenemende mate een grotere rol spelen in het vergroten van de concurrentiekracht en productiviteit van Nederland. Dit vraagt van overheden - naast de inzet op het vergroten van de innovatiekracht van economische sectoren - ook gerichte aandacht voor het versterken van de krachten en voor de opgaven van onze stedelijke regio’s.

Studies: stedelijke regio’s NL missen de voordelen van agglomeratiekracht

In de afgelopen jaren hebben de stedelijke regio’s in Nederland in regionaal verband sterktes uitgebouwd en opgaven aangepakt. Dit lijkt echter niet voldoende, diverse studies wijzen uit dat Nederland de voordelen van agglomeratiekracht mist door het ontbreken van één of meerdere metropolen. Hierdoor mist Nederland op de lange termijn concurrentiekracht en dus ook economische groei. Volgens de studies ligt de oplossing in het sterker gebruik maken van het Nederlandse netwerk van stedelijke regio’s, het stimuleren van meer samenwerking en economische samenhang.

Het Rijk, de Noordelijke Randstad, Zuidelijke Randstad en de Brainportregio verkennen of en hoe meer samenwerking en (economische) samenhang de concurrentiekracht van de stedelijke gebieden in Nederland kan vergroten. Dit vraagstuk vormt de kern van de ruimtelijk-economische ontwikkelstrategie (REOS). In lijn met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) richt REOS zich op de Noordelijke- en Zuidelijke Randstad en de Brainportregio.

Aanpak REOS Internationale Vergelijking

Vereniging Deltametropool is gevraagd een internationale vergelijking uit te voeren, aan de hand van verschillende criteria, met als resultaat een selectie van internationale stedelijke regio’s die als voorbeeld kunnen dienen voor het REOS proces. Ook wordt geïllustreerd wat Nederland kan leren of lenen van deze regio’s.

De internationale vergelijking is opgebouwd uit vier stappen:

  1. Er is een longlist met de top twintig van best presterende Europese regio’s op vijfentwintig indicatoren en de best presterende internationale regio’s per economische sector.

  2. De resultaten van beide onderzoeken in stap 1. zijn besproken tijdens een workshop met de verschillende REOS regio's.

  3. Er is een shortlist van elf stedelijke regio’s samengesteld op basis scores op de thema’s Polycentric Variety, Smart Delta, Economic Future Europe en Place To Be.

  4. Er is een overzicht gemaakt van de strategieën, projecten en organisatie van twee niet-Europese stedelijke regio’s (San Francisco en Singapore) als voorbeeld voor de ruimtelijk-economische ontwikkelstrategie in Nederland.

Tussenpublicatie: stand van zaken in oktober 2014

Het rapport beschrijft de resultaten van stap 3 en 4 en is een tussenproduct in het REOS proces en toont de stand van zaken in oktober 2014.

Lees verder:


Cover: ‘2014.11.16_Samenwerking, samenhang en concurrentiekracht_660px’Meest recent

Philips stadium, Eindhoven door uslatar (bron: Shutterstock)

Geen tweede Philipsdorp, maar de baas wordt soms toch weer huisbaas

Door het woningtekort wordt het bieden van geschikte woonruimte een steeds belangrijker instrument in de zoektocht naar nieuwe werknemers. Opvallend is dat het niet alleen de grote bedrijven zijn die zich als huisbaas opwerpen.

Analyse

29 mei 2024

Het standbeeld van Justitie symbool door r.classen (bron: Shutterstock)

Het Didam-II-arrest komt eraan. Dit zijn de mogelijke gevolgen voor gebiedsontwikkeling

Na een belangrijk advies aan de Hoge Raad verwacht advocaat Manfred Fokkema dat het Didam-arrest wordt aangescherpt. “Dit zou tot gevolg hebben dat de invloed van het Didam-arrest op de praktijk van gebiedsontwikkeling kleiner wordt.”

Uitgelicht
Analyse

29 mei 2024

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024