GO transfer door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Lilian van den Aarsen: “We moeten zorgen dat we het in gebiedsontwikkeling meteen goed doen”

3 februari 2021

3 minuten

Persoonlijk In haar vorige functie had Lilian van den Aarsen voor het eerst sinds lange tijd wat minder direct met gebiedsontwikkeling te maken. Als de nieuwe directeur Staf Deltacommissaris van het Deltaprogramma hoopt ze dat snel weer in te halen. De komende jaren staan wat haar betreft vooral in het teken van een goede samenwerking tussen rijk en regio, het versnellen van de klimaatadaptatie en het combineren van opgaven en transities.

In gebiedsontwikkeling is samenwerking tussen partijen en de persoonlijke drive van gebiedsontwikkelaars essentieel. In deze rubriek lichten we daarom de belangrijkste transfers in de wereld van gebiedsontwikkeling uit. Uw transfer hierbij? Mail ons via redactie@gebiedsontwikkeling.nu.

Wat was uw rol in gebiedsontwikkeling?

“Ik ben zes jaar regiodirecteur Oost bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geweest. Vanuit die rol was het doel Den Haag en de regio met elkaar te verbinden. Ik was onder andere betrokken bij het programma Ruimte voor de Rivier en uiteindelijk heb ik toen de overstap gemaakt naar het Deltaprogramma Rivieren als programmadirecteur. De afgelopen zes jaar had ik als directeur Kennis, Innovatie en Strategie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het eerst minder met gebiedsontwikkeling te maken, maar dat verandert gelukkig nu weer. Ik miste de inhoud en het bestuurlijke aspect van mijn vorige functies.”

Wat wordt uw rol in gebiedsontwikkeling?

“Het voelt goed, ik ken de materie en de mensen. Maar er is gelukkig ook heel veel veranderd de afgelopen zes jaar. Het Deltaprogramma zit in een nieuwe fase. Toen ik vertrok, waren we vooral bezig met een community op te bouwen en was de opgave net goed in beeld gebracht. Nu moeten we juist zorgen dat we de uitvoering van de verschillende programma’s versnellen en verbreden.” 

Wat is volgens u de grootste uitdaging in gebiedsontwikkeling?

“Ik vind het heel belangrijk dat het Deltaprogramma als nationaal programma nog steeds bestaat. Ze hadden een paar jaar geleden ook kunnen zeggen: ‘we weten wat er moet gebeuren, we gaan in de eigen organisatie weer verder’. Maar juist door de structuur van het Deltaprogramma blijven we met elkaar in gesprek. Dat is belangrijk voor de samenwerking en de commitment aan de opgave die voor ons ligt. Want het Deltaprogramma is nooit klaar, we kunnen nog niet op onze lauweren rusten. De toekomst is onzeker en de opgaven blijven veranderen: ze worden urgenter, complexer en vaak ook duurder.”

“Daarom moeten we zorgen dat we het de komende jaren in gebiedsontwikkeling meteen goed doen door altijd te denken: is deze maatregel ook klimaatbestendig? We willen nog meer de koppeling maken met andere opgaven, zoals de energietransitie, de landbouwopgave en de woningbouw. Dat is voor ons als Deltaprogramma ook de kans om inhoudelijk verder te komen.”

Welke activiteit of project neemt u het eerst ter hand?

“Verbinding zoeken in de regio. Veel van onze projecten zijn sterk verbonden met regionale opgaven als de energietransitie en de inrichting van de landbouw. Dit zijn onderwerpen die ook heel goed vanuit water te benaderen zijn. Door integraal te werken kan iedereen de eigen focus behouden maar kunnen we grotere stappen zetten. Zo werken we nu soms ook al. Bijvoorbeeld op de hoge zandgronden. Daar komen droogte, landbouw en natuur samen. Hoe krijg je die onderwerpen bij elkaar en zorg je ervoor dat de oplossing klimaatbestendig is? Dat wordt onze uitdaging.”

Wat hoopt u te bereiken in uw nieuwe functie?

“Ik hoop dat de meerwaarde van het Deltaprogramma steeds breder gezien én benut wordt. Dat de regionale samenwerking nog verder is versterkt en dat er nieuwe oplossingen voorhanden zijn zodat zaken ook echt integraal aangepakt kunnen worden. Daarnaast hoop ik dat de urgentie wat betreft klimaatadaptatie zo gewoon is dat in elk besluitvormingsproces wordt afgewogen hoe klimaatrobuust een beslissing is. Ik hoop dat ik daar een bescheiden bijdrage in heb kunnen leveren door iedereen de goede richting op te hebben geduwd. Ik zie het Deltaprogramma als een stevige buitenboordmotor. Je kan alleen in de boot op eigen kracht best een eind komen, maar samen ben je er toch een stuk sneller.”

Lilian van den Aarsen door Lilian van den Aarsen (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

-

‘Lilian van den Aarsen’ door Lilian van den Aarsen (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Drie nieuwe leden voor College van Rijksadviseurs
Francesco Veenstra, Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis zijn de drie nieuwe leden van het College van Rijksadviseurs. Veenstra wordt vanaf 1 september 2021 Rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs. De Jonge en Wouter Veldhuis zijn als Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving in januari al met hun nieuwe functie begonnen. Stedenbouwkundige en architect Veldhuis is naast zijn nieuwe baan als Rijksadviseur ook de nieuwe columnist van deze website. Lees hier zijn eerste column.

Oud-voorzitter SKG naar Schiphol Area Development Company
Heleen Aarts is sinds eind vorig jaar commissaris van de Schiphol Area Development Company (SADC). Aarts, die in het verleden bestuursvoorzitter van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) was, blijft ook actief als CEO van ontwikkelaar Amvest. “De ontwikkeling van goede werklocaties rondom Schiphol is essentieel voor de Nederlandse economie. Ik vind het zeer eervol om daar een bijdrage aan te mogen leveren”, zei Aarts bij haar aanstelling. 

Menno Overtoom maakt promotie binnen Klépierre
Menno Overtoom maakt promotie binnen de Franse vastgoed- en winkelcentrareus Klépierre. De voormalig directeur van het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne wordt directeur Ontwikkeling en Transacties van Klépierre, ook eigenaar van Hoog Catharijne. Bij de Fransen, die zichzelf de Europese leider op het gebied van winkelcentra noemen en ook de Markthal en het Alexandrium in Rotterdam bezitten, wordt Overtoom onder andere verantwoordelijk voor de samenstelling van de portefeuille. 

Merel Pit is de nieuwe hoofdredacteur van De Architect
De Architect heeft een nieuwe hoofdredacteur. Sinds 1 januari heeft Merel Pit het stokje overgenomen van Harm Tilman, die na 18 jaar als hoofdredacteur van het platform met pensioen gaat. Pit studeerde in 2008 cum laude af als architect aan de TU Eindhoven en werkt sindsdien als architectuurjournalist, redacteur en docent. Bij De Architect, waar ze ook haar carrière begon, hoopt ze de komende jaren ‘het gesprek over architectuur zo breed mogelijk, met zoveel mogelijk mensen te kunnen voeren.’

Nieuwe stadsbouwmeester voor Groningen
Nathalie de Vries is sinds 1 januari de stadsbouwmeester van Groningen. Ze is de opvolger van Jeroen de Willigen. De Vries combineert de komende jaren het stadsbouwmeesterschap met haar werk voor architectenbureau MVRDV en haar functie als hoogleraar Architectural Design aan de TU Delft. Architect Dianne Maas is tegelijk met De Vries begonnen als nieuwe supervisor aardbevingsgebied.


Cover: ‘GO transfer’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024