Madeline Buijs door Peter Boer (bron: Madeline Buijs)

Madeline Buijs: “Als vastgoedpartijen alles bij het oude houden, worden ze aan alle kanten ingehaald”

24 december 2021

3 minuten

Persoonlijk Na negen jaar als sectoreconoom bij ABN AMRO maakt Madeline Buijs in het nieuwe jaar de overstap naar vastgoedadviseur Colliers. In die rol hoopt ze de komende jaren de vastgoedsector vooral op het gebied van maatschappelijke relevantie een stap verder te brengen.

In gebiedsontwikkeling is samenwerking tussen partijen en de persoonlijke drive van gebiedsontwikkelaars essentieel. In deze rubriek lichten we daarom de belangrijkste transfers in de wereld van gebiedsontwikkeling uit. Uw transfer hierbij? Mail ons via redactie@gebiedsontwikkeling.nu.

De afgelopen negen jaar hield u zich als econoom al bezig met de sectoren bouw en vastgoed. Vanwaar de overstap naar die laatste sector?
“Ik had het nog prima naar mijn zin, want mijn werk is nu totaal anders dan negen jaar geleden. In 2012 zaten we in de naweeën van de financiële crisis. De ontwikkeling van het vastgoed is daarna heel snel gegaan, het onderwerp is de afgelopen jaren veel groter geworden in gebiedsontwikkeling. Thema’s als duurzaamheid en transformaties stonden toen nog helemaal niet op de agenda. Als head of research krijg ik bij Colliers mijn eigen afdeling, waarmee ik hoop met gedegen onderzoek de sector verder te kunnen brengen. Dit is een mooie vervolgstap in mijn carrière”

Hoe is de rol van het vastgoed in gebiedsontwikkeling de afgelopen jaren veranderd?
“Een onderwerp als woningbouw is maatschappelijk gezien een heel belangrijk punt geworden. Kijk bijvoorbeeld naar de beleggers. Die groep was vroeger eigenaar van een beperkt deel van de woningvoorraad. In 2015 werden ze met open armen binnengehaald, nu zijn beleggers volgens sommige mensen schuldig aan alle problemen in de sector. Vastgoed is daarmee ook heel politiek geworden en die politieke rol wordt steeds groter. Die golfbewegingen in de sector, de pieken en dalen die je meemaakt, zijn voor een econoom heel interessant.”

Het aantal dozen gaat afnemen, politiek gezien is er te veel weerstand tegen

Wat zijn de grootste uitdagingen die op de sector liggen te wachten?
“Dat zijn er best wel veel. Een toekomstbestendige woningmarkt die voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk moet worden is belangrijk. En wat gaat er met de kantorenmarkt gebeuren, wat is de impact van corona? Voor beide uitdagingen is transformeren van het huidige vastgoed noodzakelijk. Alleen dat kan de sector niet alleen en daarom moet de samenwerking worden opgezocht. Samen met andere partijen om tafel gaan, bijvoorbeeld met gemeenten, om door middel van transformaties de leefbaarheid in een bepaald gebied te verbeteren.”

Eerder dit jaar stelde u op Gebiedsontwikkeling.nu dat het einde van de XXL-dozen in zicht is en klein vastgoed de toekomst heeft. Hoe kijkt u daar nu naar?
“Het aantal dozen gaat afnemen, politiek gezien is er te veel weerstand tegen. Theoretisch gezien werkt het wel, want distributie blijft een noodzaak, we kunnen niet zonder. Maar gemeenten gaan in de praktijk de grootschalige locaties niet meer toekennen. Daarom worden kleinschalige locaties dichtbij de stad en de eindgebruiker de trend.”

Duurzaamheid en transformaties zijn voor de vastgoedsector kostbaar. Hoe denkt u in uw nieuwe rol de sector toch mee te krijgen?
“Ik wil die maatschappelijke relevantie nog een stap verder brengen en het onderwerp binnen de sector nog duidelijker op de kaart zetten. Tegelijkertijd gaat dat ook vanzelf, want duurzaamheid is zo belangrijk geworden dat de sector er ook niet meer omheen kan. Als vastgoedpartijen alles bij het oude houden, worden ze aan alle kanten ingehaald. De rol van vastgoed wordt in de maatschappij steeds belangrijker en dus moet de sector verder kijken dan alleen de stenen.”

Marianne Loof benoemd tot nieuwe Spoorbouwmeester

ProRail en NS hebben Marianne Loof benoemd als nieuwe Spoorbouwmeester. Zij volgt de huidige Spoorbouwmeester Eric Luiten per 1 januari 2022 op. In haar nieuwe functie heeft Loof de opdracht de directies van ProRail en NS onder andere te adviseren over stedenbouw, architectuur, interieur en landschap. De functie van Spoorbouwmeester wordt in deeltijd ingevuld door een ontwerper/architect voor een periode van drie jaar. Naast haar nieuwe functie blijft Loof verbonden aan LEVS architecten in Amsterdam.

Ad Melkert naar woningcorporatie de Alliantie

Woningcorporatie de Alliantie krijgt met Ad Melkert een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Melkert volgt Peter van Lieshout op, die na twee termijnen op 11 februari 2022 afscheid van de Alliantie neemt. Melkert is nu voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Ziekenhuizen en is voormalig partijleider van de PvdA en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Alliantie heeft een portefeuille van ruim 50.000 huurwoningen in de metropoolregio Amsterdam.

Harm Janssen algemeen directeur Nederland voor BPD

Per 1 februari 2022 wordt Harm Janssen algemeen directeur voor de Nederlandse ontwikkelactiviteiten van BPD. Janssen, nu voorzitter van de directie in de regio Noord-West, zal samen met de algemeen directeur Duitsland direct onder CEO Walter de Boer komen te werken. Op dezelfde datum als Janssen gaat Alexander Heinzmann de functie in Duitsland vervullen.

Wouter Jan Verheul versterkt de Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft

Vanwege de groeiende hoeveelheid werkzaamheden, is Wouter Jan Verheul de Leerstoel Gebiedsontwikkeling komen versterken voor twee dagen in de week. Als senior onderzoeker werkt hij samen met Co Verdaas, Tom Daamen en de andere medewerkers van de leerstoel. De komende tijd zal hij zich vooral richten op het versterken van de Kring van Adviseurs (KvA), nieuwe onderzoeksopdrachten, onderwijs voor professionals en de begeleiding van junior onderzoekers.


Cover: ‘Madeline Buijs’ door Peter Boer (bron: Madeline Buijs)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023