2014.07.29_Opleiding MCD Ontwikkel je verbindingskracht_660

MCD: Ontwikkel je verbindingskracht

29 juli 2014

4 minuten

Nieuws Het werken in de stedelijke gebiedsontwikkelingen van nu is niets minder dan het bedrijven van topsport. De complexiteit is groot en de condities veranderen voortdurend. Aan projectleiders de opgave om in deze hoge dynamiek te werken aan de beste oplossingen. Het vak van gebiedsontwikkeling staat op z’n kop, zegt Geurt van Randeraat, directeur van Site Urban Development én directeur van de post-masteropleiding MasterCityDeveloper (MCD). Basiskennis is daarom onvoldoende. De MCD traint op leiderschap en strategisch sturen binnen stedelijke gebiedsontwikkelingen en herstructurering. ‘De opleiding is een life-changing experience: je gaat meer mogelijkheden zien en bouwt het vertrouwen op dat je zelf kunt sturen in complexe stedelijke opgaven.’

De verandering van het vak vraagt om een sprong in kennis en competenties. ‘Je diepgaand verbinden aan nieuwe kennis en methoden’, noemt Van Randeraat dat. Dat vraagt wat van de student. ‘Er is een forse krachtinspanning nodig om die sprong te maken.’ De kern ligt voor Van Randeraat in verbindingskracht. ‘Je moet vandaag de dag samen met andere partijen projecten van de grond krijgen. Daarvoor zul je de ander echt moeten begrijpen: in de huid kruipen van de ander en hun business case snappen.’ Dat vraagt om competenties zoals openheid, creativiteit, nieuwsgierigheid en het kunnen leggen van verbindingen. Snappen dat het werken aan gezamenlijke ambities je verder brengt dan het sec dienen van je eigen belang. Van Randeraat: ‘De MCD is er specifiek op gericht om studenten op strategisch niveau deze vaardigheden bij te brengen.’

De top-professionals van morgen

De MCD is een gecombineerde 2-jarige opleiding van de Erasmus Universiteit, de TU Delft en de gemeente Rotterdam, waarin wetenschappelijke reflectie en praktijkervaringen worden ingezet om de top-professionals van morgen te trainen. Studenten hebben minimaal 5 jaar werkervaring en werken bij projectontwikkelaars, gemeenten, corporaties, adviesbureaus en provincies. Die diversiteit in de groep deelnemers biedt een belangrijke meerwaarde, zeggen oud-deelnemers. ‘Iedereen is heel open waardoor je meer inzicht krijgt in de motivatie en beweegredenen van anderen aan tafel. Dat is cruciaal, juist omdat het succes van een gebiedsontwikkeling valt of staat met een integrale benadering en een goede samenwerking.’

Stap hoger komen

De kern van het vak in verandering staat steeds centraal in het curriculum. Van Randeraat somt de dilemma’s op. ‘Hoe stuur ik op de lange termijn, terwijl ik toch flexibel wil blijven? Hoe maken we plannen voor over tien jaar zonder initiatiefnemers en ondernemers voor morgen te kort te doen? Hoe faciliteer ik die ondernemers als overheid, of, hoe wil ik als corporatie of private partij gefaciliteerd worden? Dát zijn de vragen waar professionals mee worden geconfronteerd in het werken aan de stedelijke opgaven van vandaag. Wij leiden mensen op die midden in hun vak en in hun carrière staan, maar die een stap hoger willen komen. Die op een hoger niveau over hun vak willen nadenken. De MCD biedt concrete kennis en vaardigheden om complexe projecten tot een succes te kunnen maken.’

Organiserend vermogen

Het belang van verbindingskracht speelt in die vraagstukken op verschillende schaalniveaus. Van Randeraat noemt de concurrentieslag tussen de sterke stedelijke regio’s. In die gebieden, zoals Amsterdam en Eindhoven, spelen samenwerkingen tussen universiteit, overheid en bedrijfsleven een steeds grotere rol. ‘We noemen dat de triple helix, interessante maar heel ingewikkelde samenwerkingen. Om die succesvol te laten zijn is organiserend vermogen nodig. Binnen de MCD is hierover de afgelopen jaren veel kennis opgedaan.’ Maar ook voor het vlottrekken van gebiedsontwikkelingen en voor projecten in gebieden met een minder sterke markt gelden dezelfde principes waarbij verbinden steeds weer centraal staat. Van Randeraat: ‘Het draait overal om het verbinden van inhoud, zoals het koppelen van economische dossiers aan sociaal-maatschappelijke vraagstukken en ruimtelijke opgaven. Dat is een kunst die we je bij de MCD leren.’

Blik naar buiten

Ook het belang van leren van het buitenland wil Van Randeraat tot slot benadrukken. ‘Je blik naar buiten richten, uit je eigen wereldje komen. In gebiedsontwikkeling moet je buiten je eigen denkwereld stappen om verder te kunnen komen.’ De internationale studiereis is dan ook altijd een van de onmiskenbare hoogtepunten van de opleiding. Dit jaar voerde de reis onder de noemer ‘hybride stad’ naar Berlijn. ‘Nergens is de spanning tussen organisch en integraal ontwikkelen zo voelbaar als in Berlijn. Maar de stad heeft beide ontwikkelstrategieën nodig, zowel bottom-up als top-down. Berlijn leert ons dat ook wij in de Nederlandse praktijk op zoek moeten naar verbindingen tussen de verschillende aanvliegroutes.’

De twaalfde leergang van de MasterCityDeveloper start begin september 2014. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Marlies Vossen, opleidingsmanager MCD, via telefoon 010-4082567 of mail info@mastercitydeveloper.nl

Zie ook:


Cover: ‘2014.07.29_Opleiding MCD Ontwikkel je verbindingskracht_660’


Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024