Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

'Meer doen op minder plekken'

25 mei 2012

2 minuten

Nieuws Binnenstedelijke locaties zijn momenteel de enige plekken waar nog vraag is, met name op vervoersknooppunten. MAB ontwikkelt al veertig jaar multifunctionele herontwikkelingsprojecten op dergelijke locaties. CEO Isaäc Kalisvaart over winnaars en verliezers, en organische gebiedsontwikkeling. “De grote visies? Forget it.”

Binnenstedelijke locaties zijn van oudsher het werkterrein van MAB Development, ont­wikkelaar van multifunctionele projecten, met een nadruk op het commercieel vast­goed. Als onderdeel van de Rabo Vastgoed­ groep is het bedrijf 100 procent dochter van Rabobank. Die binnenstedelijke oriëntatie is een plus, nu dat zo’n beetje de enige loca­ties zijn die nog in trek zijn. Isaäc Kalisvaart, CEO van MAB, is opgetogen. Voor het Rotterdamse herontwikkelingsproject First Rotterdam, pal tegenover het Centraal Station, tekenden Robeco en NautaDutilh. Het betreft een verdichting en een transformatie van een bestaande kantorenlocatie, waar Nauta al zit, bovenop een vervoers­ knooppunt. Voor het Amsterdamse ODE (Oosterdokseiland), ook al naast Centraal, is inmiddels het laatste kantoor verhuurd. Naast Vodafone en TomTom vestigt zich binnenkort nog een hoofdkantoor op deze binnenstedelijke locatie. Daarnaast worden de woningen en winkels met succes verkocht en verhuurd. Vanuit het MAB hoofdkantoor in de Haagse Muzentoren wijst Kalisvaart naar De Kroon, de nieuwe aanwinst in de Haagse skyline naast de nieuwbouw van BiZa: alle woningen zijn verkocht, ten dele aan HaagWonen, en de winkels zijn goeddeels verhuurd. Zojuist is ook een huurder gecontracteerd voor de helft van kantorenprogramma van circa 8.000 m2. Kalisvaart: “Het kan dus wél. Er is echt wel interesse, als je maar op de juis­ te plekken hoogwaardige en duurzame pro­jecten ontwikkelt.”

E-tailers en outlets

Die projecten moeten wel aan een aantal cruciale voorwaarden voldoen. Niet alle steden vallen in de prijzen, en datzelfde geldt voor locaties binnen die steden. Kalisvaart: “De groei is eruit. Er zijn absoluut kansloze plekken.” De contouren van de meest kans­ rijke locaties beginnen zich af te tekenen. Om te beginnen binnensteden waar de con­sument graag vertoeft vanwege een hoge belevingskwaliteit en rondom multimodale vervoersknooppunten. Kalisvaart: “Het OV neemt alleen maar in belang toe.” Behalve een goede fysieke infrastructuur moeten locaties vooral ook brede stedelijke voor­zieningen bieden. Veel bedrijven zoeken een vitale multifunctionele stedelijke om­ geving voor hun werknemers. Daarnaast is een cruciale voorwaarde voor een nieuwe ontwikkeling de gebruikers vroegtijdig te betrekken bij het project, vindt Kalisvaart. Alleen al voor het regelen van de financie­ring is dat noodzakelijk. MAB ontwikkelt nauwelijks speculatief. “Wij zoeken oplossingen voor stedelijke plekken op basis van de stedenbouwkundige uitgangspunten samen met gebruikers en beleggers. Innova­tie speelt daarbij een belangrijke rol.”

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’


Portret - Anne Luijten

Door Anne Luijten

Voormalig hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024