Melbourne Skyline Wikimedia Commons door Cookaa (bron: Wikimedia Commons)

In Melbourne moeten vooral jonge bomen wijken voor gebiedsontwikkeling

3 maart 2020

1 minuut

Onderzoek Een studie van Australische onderzoekers heeft uitgewezen dat de stad Melbourne in het afgelopen decennium 2000 bomen heeft verloren door gebiedsontwikkelingsprojecten. Het gaat vooral om jonge bomen, omdat ontwikkelaars voor grotere bomen een hogere compensatievergoeding moeten betalen.

Bomen dragen niet alleen bij aan het karakter en de leefbaarheid van een straat, maar zijn ook een uitkomst tegen klimaatverandering en oververhitting van de stad. Daarom vraagt het stadsbestuur van Melbourne compensatie voor elke verloren boom. Ontwikkelaars moeten niet alleen zorgen voor nieuwe aanplant, maar ook een prijs betalen voor het verlies aan ecologische waarde. Die kan oplopen tot 100.000 dollar voor een boom met een dikte van één meter. 

Dankzij deze effectieve maatregel blijft Melbourne toch verzekerd van voldoende stadsgroen, concluderen de onderzoekers. Ze wijzen op aanvullende maatregelen die de stad kunnen vergroenen, zoals het stimuleren van groene daken en gevels. Ze wijzen daarbij op succesvolle voorbeelden in Berlijn en Singapore.

Cover: Wikimedia Commons

Lees verder op The Conversation


Cover: ‘Melbourne Skyline Wikimedia Commons’ door Cookaa (bron: Wikimedia Commons) onder CC BY-SA 3.0, uitsnede van origineelMeest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024