Hans-Hugo Smit Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Matthijs van Roon)

Met zwartepieten bouw je geen huizen

11 december 2023

2 minuten

Opinie Om de woningcrisis te verzachten, wordt er door sommige politieke partijen te gemakkelijk naar migranten gekeken, vindt columnist Hans-Hugo Smit. “Bij zwartepieten is de woningmarkt niet gebaat, bij huizen bouwen wel.”

Op de dag dat de Sint en zijn gevolg – ’s lands meest geliefde arbeidsmigranten – weer vertrokken naar Spanje, publiceerde het CBS historisch lage vruchtbaarheidscijfers. De gemiddeld Nederlandse vrouw krijgt nog maar 1,49 kind. En we zijn al zo’n vergrijsd land. Arme Sint, wie moet er straks nog in hem geloven?

Gelukkig kunnen we ook zonder Sint nog prima zwartepieten. Bijvoorbeeld als het gaat om een schuldige voor de woningcrisis. Het nu demissionaire kabinet wijst graag naar beleggers. Als die hun boeltje zouden pakken, wordt de woningmarkt meteen een stuk gezonder. Een nieuw kabinet hebben we nog niet, maar afgaand op het programma van de winnaar van de verkiezingen lijkt de volgende schuldige gevonden: de migrant.

De schuld van de woningcrisis neerleggen bij één groep draagt niet structureel bij aan een oplossing

Onder het kopje woningmarkt meldt het PVV-verkiezingsprogramma dat 75 procent van alle nieuwbouwhuizen bedoeld is voor migranten. De achterliggende gedachte: migrantenstop, woningbouwprobleem opgelost! Het is waar dat de bulk van de bevolkingsgroei komt door immigratie. Van natuurlijke aanwas moeten we het immers niet hebben. Voor de nieuwbouwopgave is echter vooral het aantal huishoudens relevant. Dat neemt natuurlijk ook toe door immigratie, maar vooral door huishoudensverkleining.

De gemiddelde huishoudensomvang in Nederland is gedaald van bijna 4 rond 1960 naar ongeveer 2 nu. Achter bijna 40 procent van onze voordeuren woont maar één persoon. Zoekt u een schuldige voor de woningcrisis? Kijk dan eens naar die ruim 3 miljoen singles in ons land. Als die gaan samenwonen, komen er direct 1,5 miljoen huizen vrij!

Aansturen op een migrantenstop omdat onze woningmarkt het niet aankan is – nog los van mogelijke morele overwegingen – ook vanuit welbegrepen eigenbelang onverstandig. In veel essentiële economische sectoren komen we nu al handjes tekort. Dat neemt alleen maar toe nu er jaarlijks veel meer ouderen met pensioen gaan dan er jongeren tot de arbeidsmarkt toetreden. Bovendien moeten al die ouderen ook nog eens verzorgd worden. Wie gaat dat doen? (Nog een potentiële zondebok: de senioren. Als die wat eerder zouden stoppen met ademen, krijgt de woningmarkt weer extra lucht.)

Er zijn heel veel nieuwe woningen nodig. Om de huidige tekorten weg te werken, om onze steeds kleinere huishoudens te huisvesten, om onze senioren toekomstbestendig te laten wonen en ja: ook om nieuwkomers te huisvesten. De schuld van de woningcrisis neerleggen bij één groep in de samenleving draagt niet structureel bij aan een oplossing. Bij zwartepieten is de woningmarkt niet gebaat, bij huizen bouwen wel.


Cover: ‘Hans-Hugo Smit Column Cover’ door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Matthijs van Roon)


Hans-Hugo Smit door Fotograaf (bron: LinkedIn)

Door Hans-Hugo Smit

Sectoranalist Bouw & Gebiedsontwikkeling bij Rabo Real Estate Finance.


Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Laten we niet blind varen op apps die klimaatrisico’s in één cijfer vatten

Er zijn steeds meer apps die risico’s van klimaatverandering in beeld brengen. Columnist Ellen van Bueren voor al te gemakkelijk gebruik van data. “Je kunt je voorstellen dat zo’n app al snel een eigen leven gaat leiden.”

Opinie

4 maart 2024

Terneuzen en de Westerschelde door Milliped (bron: Wikimedia)

In Zeeland reikt de Regio Deal tot over de grens

De Zeeuws-Vlaamse North Sea Port Regio heeft een Regio Deal gesloten. Waar liggen kansen in het meest zuid-westelijke puntje van Nederland?

Interview

4 maart 2024

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024