Hans-Hugo Smit Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Matthijs van Roon)

Met zwartepieten bouw je geen huizen

11 december 2023

2 minuten

Opinie Om de woningcrisis te verzachten, wordt er door sommige politieke partijen te gemakkelijk naar migranten gekeken, vindt columnist Hans-Hugo Smit. “Bij zwartepieten is de woningmarkt niet gebaat, bij huizen bouwen wel.”

Op de dag dat de Sint en zijn gevolg – ’s lands meest geliefde arbeidsmigranten – weer vertrokken naar Spanje, publiceerde het CBS historisch lage vruchtbaarheidscijfers. De gemiddeld Nederlandse vrouw krijgt nog maar 1,49 kind. En we zijn al zo’n vergrijsd land. Arme Sint, wie moet er straks nog in hem geloven?

Gelukkig kunnen we ook zonder Sint nog prima zwartepieten. Bijvoorbeeld als het gaat om een schuldige voor de woningcrisis. Het nu demissionaire kabinet wijst graag naar beleggers. Als die hun boeltje zouden pakken, wordt de woningmarkt meteen een stuk gezonder. Een nieuw kabinet hebben we nog niet, maar afgaand op het programma van de winnaar van de verkiezingen lijkt de volgende schuldige gevonden: de migrant.

De schuld van de woningcrisis neerleggen bij één groep draagt niet structureel bij aan een oplossing

Onder het kopje woningmarkt meldt het PVV-verkiezingsprogramma dat 75 procent van alle nieuwbouwhuizen bedoeld is voor migranten. De achterliggende gedachte: migrantenstop, woningbouwprobleem opgelost! Het is waar dat de bulk van de bevolkingsgroei komt door immigratie. Van natuurlijke aanwas moeten we het immers niet hebben. Voor de nieuwbouwopgave is echter vooral het aantal huishoudens relevant. Dat neemt natuurlijk ook toe door immigratie, maar vooral door huishoudensverkleining.

De gemiddelde huishoudensomvang in Nederland is gedaald van bijna 4 rond 1960 naar ongeveer 2 nu. Achter bijna 40 procent van onze voordeuren woont maar één persoon. Zoekt u een schuldige voor de woningcrisis? Kijk dan eens naar die ruim 3 miljoen singles in ons land. Als die gaan samenwonen, komen er direct 1,5 miljoen huizen vrij!

Aansturen op een migrantenstop omdat onze woningmarkt het niet aankan is – nog los van mogelijke morele overwegingen – ook vanuit welbegrepen eigenbelang onverstandig. In veel essentiële economische sectoren komen we nu al handjes tekort. Dat neemt alleen maar toe nu er jaarlijks veel meer ouderen met pensioen gaan dan er jongeren tot de arbeidsmarkt toetreden. Bovendien moeten al die ouderen ook nog eens verzorgd worden. Wie gaat dat doen? (Nog een potentiële zondebok: de senioren. Als die wat eerder zouden stoppen met ademen, krijgt de woningmarkt weer extra lucht.)

Er zijn heel veel nieuwe woningen nodig. Om de huidige tekorten weg te werken, om onze steeds kleinere huishoudens te huisvesten, om onze senioren toekomstbestendig te laten wonen en ja: ook om nieuwkomers te huisvesten. De schuld van de woningcrisis neerleggen bij één groep in de samenleving draagt niet structureel bij aan een oplossing. Bij zwartepieten is de woningmarkt niet gebaat, bij huizen bouwen wel.


Cover: ‘Hans-Hugo Smit Column Cover’ door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Matthijs van Roon)


Hans-Hugo Smit door Fotograaf (bron: LinkedIn)

Door Hans-Hugo Smit

Sectoranalist Bouw & Gebiedsontwikkeling bij Rabo Real Estate Finance.


Meest recent

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024

Oude Maas, Dordrecht door T.W. van Urk (bron: shutterstock)

Het Maasterras Dordrecht als omgevingsrechtelijke puzzel

Bij het Dordtse Maasterras komen tal van uitdagingen bij elkaar. Dat geldt zeker ook voor de relatie met de Omgevingswet. Hoe verhoudt deze complexe gebiedstransformatie zich tot dit nieuwe planologische regime? Voer voor debat aan de SKG-Thematafel.

Verslag

16 juli 2024