Kaufingerstrasse München" (CC BY-SA 2.0) by Melinda van den Brink door Melinda van den Brink (bron: Flickr)

Minder winkels en minder kantoren: effecten op gebiedsontwikkeling nog onduidelijk

2 september 2020

2 minuten

Nieuws Het komt niet als een verrassing, maar winkelgebieden hebben het, als gevolg van de coronacrisis, steeds moeilijker. Dat blijkt nu ook uit verschillende onderzoeken. Het is de vraag of de fysieke-winkelsector er weer volledig bovenop komt, aangezien de coronacrisis de reeds ingezette trend van online shoppen vooral versnelt. Wat dit voor gebiedsontwikkeling betekent is nog onduidelijk.

Vastgoedfondsen die in winkelpanden beleggen zijn de afgelopen maanden in waarde gehalveerd, schrijft Het Parool eind augustus. Ze baseert zich op onderzoek van KPMG, dat de gevolgen van de coronacrisis onder de loep nam. Daaruit blijkt dat de kantorenmarkt te lijden heeft onder de pandemie omdat meer mensen thuiswerken en bedrijven werknemers ook voor langere tijd die mogelijkheid willen geven. Dat betekent dat de vraag naar kantoorruimte daalt. 

Waardedaling

De gevolgen voor fysieke winkels blijken nog veel groter te zijn. Consumenten zijn de afgelopen maanden massaal overgestapt op online shoppen, een eerder ingezette trend waarvan al de verwachting bestond dat deze door zou zetten. Fysieke winkelgebieden leggen het, vanwege de coronamaatregelen, af tegen online winkelen.

Stadszaken meldt dat verschillende partijen in de retailbranche verwachten dat de leegstand toeneemt en de huurprijzen aanzienlijk dalen, in ieder geval zolang er geen vaccin tegen corona is. Overigens wordt voorzien dat er blijvend minder behoefte aan fysieke winkels zal zijn, ook als de pandemie bezworen is.

Transformatie

Het Parool citeert een expert van Optimix die er op wijst dat “kantoorpanden nog wel een andere bestemming kunnen krijgen. Zo worden leegstaande panden omgebouwd tot appartementen. Het is echter veel moeilijker om voor winkels en zeker winkelcentra een andere bestemming te vinden.”

Dit betekent dat bestaande winkelgebieden kleiner moeten worden en dat gemeenten en vastgoedeigenaren op zoek moeten naar nieuwe functies. “Uiteindelijk zullen de verschillende stakeholders die in een centrumgebied actief zijn samen moeten onderzoeken hoe zij interessante plekken voor bezoekers kunnen realiseren, die meer te bieden hebben dan enkel winkelen,” zo schrijft Stadszaken.

Hoe de huidige winkelgebieden er uit komen te zien, is vooralsnog onduidelijk. De slechte vooruitzichten van de kantoren- en retailmarkt betekent in ieder geval slecht nieuws voor nieuwe gebiedsontwikkelingen. Kantoren en winkels zijn immers vaak belangrijke onderdelen van een mix van functies in een gebied én belangrijke pijlers in de business case.


Cover: Kaufingerstrasse München" (CC BY-SA 2.0) by Melinda van den Brink


Cover: ‘Kaufingerstrasse München" (CC BY-SA 2.0) by Melinda van den Brink’ door Melinda van den Brink (bron: Flickr) onder CC BY-SA 2.0, uitsnede van origineel


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Oude rCitroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024