platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Ook in coronatijd integrale aanpak gebiedontwikkeling

Ook in coronatijd integrale aanpak gebiedontwikkeling

Screenshot uit video van de zwijger

Wat is de invloed van de coronacrisis op gebiedsontwikkeling? De crisis zal hoe dan ook impact hebben, maar duidelijk is ook dat zowel publieke als private partijen gebiedsontwikkeling zo veel en zo integraal mogelijk voort willen zetten.

Dat bleek eerder deze week tijdens een door Pakhuis de Zwijger georganiseerd online gesprek met partijen uit de bouwwereld, overheid en wetenschap. Nul20 deed verslag van deze livecast.

Desirée Uitzetter, directeur gebiedsontwikkeling BPD, wijst bijvoorbeeld op de brede bereidheid van private en publieke partijen om de bouw voort te zetten. Ronald Huikeshoven, directievoorzitter van AM, benadrukt dat de bouw van projecten die voor de crisis al in gang gezet waren, doorgaat.

Ook bij de overheid wordt geprobeerd om projecten zoveel mogelijk door te laten gaan. Gemeenten zijn in korte tijd online participatietrajecten gestart en het Rijk werkt aan een garantieregeling voor aarzelende investeerders.

Tom Daamen, directeur Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, ziet tot nu toe een drietal relavante ontwikkelingen. “Wat niet verandert is dat partijen de opgaven in gebiedsontwikkeling integraal benaderen en ook zo willen oppakken. En echt in samenwerking met elkaar.” Volgens Daamen duurt het nu wel wat langer voordat plannen gereed zijn, er is volgens hem sprake van enige vertraging. Maar wat juist versnelt is de verandering in de retail en detailhandel. “Veranderingen die er al aan zaten te komen, komen nu in een stroomversnelling.” Kortom: we kopen meer online ten koste van fysieke winkels in de straat.

Voor Daamen is het nog de vraag in hoeverre de coronacrisis invloed krijgt op de haalbaarheid en doorlooptijd van gebiedsontwikkeling: “Duidelijk is dat deze crisis een heel andere oorzaak heeft dan de vorige, economische, crisis. De voorwaarden, de vraag en middelen, zijn nu niet weggevallen. We moeten ons daarom geen crisis aanpraten.”


Cover: Screenshot uit gebiedsontwikkeling33 van De Zwijger

Lees het hele artikel op Nul20