20061118 Baarlo Albert Nieuhuysstraat 05" (CC BY 2.0) by Jac. Janssen door Jac. Janssen (bron: Flickr)

Minister Van Veldhoven gaat zich meer bemoeien met aanwijzen woningbouwlocaties

28 februari 2020

1 minuut

Nieuws Het kabinet gaat in overleg met gemeenten en provincies een actievere rol innemen bij het aanwijzen van woningbouwlocaties. Minister van Veldhoven geeft aan dat er stevige keuzes nodig zijn om de extra ruimte aan te wijzen voor woningbouw en daarnaast moet die ruimte aansluiten bij de vraag. Dit betekent voldoende betaalbare woningen en woningen voor aandachtsgroepen.

Veel corporaties maken aanspraak op de kortingsregeling voor de verhuurdersheffing bij nieuwbouwplannen. Het kabinet heeft hiervoor één miljard euro uitgetrokken. De – nog goed te keuren - aanvragen zijn in korte tijd opgelopen tot 500 miljoen euro voor 21.876 woningen.


Cover: 20061118 Baarlo Albert Nieuhuysstraat 05" (CC BY 2.0) by Jac. Janssen

Lees het hele artikel op Binnenlandsbestuur.nl


Cover: ‘20061118 Baarlo Albert Nieuhuysstraat 05" (CC BY 2.0) by Jac. Janssen’ door Jac. Janssen (bron: Flickr) onder CC BY 2.0, uitsnede van origineelMeest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024