20061118 Baarlo Albert Nieuhuysstraat 05" (CC BY 2.0) by Jac. Janssen door Jac. Janssen (bron: Flickr)

Minister Van Veldhoven gaat zich meer bemoeien met aanwijzen woningbouwlocaties

28 februari 2020

1 minuut

Nieuws Het kabinet gaat in overleg met gemeenten en provincies een actievere rol innemen bij het aanwijzen van woningbouwlocaties. Minister van Veldhoven geeft aan dat er stevige keuzes nodig zijn om de extra ruimte aan te wijzen voor woningbouw en daarnaast moet die ruimte aansluiten bij de vraag. Dit betekent voldoende betaalbare woningen en woningen voor aandachtsgroepen.

Veel corporaties maken aanspraak op de kortingsregeling voor de verhuurdersheffing bij nieuwbouwplannen. Het kabinet heeft hiervoor één miljard euro uitgetrokken. De – nog goed te keuren - aanvragen zijn in korte tijd opgelopen tot 500 miljoen euro voor 21.876 woningen.


Cover: 20061118 Baarlo Albert Nieuhuysstraat 05" (CC BY 2.0) by Jac. Janssen

Lees het hele artikel op Binnenlandsbestuur.nl


Cover: ‘20061118 Baarlo Albert Nieuhuysstraat 05" (CC BY 2.0) by Jac. Janssen’ door Jac. Janssen (bron: Flickr) onder CC BY 2.0, uitsnede van origineelMeest recent

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024