platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Meer lokaal woonbeleid nodig voor middeldure woningbouw

Meer lokaal woonbeleid nodig voor middeldure woningbouw

2015.08.18_Huurakkoord Aedes en de woonbond_1320 | dreamstime

De VNG, corporatiekoepel Aedes en de Woonbond pleiten in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer voor meer ruimte voor lokale afspraken over woningbeleid. De huidige regels zijn zo streng dat middeldure huurwoningen nauwelijks worden gebouwd, schrijft Binnenlands Bestuur.

De regels die nu gelden zijn in het hele land hetzelfde. Dit terwijl de woonbehoefte per regio sterk kan verschillen. De verenigingen pleiten daarom voor een verruiming van de regels, zodat lokale afspraken mogelijk worden gemaakt. Zo kunnen de inkomensgrenzen of de huurgrens voor een sociale huurwoning bijvoorbeeld lokaal verhoogd worden.

De markttoets is een ander pijnpunt bij de gemeenten en corporaties. Die dwingt gemeenten om eerst aan te tonen dat er geen commerciële partijen zijn die middeldure huurwoningen willen bouwen binnen de gemeente voordat een corporatie deze taak mag vervullen. Deze toets blijkt moeilijk uit te voeren, zodat corporaties weinig middeldure woningbouw kunnen realiseren.

Cover: dreamstime

De brief over de evaluatie van de woningwet aan de Tweede Kamer is hier (pdf) te vinden.

Verder lezen kan op Binnenlands Bestuur