2015.08.18_Huurakkoord Aedes en de woonbond_1320 | dreamstime

Meer lokaal woonbeleid nodig voor middeldure woningbouw

20 december 2019

1 minuut

Nieuws De VNG, corporatiekoepel Aedes en de Woonbond pleiten in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer voor meer ruimte voor lokale afspraken over woningbeleid. De huidige regels zijn zo streng dat middeldure huurwoningen nauwelijks worden gebouwd, schrijft Binnenlands Bestuur.

De regels die nu gelden zijn in het hele land hetzelfde. Dit terwijl de woonbehoefte per regio sterk kan verschillen. De verenigingen pleiten daarom voor een verruiming van de regels, zodat lokale afspraken mogelijk worden gemaakt. Zo kunnen de inkomensgrenzen of de huurgrens voor een sociale huurwoning bijvoorbeeld lokaal verhoogd worden.

De markttoets is een ander pijnpunt bij de gemeenten en corporaties. Die dwingt gemeenten om eerst aan te tonen dat er geen commerciële partijen zijn die middeldure huurwoningen willen bouwen binnen de gemeente voordat een corporatie deze taak mag vervullen. Deze toets blijkt moeilijk uit te voeren, zodat corporaties weinig middeldure woningbouw kunnen realiseren.

Cover: dreamstime

De brief over de evaluatie van de woningwet aan de Tweede Kamer is hier (pdf) te vinden.

Verder lezen kan op Binnenlands Bestuur


Cover: ‘2015.08.18_Huurakkoord Aedes en de woonbond_1320 | dreamstime’Meest recent

Zoetermeer groene vallei door LG Architecten (bron: Gemeente Zoetermeer)

Slim schaken op (platte) daken, een aanpak met zes bouwstenen

Lang buiten beeld gebleven maar inmiddels volop in de belangstelling: de daken in de stad. Inzetbaar voor groen, blauw, geel en rood. Jeroen Scholten ontwikkelde een dakenaanpak waar met name gemeenten mee aan de slag kunnen.

Onderzoek

26 mei 2023

Dreven, Gaarden & Zichten door Staedion (bron: Staedion)

De vernieuwing van Den Haag Zuidwest, ronde vier

En opnieuw wordt de vernieuwing van Den Haag Zuidwest ter hand genomen. Ditmaal mede in het kader van de stedelijke verdichting die in dit naoorlogse woongebied een plek moet krijgen. In gesprek met corporaties, gebiedsontwikkelaars en gemeente.

Uitgelicht
Casus

26 mei 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van zorgvuldig verbouwen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over verbouwen. Maar dan wel op een zorgvuldige manier en ongeacht de schaal. En we gaan in op de hamvraag: hoe doe je dat nu op een goede manier?

Nieuws

25 mei 2023