2015.08.18_Huurakkoord Aedes en de woonbond_1320 | dreamstime

Meer lokaal woonbeleid nodig voor middeldure woningbouw

20 december 2019

1 minuut

Nieuws De VNG, corporatiekoepel Aedes en de Woonbond pleiten in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer voor meer ruimte voor lokale afspraken over woningbeleid. De huidige regels zijn zo streng dat middeldure huurwoningen nauwelijks worden gebouwd, schrijft Binnenlands Bestuur.

De regels die nu gelden zijn in het hele land hetzelfde. Dit terwijl de woonbehoefte per regio sterk kan verschillen. De verenigingen pleiten daarom voor een verruiming van de regels, zodat lokale afspraken mogelijk worden gemaakt. Zo kunnen de inkomensgrenzen of de huurgrens voor een sociale huurwoning bijvoorbeeld lokaal verhoogd worden.

De markttoets is een ander pijnpunt bij de gemeenten en corporaties. Die dwingt gemeenten om eerst aan te tonen dat er geen commerciële partijen zijn die middeldure huurwoningen willen bouwen binnen de gemeente voordat een corporatie deze taak mag vervullen. Deze toets blijkt moeilijk uit te voeren, zodat corporaties weinig middeldure woningbouw kunnen realiseren.

Cover: dreamstime

De brief over de evaluatie van de woningwet aan de Tweede Kamer is hier (pdf) te vinden.

Verder lezen kan op Binnenlands Bestuur


Cover: ‘2015.08.18_Huurakkoord Aedes en de woonbond_1320 | dreamstime’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024