2015.08.18_Huurakkoord Aedes en de woonbond_1320 | dreamstime

Meer lokaal woonbeleid nodig voor middeldure woningbouw

20 december 2019

1 minuut

Nieuws De VNG, corporatiekoepel Aedes en de Woonbond pleiten in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer voor meer ruimte voor lokale afspraken over woningbeleid. De huidige regels zijn zo streng dat middeldure huurwoningen nauwelijks worden gebouwd, schrijft Binnenlands Bestuur.

De regels die nu gelden zijn in het hele land hetzelfde. Dit terwijl de woonbehoefte per regio sterk kan verschillen. De verenigingen pleiten daarom voor een verruiming van de regels, zodat lokale afspraken mogelijk worden gemaakt. Zo kunnen de inkomensgrenzen of de huurgrens voor een sociale huurwoning bijvoorbeeld lokaal verhoogd worden.

De markttoets is een ander pijnpunt bij de gemeenten en corporaties. Die dwingt gemeenten om eerst aan te tonen dat er geen commerciële partijen zijn die middeldure huurwoningen willen bouwen binnen de gemeente voordat een corporatie deze taak mag vervullen. Deze toets blijkt moeilijk uit te voeren, zodat corporaties weinig middeldure woningbouw kunnen realiseren.

Cover: dreamstime

De brief over de evaluatie van de woningwet aan de Tweede Kamer is hier (pdf) te vinden.

Verder lezen kan op Binnenlands Bestuur


Cover: ‘2015.08.18_Huurakkoord Aedes en de woonbond_1320 | dreamstime’Meest recent

Bouw Kranen door Piotr Kuczek (bron: Shutterstock)

Grondbeleid inzetten voor woningbouw: gemeenten laten het erbij zitten

Gemeenten kunnen hun grondbeleid inzetten om de woningbouw aan te jagen? Maar doen ze dat ook? Volgens hoogleraar Willem Korthals Altes laten de cijfers zien dat gemeenten onvoldoende werk maken van een actief grondbeleid.

Onderzoek

7 december 2022

Santa en het perspectief op de Gooicorridor - kerstbewerking door Max Melching (kaart) en Jurjen Tjarks (kerstman) (bewerking door Ineke Lammers) (bron: Provincie Noord-Holland)

Welke gebiedsontwikkeling prijkt straks op onze kerstkaart? Stem mee!

Welke gebiedsontwikkeling prijkt dit jaar op onze kerstkaart? De stembus is geopend!

Uitgelicht
SKG Nieuws

7 december 2022

Bosco verticale, Milaan door Alessandro Perazzoli (bron: Shutterstock)

Vergroenen én het gevaar van green gentrification vermijden

Het vergroenen van de leefomgeving is in veel gebiedsontwikkelingen een van de uitgangspunten, maar hoe voorkom je green gentrification? Internationale voorbeelden laten zien hoe Nederlandse professionals op dit gevaar kunnen inspelen.

Onderzoek

7 december 2022