Wereldbol met stedelijke gebied - Photo by Joshua Rawson-Harris on Unsplash door Joshua Rawson-Harris (bron: Unsplash)

Mondiaal stedelijk gebied in 20 jaar verdubbeld

27 november 2020

3 minuten

Onderzoek De ruimte die stedelijke gebieden innemen op het aardoppervlak is in 20 jaar verdubbeld. Noord-Amerika is koploper, op de voet gevolgd door China. Dat meldt The South China Morning Post op basis van onderzoek van geografen.

Dat in de hele wereld steeds meer mensen het platteland verruilen voor steden en dat de trek naar de stad in de komende decennia verder toe zal nemen, is al langer bekend. En daar zijn ook redenen voor: stedelingen hebben over het algemeen hogere salarissen dan bewoners van het platteland. En omdat het voorzieningenniveau hoger is, hebben zij in de stad gemakkelijker toegang tot onderwijs en zorg. 

Onderzoekers van het Institute of the Geographic Sciences and Natural Resources Research van The Chinese Academy of Sciences in Beijing  onderzochten hoe de trek naar de stad ruimtelijk precies zijn weerslag krijgt. Het onderzoeksteam analyseerde daarvoor satellietenbeelden en kwam tot de conclusie dat het totale mondiale stedelijke gebied gegroeid is van 240.000 vierkante kilometer tijdens de eeuwwisseling naar 520.000 vierkante kilometer dit jaar.

Ongelijke groei

Er is regelmatig aandacht voor de explosieve groei van Chinese steden die soms in korte tijd uit de grond gestampt worden. De cijfers van de onderzoekers onderschrijven dit. Liefst 400 miljoen boeren verruilden sinds het jaar 2000 hun land voor een plek in de stad, wat resulteerde in een jaarlijkse groei van het stedelijke gebied in China met 73.300 vierkante kilometer. Maar hoewel zij minder aandacht krijgt, is Noord-Amerika met een toename van 3.921 vierkante kilometer stedelijk gebied per jaar toch mondiale koploper.

The South China Morning Post vroeg Xu Jiangang, hoogleraar aan The School of Architecture and Urban Planning aan de Nanjing University, hoe het kan dat urbanisatie in Noord-Amerika de kroon spant. “Stedelijke gebieden in de Verenigde Staten hebben een heel lage dichtheid met veel groen, terwijl de stedelijke omgeving in China veel steniger is. Het is daarom de vraag of we beide vormen van verstedelijking kunnen vergelijken.” 

Onderzoeksleider Kuang Wenhui denkt dat in de laatste jaren ook sprake is van een minder sterke uitbreiding van steden in China. Zo wijst hij erop dat de Chinese overheid om twee redenen grenzen aan steden gesteld heeft: om voldoende land over te houden voor voedselproductie en om het milieu te beschermen. “China volgt de Amerikaanse ‘big footprints’ niet”, stelt Wenhui. En die footprints zijn fors: Amerikanen gebruiken gemiddeld 400 vierkante meter stedelijke grond per persoon. Dat is volgens de onderzoekers meer dan vier keer zoveel dan stedelingen in de armste landen.

In andere werelddelen groeide het stedelijke gebied veel minder sterk dan in China en de Verenigde Staten. Die relatief beperkte toename schrijven de onderzoekers in bijvoorbeeld Afrika toe aan een combinatie van gebrekkige planning en beperkte financiële middelen. Wenhui denkt dat de relatief beperkte uitbreiding van het stedelijke gebied in Europa komt door het gebrek aan ruimte voor grootschalige gebiedsontwikkelingen.

Cover: Photo by Joshua Rawson-Harris on Unsplash


Cover: ‘Wereldbol met stedelijke gebied - Photo by Joshua Rawson-Harris on Unsplash’ door Joshua Rawson-Harris (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024

Waterfront Harderwijk, eerder winnaar van de SKG Publieksprijs door Sebastian van Damme (bron: Synchroon)

Stem nu op uw favoriet voor de SKG Publieksprijs 2024!

Stem nú op uw favoriete duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens het SKG Jaarcongres op 28 maart wordt bekend gemaakt welk project de SKG Publieksprijs 2024 wint.

Uitgelicht
SKG Nieuws

23 februari 2024

Vos Logistics, Oss door Joyce Roosenhart (bron: Wikimedia Commons)

‘Verdozing’ tegengaan – met nog grotere dozen (die zelfs de lucht in kunnen)

De groei van het aantal grote distributiecentra – ‘dozen’ in de volksmond – zet onverminderd voort. Om het landschap te sparen, stellen logistiek wetenschappers voor distributiecentra te bundelen in grote clusters.

Onderzoek

23 februari 2024