Wereldbol met stedelijke gebied - Photo by Joshua Rawson-Harris on Unsplash door Joshua Rawson-Harris (bron: Unsplash)

Mondiaal stedelijk gebied in 20 jaar verdubbeld

27 november 2020

3 minuten

Onderzoek De ruimte die stedelijke gebieden innemen op het aardoppervlak is in 20 jaar verdubbeld. Noord-Amerika is koploper, op de voet gevolgd door China. Dat meldt The South China Morning Post op basis van onderzoek van geografen.

Dat in de hele wereld steeds meer mensen het platteland verruilen voor steden en dat de trek naar de stad in de komende decennia verder toe zal nemen, is al langer bekend. En daar zijn ook redenen voor: stedelingen hebben over het algemeen hogere salarissen dan bewoners van het platteland. En omdat het voorzieningenniveau hoger is, hebben zij in de stad gemakkelijker toegang tot onderwijs en zorg. 

Onderzoekers van het Institute of the Geographic Sciences and Natural Resources Research van The Chinese Academy of Sciences in Beijing  onderzochten hoe de trek naar de stad ruimtelijk precies zijn weerslag krijgt. Het onderzoeksteam analyseerde daarvoor satellietenbeelden en kwam tot de conclusie dat het totale mondiale stedelijke gebied gegroeid is van 240.000 vierkante kilometer tijdens de eeuwwisseling naar 520.000 vierkante kilometer dit jaar.

Ongelijke groei

Er is regelmatig aandacht voor de explosieve groei van Chinese steden die soms in korte tijd uit de grond gestampt worden. De cijfers van de onderzoekers onderschrijven dit. Liefst 400 miljoen boeren verruilden sinds het jaar 2000 hun land voor een plek in de stad, wat resulteerde in een jaarlijkse groei van het stedelijke gebied in China met 73.300 vierkante kilometer. Maar hoewel zij minder aandacht krijgt, is Noord-Amerika met een toename van 3.921 vierkante kilometer stedelijk gebied per jaar toch mondiale koploper.

The South China Morning Post vroeg Xu Jiangang, hoogleraar aan The School of Architecture and Urban Planning aan de Nanjing University, hoe het kan dat urbanisatie in Noord-Amerika de kroon spant. “Stedelijke gebieden in de Verenigde Staten hebben een heel lage dichtheid met veel groen, terwijl de stedelijke omgeving in China veel steniger is. Het is daarom de vraag of we beide vormen van verstedelijking kunnen vergelijken.” 

Onderzoeksleider Kuang Wenhui denkt dat in de laatste jaren ook sprake is van een minder sterke uitbreiding van steden in China. Zo wijst hij erop dat de Chinese overheid om twee redenen grenzen aan steden gesteld heeft: om voldoende land over te houden voor voedselproductie en om het milieu te beschermen. “China volgt de Amerikaanse ‘big footprints’ niet”, stelt Wenhui. En die footprints zijn fors: Amerikanen gebruiken gemiddeld 400 vierkante meter stedelijke grond per persoon. Dat is volgens de onderzoekers meer dan vier keer zoveel dan stedelingen in de armste landen.

In andere werelddelen groeide het stedelijke gebied veel minder sterk dan in China en de Verenigde Staten. Die relatief beperkte toename schrijven de onderzoekers in bijvoorbeeld Afrika toe aan een combinatie van gebrekkige planning en beperkte financiële middelen. Wenhui denkt dat de relatief beperkte uitbreiding van het stedelijke gebied in Europa komt door het gebrek aan ruimte voor grootschalige gebiedsontwikkelingen.

Cover: Photo by Joshua Rawson-Harris on Unsplash


Cover: ‘Wereldbol met stedelijke gebied - Photo by Joshua Rawson-Harris on Unsplash’ door Joshua Rawson-Harris (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Samenwerken aan de derde generatie sleutelprojecten

Voor een succesvolle aanpak van de NOVEX-gebieden is het verstandig om de methode Sleutelprojecten in te zetten aldus columnist Aeisso Boelman. Breng eerst de samenwerking tussen Rijk en gemeenten op orde en betrek dan pas de markt.

Opinie

24 juni 2024

Vroonermeer, Alkmaar door Aerovista Luchtfotografie (bron: shutterstock)

De Vinex-wijken tussen 2008 en 2020: duurdere huizen, rijkere bewoners

Vinex-wijken zijn steeds meer het domein geworden van mensen met een grotere portemonnee. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de gemengde wijk uit het oog verloren is.

Interview

24 juni 2024

Klaprozen met windmolen door Ullision (bron: Shutterstock)

Meer energie – letterlijk – in lokale ruimtelijke ontwikkeling: de zeven principes van Transform

Hoe kan lokale energieopwekking bijdragen aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling? Bert Pots rapporteert over een bijeenkomst van Transform en MooiNL over het bouwen aan succesvolle energiegemeenschappen.

Verslag

21 juni 2024