platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Monique Arnolds uitgeroepen tot minst bureacratische rijksambtenaar

Monique Arnolds uitgeroepen tot minst bureacratische rijksambtenaar

Slak

2 nov 2017 - Tijdens een drukbezochte conferentie in het stadhuis van Zaanstad is Monique Arnolds op 1 november uitgeroepen tot de ‘minst bureaucratische rijksambtenaar’. Zij kreeg deze titel op basis van drie criteria: makkelijk bereikbaar, direct een reactie waar je wat aan hebt en snelle besluitvorming. Emeritus professor Friso de Zeeuw, ambassadeur ‘Versnellen’ van het ministerie van BZK, overhandigde haar de bijbehorende prijs: de Gouden Slak.

Monique Arnolds is sinds de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet in 2010 ‘programmamanager implementatie’. Op basis van deze wet kunnen gemeenten op onderdelen vooruit lopen op de Omgevingswet en in het bijzonder op het omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan). Zo kunnen gemeenten werken aan vereenvoudiging van regelgeving en aan bestuurlijk maatwerk voor ingewikkelde en innovatieve projecten. Inmiddels is voor meer dan 160 experimenten het groene licht gegeven.

Met niet aflatend enthousiasme en een hoog meedenk-gehalte ondersteunt Monique met haar ploeg gemeenten bij hun aanvraag. Daarnaast worden op steeds meer deelterreinen experimenten mogelijk gemaakt die anticiperen op de Omgevingswet. Ook die besluiten bereidt Monique voor. De Zeeuw noemde Monique dan ook de ‘Koningin van de Crisis- en herstelwet’.      

De Gouden Slak dankt zijn naam aan het programma ‘Ontslakken van Gebiedsontwikkeling’ dat - met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken - gemeenten en provincies ondersteunt om concrete gebiedsontwikkelingsplannen flexibeler, sneller en met minder kosten aan te pakken. Een werkwijze die naadloos aansluit op de Omgevingswet.
‘Mocht zich opnieuw een kandidaat aandienen voor de Goude Slak dan zullen wij die snel, flexibel en voor weinig kosten toekennen’, aldus De Zeeuw.  

Monique Arnolds gouden slak

Monique Arnolds wint Gouden Slak

Auteur

Portret - Jos Feijtel
Jos Feijtel

Jos Feijtel Advies, Interim-management wonen, Ex-burgemeester, ex-corporatiedirecteur en ex-wethouder. joz.feijtel@gmail.com

Bekijk alle artikelen