Slak

Monique Arnolds uitgeroepen tot minst bureacratische rijksambtenaar

2 november 2017

2 minuten

Nieuws Tijdens een drukbezochte conferentie in het stadhuis van Zaanstad is Monique Arnolds op 1 november uitgeroepen tot de ‘minst bureaucratische rijksambtenaar’. Zij kreeg deze titel op basis van drie criteria: makkelijk bereikbaar, direct een reactie waar je wat aan hebt en snelle besluitvorming. Emeritus professor Friso de Zeeuw, ambassadeur ‘Versnellen’ van het ministerie van BZK, overhandigde haar de bijbehorende prijs: de Gouden Slak.

Monique Arnolds is sinds de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet in 2010 ‘programmamanager implementatie’. Op basis van deze wet kunnen gemeenten op onderdelen vooruit lopen op de Omgevingswet en in het bijzonder op het omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan). Zo kunnen gemeenten werken aan vereenvoudiging van regelgeving en aan bestuurlijk maatwerk voor ingewikkelde en innovatieve projecten. Inmiddels is voor meer dan 160 experimenten het groene licht gegeven.

Met niet aflatend enthousiasme en een hoog meedenk-gehalte ondersteunt Monique met haar ploeg gemeenten bij hun aanvraag. Daarnaast worden op steeds meer deelterreinen experimenten mogelijk gemaakt die anticiperen op de Omgevingswet. Ook die besluiten bereidt Monique voor. De Zeeuw noemde Monique dan ook de ‘Koningin van de Crisis- en herstelwet’.      

De Gouden Slak dankt zijn naam aan het programma ‘Ontslakken van Gebiedsontwikkeling’ dat - met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken - gemeenten en provincies ondersteunt om concrete gebiedsontwikkelingsplannen flexibeler, sneller en met minder kosten aan te pakken. Een werkwijze die naadloos aansluit op de Omgevingswet.
‘Mocht zich opnieuw een kandidaat aandienen voor de Goude Slak dan zullen wij die snel, flexibel en voor weinig kosten toekennen’, aldus De Zeeuw.  

Monique Arnolds gouden slak

‘Monique Arnolds gouden slak’


Monique Arnolds wint Gouden Slak


Cover: ‘Slak’


Portret - Jos Feijtel

Door Jos Feijtel

Adviseur versnelling woningbouw


Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023