Slak

Monique Arnolds uitgeroepen tot minst bureacratische rijksambtenaar

2 november 2017

2 minuten

Nieuws Tijdens een drukbezochte conferentie in het stadhuis van Zaanstad is Monique Arnolds op 1 november uitgeroepen tot de ‘minst bureaucratische rijksambtenaar’. Zij kreeg deze titel op basis van drie criteria: makkelijk bereikbaar, direct een reactie waar je wat aan hebt en snelle besluitvorming. Emeritus professor Friso de Zeeuw, ambassadeur ‘Versnellen’ van het ministerie van BZK, overhandigde haar de bijbehorende prijs: de Gouden Slak.

Monique Arnolds is sinds de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet in 2010 ‘programmamanager implementatie’. Op basis van deze wet kunnen gemeenten op onderdelen vooruit lopen op de Omgevingswet en in het bijzonder op het omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan). Zo kunnen gemeenten werken aan vereenvoudiging van regelgeving en aan bestuurlijk maatwerk voor ingewikkelde en innovatieve projecten. Inmiddels is voor meer dan 160 experimenten het groene licht gegeven.

Met niet aflatend enthousiasme en een hoog meedenk-gehalte ondersteunt Monique met haar ploeg gemeenten bij hun aanvraag. Daarnaast worden op steeds meer deelterreinen experimenten mogelijk gemaakt die anticiperen op de Omgevingswet. Ook die besluiten bereidt Monique voor. De Zeeuw noemde Monique dan ook de ‘Koningin van de Crisis- en herstelwet’.      

De Gouden Slak dankt zijn naam aan het programma ‘Ontslakken van Gebiedsontwikkeling’ dat - met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken - gemeenten en provincies ondersteunt om concrete gebiedsontwikkelingsplannen flexibeler, sneller en met minder kosten aan te pakken. Een werkwijze die naadloos aansluit op de Omgevingswet.
‘Mocht zich opnieuw een kandidaat aandienen voor de Goude Slak dan zullen wij die snel, flexibel en voor weinig kosten toekennen’, aldus De Zeeuw.  

Monique Arnolds gouden slak

‘Monique Arnolds gouden slak’


Monique Arnolds wint Gouden Slak


Cover: ‘Slak’


Portret - Jos Feijtel

Door Jos Feijtel

Adviseur versnelling woningbouw


Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023