platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Natuur als innovator

Natuur als innovator

„Natuur als innovator” is het thema van de laatste bijeenkomst van de tweede reeks van de serie Goudader Natuur, georganiseerd door Natuurmonumenten in samenwerking met de Balie, op 9 december 2013. Tijdens deze avond staat het bevorderen van groene en natuurlijke innovatie centraal. De aftrap vindt plaats door Thomas Rau, waarna drie pitches worden gegeven als inleiding voor paneldiscussies.

Videoverslag

Architect Thomas Rau opent de avond met zijn visie op de circulaire economie. Rau vindt het tijd dat we de term „duurzaamheid” afschaffen. Het zou moeten gaan over een nieuw economisch systeem, waarin afval niet meer bestaat en het gaat om immateriële waarde. Het besef dat hieraan ten grondslag ligt, is dat we het einde van ons oude systeem hebben bereikt. Rau beargumenteert dat we moeten beseffen dat we te gast zijn op deze aarde en afvragen: hoe willen we ons op deze planeet organiseren?

De eerste paneldiscussie wordt ingeleid door Saskia van den Muijsenberg, die spreekt over Biomimicry: wat kunnen wij leren van de natuur? Het debat dat hierop volgt neemt een iets andere wending en mondt uit in een discussie over de rol van de overheid en bedrijven bij duurzame innovatie. De panelleden betogen dat de overheid nodig is om op nationale en mondiale schaal te zorgen dat grote klimaatvraagstukken aangepakt worden. Tegelijk is het aan het bedrijfsleven om zelf op een duurzame wijze te innoveren, waarbij ook de milieubeweging nog steeds een belangrijke rol heeft.

Matthijs van Ledden, expert watermanagement bij Royal Haskoning DHV, betoogt dat Nederland internationaal gezien veel kennis te bieden heeft op het gebied van duurzaamheid en werken met de natuur. Wereldwijd kampen veel landen met uitdagingen in de combinatie van blauw (watermanagement), groen (natuurgebieden en duurzame ontwikkelingen) en rood (stedelijke ontwikkeling). Onze kennis als Nederlanders daarin is uniek, betoogt Van Ledden.

De laatste paneldiscussie gaat over de Markerwadden en wordt ingeleid door Roel Posthoorn. De Markerwadden is ontstaan uit een burgerbeweging om het Markermeer weer een functie te geven. Het project is innovatief vanuit drie optieken. De financiering door nieuwe arrangementen, met de betrokkenheid van de nationale postcodeloterij, de overheid, het bedrijfsleven en de bevolking. De techniek is vernieuwend, omdat van ‚slappe modder’ uit de bodem van het meer nieuw land gemaakt zal worden. Ook de samenwerking en besturing van het project zijn vernieuwend te noemen, omdat het initiatief vanuit burgers is gekomen en met veel verschillende partijen samenwerking is gezocht. In de paneldiscussie wordt verder ingegaan op de Markerwadden als goed voorbeeld van publiek-private samenwerking.

Zie ook:

Auteur

Portret - Alexandra de Jong
Alexandra de Jong

consultant location development bij ECORYS

Bekijk alle artikelen