Portret - Alexandra de Jong

Alexandra de Jong

consultant location development bij ECORYS


Artikelen door Alexandra de Jong

15 artikelen

2016.01.18_Winkelleegstand: na de zondvloed komt zonneschijn_C

Winkelleegstand: na de zondvloed komt zonneschijn

Het oplopen van faillissementen hoort bij recessies en het daarop volgend herstel. Omzetten vallen tegen, reserves raken op, zwakkere marktpartijen komen in nood. Het slechte nieuws van de laatste weken over de faillissementen van V&D/La Place, Maci…

Nieuws

18 januari 2016

2015.03.16_Sessie A: Publiek en private organisatiekracht: veranderende rollen, nieuwe kansen_660

Sessie A: Publiek en private organisatiekracht: veranderende rollen, nieuwe kansen

Hoe mobiliseer je organisatiekracht vanuit een realistische rolverdeling? De stilgelegde ontwikkelplannen en braakliggende terreinen in steden door het hele land zijn aanleiding voor zowel publieke als private partijen om de eigen rol te herzien. Ho…

Verslag

12 maart 2015

2014.07.15_ZoHoRotterdam

ZoHo Rotterdam: Sociaal rendement van de maakindustrie

Op 26 juni 2014 openden de bedrijven die zich het afgelopen jaar in ZoHo hadden gevestigd hun deuren voor publiek. Hieronder partijen als de culturele organisatie Roodkapje, Hostel de Mafkees, Codum, partijen in kantoorgebouw Katshoek en de Hofbogen…

Casus

15 juli 2014

2013.12.31_Smart cities NL_180

Slimme mensen maken smart cities

Een slim gebruik van nieuwe technologie en open data biedt veel mogelijkheden voor het efficiënter en duurzamer inrichten van steden. Conclusie van het Smart City-evenement in Amsterdam: dé Smart City bestaat niet. Het gaat om slimme mensen die nieu…

Verslag

1 juni 2014

2013.05.25_Zorgvastgoed_180

Zorg Vast Goed!

De financiële scheiding van wonen en zorg heeft grote gevolgen voor het zorgvastgoed. De vraag verschuift voor een groot deel van zorgvastgoed naar ’wonen met zorg’, waarbij bewoners zelf de huur gaan betalen. Ouderen zullen, als de grootste zorgb…

Verslag

23 mei 2014

Vernieuwing van de stadsvernieuwing - na de Novelle

Het jarenlange verdienmodel van woningcorporaties staat onder druk. De Novelle herziening Woningwet zorgt ervoor dat corporaties alleen nog onder strikte voorwaarden activiteiten mogen ontplooien die buiten hun kerntaak vallen, namelijk het bouwen,…

Verslag

23 mei 2014

2014.04.13_Van stad maken naar stad zijn_660

Van stad maken naar stad zijn: 5 belangrijke thema’s voor de toekomst van de stad

Hoe kunnen we de kwaliteit van de steden blijven verbeteren? De zoektocht naar alternatieve geldstromen, initiatiefnemers en organisatievormen houdt menig professional in de stedelijke ontwikkeling bezig. In het kader van het 20-jarig bestaan van…

Onderzoek

13 april 2014

Natuur als innovator

„Natuur als innovator” is het thema van de laatste bijeenkomst van de tweede reeks van de serie Goudader Natuur, georganiseerd door Natuurmonumenten in samenwerking met de Balie, op 9 december 2013. Tijdens deze avond staat het bevorderen van groen…

Verslag

27 januari 2014

2013.12.19_De wijk BV_1_660

De Wijk BV: ombuigen van geldstromen zorgt voor kwaliteitsimpuls in de wijk

De wijkaanpak zoals we die jarenlang kenden staat al een tijd onder druk. Steden en wijken zullen op een andere manier ontwikkeld moeten worden, zonder grote overheidssubsidies. Hierbij is steeds meer ruimte voor de actieve participatie van burger…

Verslag

19 december 2013

2013.10.22_seminar Wachtend Land_2

Proces, Ondernemerschap en Programmering (POP-up) succesfactoren bij tijdelijke ontwikkeling

De inschrijvingen voor de ideeëncompetitie ‘Wachtend Land’ lopen aardig op: tot nu toe hebben 70 teams van studenten, bedrijven en omwonenden zich ingeschreven om mee te denken over de tijdelijke invulling van de ontwikkellocatie aan de Blaricummerm…

Verslag

29 oktober 2013

2013.10.15_Stadscurator gezocht voor tijdelijke initiatieven_1_660

Stadscurator gezocht voor tijdelijke initiatieven

Tijdelijke invulling van braakliggende terreinen is onderdeel van een nieuwe, flexibele manier van stadsontwikkeling. Bewoners, ondernemers en kunstenaars zijn de nieuwe stedenbouwers, ondersteund door internetplatforms zoals Pop-Up City. Dat er vee…

Verslag

14 oktober 2013

Thumb_Leegstand_1000

Tijd als nieuwe waarde in gebiedsontwikkeling

De gehele bouwsector, en gebiedsontwikkeling in het bijzonder, bevindt zich in zwaar weer. Al spreken sommigen van een voorzichtig herstel van de woningmarkt vanaf 2014, de meeste partijen in de bouwbranche lijken het erover eens dat de grootschalig…

Nieuws

5 oktober 2013

Kwart lege kantoorpanden geschikt voor transformatie: lokale bestuurders zijn vóór. - Afbeelding 1

Kwart lege kantoorpanden geschikt voor transformatie: lokale bestuurders zijn vóór.

Leegstaande kantoorpanden moeten worden omgebouwd tot huur- en koopwoningen, daar zijn veel lokale bestuurders het over eens. Dit bleek afgelopen week uit een onderzoek van NU.nl. Ruim de helft van de 1.700 ondervraagden ziet het aanwenden of ombo…

Nieuws

1 oktober 2013

2013.05.21_Spoorzone Delft_660

Studentenplannen Spoorzone Delft: tijdelijk gebruik als strategisch instrument

Ze duiken steeds vaker op: initiatieven tot tijdelijk ruimtegebruik. Het blijft niet beperkt tot een enkele pop-up shop of een buurtmoestuintje; het aantal tijdelijke invullingen groeit en het aanbod wordt creatiever. Ook studenten van de TU Delft z…

Verslag

21 mei 2013

Tijdelijk gebruik van leegstand beter voor de stad dan sloopfonds

De kredietcrisis van 2008 heeft veel consequenties voor de vastgoedmarkt gehad, met als gevolg een toegenomen hoeveelheid leegstaand vastgoed en braakliggende terreinen in de stad. Leegstand heeft een negatieve impact op de leefbaarheid, veiligheid…

Onderzoek

19 augustus 2012