Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Nederlandse woningmarkt doet het slecht vergeleken met buurlanden

7 februari 2013

2 minuten

Nieuws De afgelopen 5 jaar zijn de woningprijzen in Nederland met 9,9% gedaald. In Duitsland en België stegen de woningprijzen juist.

Calcasa heeft een vergelijking gemaakt van de ontwikkeling van de gemiddelde woningprijs in de belangrijkste Europese landen. De woningprijzen dalen in Spanje, Engeland en Nederland en de woningprijzen stijgen in Duitsland, Frankrijk en België. De prijsdaling is het meest extreem in Spanje, met 24,3% over de afgelopen 5 jaar. De prijsstijging is het meest extreem in België, met een stijging van 15,2% ten opzichte van 5 jaar geleden.

In Nederland en Spanje dalen de woningprijzen sinds de crisis. In Engeland is dit ook het geval, al vertoont de woningprijsontwikkeling daar een grilliger patroon met dalingen en stijgingen. De prijzen op Nederlandse woningmarkt stegen snel in de jaren 1997-2001; de jaarlijkse woningprijsontwikkeling was meer dan 10%. Hierdoor steeg de gemiddelde woningprijs van € 121.000 begin 2007 naar € 210.000 eind 2011; een stijging van 74%. De jaren erna steeg de gemiddelde woningprijs nog wel, maar minder snel, om vervolgens in 2008 te gaan dalen. In Nederland is de gemiddelde woningprijs gedaald met 9,9% ten opzichte van 5 jaar geleden: het aantal transacties is in die periode teruggelopen met 42%.

Als gevolg van de lage rentestand en een hoge vraag naar woningen stijgt de woningprijs in Duitsland (Deutsche Bank). Op jaarbasis is de gemiddelde woningwaarde in het vierde kwartaal van 2012 met 2,7% gestegen. Sinds eind 2007 is die stijging zelfs 8,8%. De Belgische woningmarkt heeft zich goed hersteld van de lichte prijsdaling (0,5%) in 2009. De gemiddelde woningprijs is in België met 4,5% gestegen in het afgelopen jaar, en sinds 2007 zelfs met 15,2%.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024