Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Nederlandse woningmarkt doet het slecht vergeleken met buurlanden

7 februari 2013

2 minuten

Nieuws De afgelopen 5 jaar zijn de woningprijzen in Nederland met 9,9% gedaald. In Duitsland en België stegen de woningprijzen juist.

Calcasa heeft een vergelijking gemaakt van de ontwikkeling van de gemiddelde woningprijs in de belangrijkste Europese landen. De woningprijzen dalen in Spanje, Engeland en Nederland en de woningprijzen stijgen in Duitsland, Frankrijk en België. De prijsdaling is het meest extreem in Spanje, met 24,3% over de afgelopen 5 jaar. De prijsstijging is het meest extreem in België, met een stijging van 15,2% ten opzichte van 5 jaar geleden.

In Nederland en Spanje dalen de woningprijzen sinds de crisis. In Engeland is dit ook het geval, al vertoont de woningprijsontwikkeling daar een grilliger patroon met dalingen en stijgingen. De prijzen op Nederlandse woningmarkt stegen snel in de jaren 1997-2001; de jaarlijkse woningprijsontwikkeling was meer dan 10%. Hierdoor steeg de gemiddelde woningprijs van € 121.000 begin 2007 naar € 210.000 eind 2011; een stijging van 74%. De jaren erna steeg de gemiddelde woningprijs nog wel, maar minder snel, om vervolgens in 2008 te gaan dalen. In Nederland is de gemiddelde woningprijs gedaald met 9,9% ten opzichte van 5 jaar geleden: het aantal transacties is in die periode teruggelopen met 42%.

Als gevolg van de lage rentestand en een hoge vraag naar woningen stijgt de woningprijs in Duitsland (Deutsche Bank). Op jaarbasis is de gemiddelde woningwaarde in het vierde kwartaal van 2012 met 2,7% gestegen. Sinds eind 2007 is die stijging zelfs 8,8%. De Belgische woningmarkt heeft zich goed hersteld van de lichte prijsdaling (0,5%) in 2009. De gemiddelde woningprijs is in België met 4,5% gestegen in het afgelopen jaar, en sinds 2007 zelfs met 15,2%.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023