Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Nederlandse woningmarkt doet het slecht vergeleken met buurlanden

7 februari 2013

2 minuten

Nieuws De afgelopen 5 jaar zijn de woningprijzen in Nederland met 9,9% gedaald. In Duitsland en België stegen de woningprijzen juist.

Calcasa heeft een vergelijking gemaakt van de ontwikkeling van de gemiddelde woningprijs in de belangrijkste Europese landen. De woningprijzen dalen in Spanje, Engeland en Nederland en de woningprijzen stijgen in Duitsland, Frankrijk en België. De prijsdaling is het meest extreem in Spanje, met 24,3% over de afgelopen 5 jaar. De prijsstijging is het meest extreem in België, met een stijging van 15,2% ten opzichte van 5 jaar geleden.

In Nederland en Spanje dalen de woningprijzen sinds de crisis. In Engeland is dit ook het geval, al vertoont de woningprijsontwikkeling daar een grilliger patroon met dalingen en stijgingen. De prijzen op Nederlandse woningmarkt stegen snel in de jaren 1997-2001; de jaarlijkse woningprijsontwikkeling was meer dan 10%. Hierdoor steeg de gemiddelde woningprijs van € 121.000 begin 2007 naar € 210.000 eind 2011; een stijging van 74%. De jaren erna steeg de gemiddelde woningprijs nog wel, maar minder snel, om vervolgens in 2008 te gaan dalen. In Nederland is de gemiddelde woningprijs gedaald met 9,9% ten opzichte van 5 jaar geleden: het aantal transacties is in die periode teruggelopen met 42%.

Als gevolg van de lage rentestand en een hoge vraag naar woningen stijgt de woningprijs in Duitsland (Deutsche Bank). Op jaarbasis is de gemiddelde woningwaarde in het vierde kwartaal van 2012 met 2,7% gestegen. Sinds eind 2007 is die stijging zelfs 8,8%. De Belgische woningmarkt heeft zich goed hersteld van de lichte prijsdaling (0,5%) in 2009. De gemiddelde woningprijs is in België met 4,5% gestegen in het afgelopen jaar, en sinds 2007 zelfs met 15,2%.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023