Lancering Stadmakersfonds Utrecht

Nieuw fonds koppelt investeerders aan stadmakers

9 januari 2020

3 minuten

Nieuws Stadsinitiatieven die een belangrijke maatschappelijke rol vervullen, lopen altijd het gevaar het te verliezen van het grote geld. Het nieuwe Stadmakersfonds wil dit voorkomen door placemaking te voorzien van financiële steun.

De plek waar we wonen, ontmoeten, werken en het grootste deel van ons leven in doorbrengen: de stad. We wonen steeds meer met zijn allen op een kluitje. Dit zorgt ervoor dat het ook steeds drukker wordt op deze plekken. Deze drukte zorgt ervoor dat er steeds meer dingen kunnen in die stad en dat er voor iedereen wat interessants te doen is. 

De overheid laat de vrije markt steeds meer zijn gang gaan en decentraliseert het liefst taken. Hierin schuilt het gevaar dat initiatieven die minder geld opbrengen, maar wel een belangrijke maatschappelijke rol vervullen, uit de stad worden verdreven. Het zou zonde zijn als er voor deze initiatieven die de stad, buurt of wijk haar karakter geven geen plek meer is.

Wegbereiders

Stadmakers zijn zulke initiatiefnemers. Zij steken de handen uit de mouwen om steden duurzaam, inclusief en aantrekkelijk te maken en te houden. Ze dragen bij aan een betere stedelijke leefomgeving. Ze starten bijvoorbeeld een circulaire broedplaats, een openbare buurttuin, een werkgelegenheidsproject voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, blazen leegstaand vastgoed nieuw leven in, of maken van een ingeslapen plek een huiskamer voor de buurt.

Stadmakers werken maatschappelijk betrokken en participatief. Ze creëren waarde: sociaal, duurzaam, creatief en artistiek. Ook geven ze stedelijk gebied, grond en vastgoed financieel meer waarde. Stadmakers zijn gepassioneerde wegbereiders voor nieuwe gebiedsontwikkeling via placemaking.

Levendige stad

Met maatschappelijke impact als drijfveer, is een gezonde businesscase het fundament voor langdurig succes. Maar voor nieuwe initiatiefnemers is het lastig toegang te krijgen tot financiering. Financiers die maatschappelijk verantwoord willen investeren weten de stadmakers vaak niet te vinden, en andersom. Traditionele banken en financiers zien de kleinschalige en jonge initiatieven als te kwetsbaar of zijn niet geïnteresseerd in maatschappelijk rendement. 

Begeleiding en gedeelde garantstelling nemen zorgen weg. Steeds meer private investeerders willen investeren in initiatieven met maatschappelijke impact, onder voorwaarde dat de investering goed wordt begeleid en beheerd. 

In 2019 is daarom het eerste Nederlandse fonds van start gegaan dat fungeert als matchmaker tussen stadmakersinitiatieven en investeerders. De Stichting Stadmakersfonds draagt bij aan een levendige en inclusieve stad door te investeren in initiatieven met maatschappelijke meerwaarde en redelijk economisch rendement. Het fonds is matchmaker tussen stadmakers en investeerders. Het helpt initiatieven hun vastgoed en grond aan te kopen, en de bouw te financieren. 

Broedplaatsen

Om het maatschappelijk rendement mogelijk te maken hanteert het fonds een lager financieel rendement. Daarnaast adviseert en begeleidt het fonds stadmakers bij het opzetten van een haalbare businesscase. In het Stadmakersfonds kunnen zowel publieke als private partijen investeren. Hun vermogen zorgt op een verantwoorde manier voor een positieve impact, door betaalbare leningen te verstrekken aan stadmakers.

Het Stadmakersfonds start officieel op 9 januari in de Provincie Utrecht met de financiering van de nieuw te bouwen fase van het Hof van Cartesius. De Provincie heeft het eerste fundament onder het Stadmakersfonds gelegd door het van het eerste eigen vermogen te voorzien. Op 9 maart vindt de landelijke lancering plaats om overal in Nederland investeerders te koppelen aan stadmakers.

Het partnership van het Stadmakersfonds met de Triodos Bank vergroot het investeringsvermogen. De bank investeert al veelvuldig in bijzondere projecten, waaronder broedplaatsen in stedelijke gebieden. Samenwerking met het fonds ligt geheel in lijn met de maatschappelijke doelstelling van de bank.

Cover: Lancering Stadmakersfonds op 9 januari 2020 in Utrecht (bron: Stichting Stadmakersfonds)


Cover: ‘Lancering Stadmakersfonds Utrecht’Meest recent

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht door Synchroon (bron: Synchroon)

Van Werkspoor naar Wisselspoor, transformatie met de menselijke maat

Een voorheen afgesloten spoorterrein aan de rand van de Utrechtse binnenstad krijgt een nieuwe invulling. Synchroon herontwikkelt het gebied tot Wisselspoor, met de Cityplot als structurerend principe.

Uitgelicht
Casus

23 april 2024