Lancering Stadmakersfonds Utrecht

Nieuw fonds koppelt investeerders aan stadmakers

9 januari 2020

3 minuten

Nieuws Stadsinitiatieven die een belangrijke maatschappelijke rol vervullen, lopen altijd het gevaar het te verliezen van het grote geld. Het nieuwe Stadmakersfonds wil dit voorkomen door placemaking te voorzien van financiële steun.

De plek waar we wonen, ontmoeten, werken en het grootste deel van ons leven in doorbrengen: de stad. We wonen steeds meer met zijn allen op een kluitje. Dit zorgt ervoor dat het ook steeds drukker wordt op deze plekken. Deze drukte zorgt ervoor dat er steeds meer dingen kunnen in die stad en dat er voor iedereen wat interessants te doen is. 

De overheid laat de vrije markt steeds meer zijn gang gaan en decentraliseert het liefst taken. Hierin schuilt het gevaar dat initiatieven die minder geld opbrengen, maar wel een belangrijke maatschappelijke rol vervullen, uit de stad worden verdreven. Het zou zonde zijn als er voor deze initiatieven die de stad, buurt of wijk haar karakter geven geen plek meer is.

Wegbereiders

Stadmakers zijn zulke initiatiefnemers. Zij steken de handen uit de mouwen om steden duurzaam, inclusief en aantrekkelijk te maken en te houden. Ze dragen bij aan een betere stedelijke leefomgeving. Ze starten bijvoorbeeld een circulaire broedplaats, een openbare buurttuin, een werkgelegenheidsproject voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, blazen leegstaand vastgoed nieuw leven in, of maken van een ingeslapen plek een huiskamer voor de buurt.

Stadmakers werken maatschappelijk betrokken en participatief. Ze creëren waarde: sociaal, duurzaam, creatief en artistiek. Ook geven ze stedelijk gebied, grond en vastgoed financieel meer waarde. Stadmakers zijn gepassioneerde wegbereiders voor nieuwe gebiedsontwikkeling via placemaking.

Levendige stad

Met maatschappelijke impact als drijfveer, is een gezonde businesscase het fundament voor langdurig succes. Maar voor nieuwe initiatiefnemers is het lastig toegang te krijgen tot financiering. Financiers die maatschappelijk verantwoord willen investeren weten de stadmakers vaak niet te vinden, en andersom. Traditionele banken en financiers zien de kleinschalige en jonge initiatieven als te kwetsbaar of zijn niet geïnteresseerd in maatschappelijk rendement. 

Begeleiding en gedeelde garantstelling nemen zorgen weg. Steeds meer private investeerders willen investeren in initiatieven met maatschappelijke impact, onder voorwaarde dat de investering goed wordt begeleid en beheerd. 

In 2019 is daarom het eerste Nederlandse fonds van start gegaan dat fungeert als matchmaker tussen stadmakersinitiatieven en investeerders. De Stichting Stadmakersfonds draagt bij aan een levendige en inclusieve stad door te investeren in initiatieven met maatschappelijke meerwaarde en redelijk economisch rendement. Het fonds is matchmaker tussen stadmakers en investeerders. Het helpt initiatieven hun vastgoed en grond aan te kopen, en de bouw te financieren. 

Broedplaatsen

Om het maatschappelijk rendement mogelijk te maken hanteert het fonds een lager financieel rendement. Daarnaast adviseert en begeleidt het fonds stadmakers bij het opzetten van een haalbare businesscase. In het Stadmakersfonds kunnen zowel publieke als private partijen investeren. Hun vermogen zorgt op een verantwoorde manier voor een positieve impact, door betaalbare leningen te verstrekken aan stadmakers.

Het Stadmakersfonds start officieel op 9 januari in de Provincie Utrecht met de financiering van de nieuw te bouwen fase van het Hof van Cartesius. De Provincie heeft het eerste fundament onder het Stadmakersfonds gelegd door het van het eerste eigen vermogen te voorzien. Op 9 maart vindt de landelijke lancering plaats om overal in Nederland investeerders te koppelen aan stadmakers.

Het partnership van het Stadmakersfonds met de Triodos Bank vergroot het investeringsvermogen. De bank investeert al veelvuldig in bijzondere projecten, waaronder broedplaatsen in stedelijke gebieden. Samenwerking met het fonds ligt geheel in lijn met de maatschappelijke doelstelling van de bank.

Cover: Lancering Stadmakersfonds op 9 januari 2020 in Utrecht (bron: Stichting Stadmakersfonds)


Cover: ‘Lancering Stadmakersfonds Utrecht’Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023