Nieuwbouw Purmerend

Woningcorporaties: nieuwbouw sociale huurwoningen onder druk

19 februari 2019

1 minuut

Nieuws
Stijgende bouwkosten, gebrek aan locaties, onvoldoende medewerking van gemeenten en oplopende belastingdruk. Dat zijn de belangrijkste belemmeringen voor nieuwbouwprojecten van woningcorporaties, blijkt uit een enquête die Aedes eind 2018 uitvoerde onder 171 woningcorporaties.

Stijgende bouwkosten zijn voor 46% van de woningcorporaties de meest voorkomende belemmering bij het realiseren van nieuwbouwwoningen. Daarnaast zijn er onvoldoende bouwlocaties (40%) en geven gemeenten niet altijd genoeg prioriteit aan sociale huurwoningen (36%). Projecten voor sociale huurwoningen zijn bovendien niet altijd financieel haalbaar (29%). Tegelijkertijd wordt hun investeringscapaciteit beperkt door de oplopende belastingdruk.

In 2018 hebben woningcorporaties ongeveer 17.300 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. “Als de knelpunten blijven bestaan is het onwaarschijnlijk dat de sociale huursector haar ambities van 34.000 nieuwbouwwoningen per jaar aan het einde van de kabinetsperiode kan halen”, besluit Aedes het onderzoek “Ook komen lokale prestatieafspraken dan in toenemende mate in het gedrang. De nieuwbouw van voldoende sociale huurwoningen staat onder druk. Dat is zorgelijk, want er zijn nog te veel mensen op zoek naar een betaalbare en passende sociale huurwoning.”

Cover: X posid

De belangrijkste uitkomsten van de enquête staan in de Corporatiemonitor Knelpunten Nieuwbouw van vereniging van woningcorporaties Aedes (pdf).


Cover: ‘Nieuwbouw Purmerend’Meest recent

Energietransitie door FrankHH (bron: Shutterstock)

Rob Jetten: extra investeringen in het stroomnet en snellere vergunningverlening

Er komen extra investeringen in het stroomnet en het wordt makkelijker om nieuwe infrastructuur aan te leggen. De plannen moeten de oplossing zijn voor gebiedsontwikkelingen die door de druk op het stroomnet in gevaar (zouden) komen.

Nieuws

5 oktober 2022

Complexe grens tussen België en Nederland door FouadZ (bron: Shutterstock)

Ruimtelijke ordening in België en Nederland: ons nadert elkaar

Over de Belgische ruimtelijke ordening doen we in Nederland vaak wat lacherig. Dat is niet terecht zo stelt PBL-onderzoeker Ries van der Wouden. Hij ziet de twee planningspraktijken elkaar naderen.

Analyse

5 oktober 2022

Kristel Lammers door Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (bron: Nationaal Programma Regionale Energiestrategie)

De toekomst van de RES: 'Na het uitspreken van ambities, moeten we de energietransitie nu waarmaken'

De energietransitie is actueler en urgenter dan ooit, maar hoe leid je zo’n verandering in deze turbulente tijd in goede banen? Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma RES, maakt de balans op. “We moeten het met elkaar doen.”

Persoonlijk

4 oktober 2022