platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Woningcorporaties: nieuwbouw sociale huurwoningen onder druk

Woningcorporaties: nieuwbouw sociale huurwoningen onder druk

Nieuwbouw Purmerend

Stijgende bouwkosten, gebrek aan locaties, onvoldoende medewerking van gemeenten en oplopende belastingdruk. Dat zijn de belangrijkste belemmeringen voor nieuwbouwprojecten van woningcorporaties, blijkt uit een enquête die Aedes eind 2018 uitvoerde onder 171 woningcorporaties.

Stijgende bouwkosten zijn voor 46% van de woningcorporaties de meest voorkomende belemmering bij het realiseren van nieuwbouwwoningen. Daarnaast zijn er onvoldoende bouwlocaties (40%) en geven gemeenten niet altijd genoeg prioriteit aan sociale huurwoningen (36%). Projecten voor sociale huurwoningen zijn bovendien niet altijd financieel haalbaar (29%). Tegelijkertijd wordt hun investeringscapaciteit beperkt door de oplopende belastingdruk.

In 2018 hebben woningcorporaties ongeveer 17.300 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. “Als de knelpunten blijven bestaan is het onwaarschijnlijk dat de sociale huursector haar ambities van 34.000 nieuwbouwwoningen per jaar aan het einde van de kabinetsperiode kan halen”, besluit Aedes het onderzoek “Ook komen lokale prestatieafspraken dan in toenemende mate in het gedrang. De nieuwbouw van voldoende sociale huurwoningen staat onder druk. Dat is zorgelijk, want er zijn nog te veel mensen op zoek naar een betaalbare en passende sociale huurwoning.”

Cover: X posid

De belangrijkste uitkomsten van de enquête staan in de Corporatiemonitor Knelpunten Nieuwbouw van vereniging van woningcorporaties Aedes (pdf).