Nieuwbouw Purmerend

Woningcorporaties: nieuwbouw sociale huurwoningen onder druk

19 februari 2019

1 minuut

Nieuws Stijgende bouwkosten, gebrek aan locaties, onvoldoende medewerking van gemeenten en oplopende belastingdruk. Dat zijn de belangrijkste belemmeringen voor nieuwbouwprojecten van woningcorporaties, blijkt uit een enquête die Aedes eind 2018 uitvoerde onder 171 woningcorporaties.

Stijgende bouwkosten zijn voor 46% van de woningcorporaties de meest voorkomende belemmering bij het realiseren van nieuwbouwwoningen. Daarnaast zijn er onvoldoende bouwlocaties (40%) en geven gemeenten niet altijd genoeg prioriteit aan sociale huurwoningen (36%). Projecten voor sociale huurwoningen zijn bovendien niet altijd financieel haalbaar (29%). Tegelijkertijd wordt hun investeringscapaciteit beperkt door de oplopende belastingdruk.

In 2018 hebben woningcorporaties ongeveer 17.300 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. “Als de knelpunten blijven bestaan is het onwaarschijnlijk dat de sociale huursector haar ambities van 34.000 nieuwbouwwoningen per jaar aan het einde van de kabinetsperiode kan halen”, besluit Aedes het onderzoek “Ook komen lokale prestatieafspraken dan in toenemende mate in het gedrang. De nieuwbouw van voldoende sociale huurwoningen staat onder druk. Dat is zorgelijk, want er zijn nog te veel mensen op zoek naar een betaalbare en passende sociale huurwoning.”

Cover: X posid

De belangrijkste uitkomsten van de enquête staan in de Corporatiemonitor Knelpunten Nieuwbouw van vereniging van woningcorporaties Aedes (pdf).


Cover: ‘Nieuwbouw Purmerend’Meest recent

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024

Oude Maas, Dordrecht door T.W. van Urk (bron: shutterstock)

Het Maasterras Dordrecht als omgevingsrechtelijke puzzel

Bij het Dordtse Maasterras komen tal van uitdagingen bij elkaar. Dat geldt zeker ook voor de relatie met de Omgevingswet. Hoe verhoudt deze complexe gebiedstransformatie zich tot dit nieuwe planologische regime? Voer voor debat aan de SKG-Thematafel.

Verslag

16 juli 2024