Nederland van boven -> Photo by Daria Nepriakhina on Unsplash door Daria Nepriakhina ūüáļūüᶠ(bron: Unsplash)

NOVI-extra lijkt onontkoombaar

2 december 2020

3 minuten

Opinie Het debat eind september in de Tweede Kamer over de Nationale Omgevingsvisie zorgde voor frustratie bij emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw. "Verbijsterend dat het parlement niet het laatste woord heeft bij de bepaling van visie en beleid voor de inrichting van ons land." Voor de aanpak van woningnood, energietransitie, stikstofcrisis en economisch herstel stelt hij een NOVI-Extra (NOVEX) voor.

Eind september besprak de Tweede Kamercommissie de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De regering had de NOVI inmiddels al vastgesteld, dus dat roept gelijk de vraag op welke invloed de Tweede Kamer dan nog heeft. De parlementari√ęrs voelden zelf ook nattigheid en vroegen de regering om de Tweede Kamer de mogelijkheid te geven om de NOVI aan te passen, met zogenaamde amenderende moties. Dat sluit aan op de huidige werkwijze bij de parlementaire behandeling van grote ruimtelijke nota‚Äôs. Minister¬†Kajsa Ollongren¬†stuurde de Kamerleden echter het bos in met de mededeling dat de aangenomen moties bij de eerste voortgangsrapportage worden ‚Äėmeegenomen‚Äô. Kenners weten: die verdwijnen in de Bermudadriehoek.

Japanse toerist

Verbijsterend dat het parlement niet het laatste woord heeft bij de bepaling van visie en beleid voor de inrichting van ons land in de komende decennia. Terwijl een roedel staatsrechtgeleerden zich druk maakt om de rol van de volksvertegenwoordiging bij de coronawet, heerst hier een oorverdovende stilte. Om nog een andere vergelijking maken: het zou toch ondenkbaar zijn als niet de gemeenteraad, maar B en W de omgevingsvisie vaststellen.

De Kamerleden stonden daarom voor de schier onmogelijke taak in een paar uur de volle breedte van de NOVI te bespreken en hun punten te maken. In de woorden van William Moorlag (PvdA): "Ik voel me als een Japanse toerist die in één dag heel Nederland moet doen."

Autistisch overheidscircus

De vragen en opmerkingen spitsten zich toe op de uitvoering van de NOVI. De parlementari√ęrs hadden goed door dat daarin de zwakte van de visie schuilt. Alle bestaande sectorale financi√ęle regelingen, deals, programma‚Äôs en bestuursovereenkomsten blijven in stand. Ze staan keurig opgesomd in het Uitvoeringsprogramma NOVI (pdf, eerst een paracetamol innemen alvorens met lezing te beginnen).

De Kamer sprak eensgezind over een bestuurlijke spaghetti. De minister heeft het momentum laten lopen om met haar kabinetscollega‚Äôs flink te snoeien en te integreren. Sterker nog: ze maakt de berg spaghetti nog groter door bijvoorbeeld ‚ÄėNOVI-gebieden‚Äô te introduceren. Een volstrekt vaag instrument, zonder financi√ęle middelen. Een nieuwe speeltuin voor ambtenaren van het derde echelon. En dan zie je dat gemeenten daar toch weer achteraan lopen, onder het motto: ‚Äėwie weet, wellicht komt er toch nog geld bij‚Äô. En zo draait de beleidsmachine verder dol. Een autistisch overheidscircus waar de rest van de samenleving buiten staat.¬†

NOVEX

Het vragenbombardement van de Kamerleden beantwoordde de minister onge√Įnspireerd met in- en uitpraten en het voorlezen van ambtelijke notities. Je merkt: deze minister is uitgeregeerd. Verbetering van de uitvoeringsstrategie zit er deze kabinetsperiode dus niet meer in. De inhoud van de NOVI heeft in de afgelopen vijf jaar wel aan betekenis gewonnen. Maar de maatschappelijke opgaven vragen nog een slag in scherpte. Ook dat zit er in deze kabinetsperiode niet meer in.

Omdat de urgentie van ‚Äėnationale regie‚Äô voor het aanpakken van woningnood, energietransitie, stikstofcrisis en economisch herstel in de komende maanden zal toenemen, lijkt een NOVI-Extra (NOVEX) onontkoombaar. Op het punt van die uitvoeringsstrategie hebben collega Co Verdaas en ik alvast wat¬†voorwerk gedaan:¬†Na wild west en sciencefiction op zoek naar de juiste film; naar een nieuw sturingsconcept voor de inrichting van Nederland.¬†U weet wel.¬†¬†

Dit artikel verscheen eerder op Stadszaken.nl

Cover: Photo by Daria Nepriakhina on Unsplash


Cover: ‚ÄėNederland van boven -> Photo by Daria Nepriakhina on Unsplash‚Äô door Daria Nepriakhina ūüáļūüᶠ(bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineel


Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Door Friso de Zeeuw

Adviseur gebiedsontwikkeling en emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Bruine en Zwart-Witte Koe in de Weide door Clara Bastian (bron: shutterstock)

De toekomst van het landelijk gebied, een collectieve gebiedsspecifieke aanpak helpt

De transitie van het landelijk gebied behelst veel meer dan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Marijn van Asseldonk schetst een gebiedsgerichte aanpak die vanuit het Rijk is ge√ęntameerd en waarin brede welvaart een centrale rol speelt.

Verslag

23 juli 2024

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen ‚Äď heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artifici√ęle intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‚ÄėOnmetelijk Belangrijk‚Äô. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024