platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Kajsa Ollongren neemt visie leerstoel Gebiedsontwikkeling over grote ruimtelijke opgaven in ontvangst

Kajsa Ollongren neemt visie leerstoel Gebiedsontwikkeling over grote ruimtelijke opgaven in ontvangst

Cover 'na wild west en sciencefiction op zoek naar de juiste film'

Vandaag neemt minister Kajsa Ollongren van het ministerie van BZK het eerste exemplaar van de publicatie Nieuw sturingsconcept voor de inrichting van Nederland in ontvangst. Zij doet dit tijdens een online bijeenkomst over de NOVI, georganiseerd door de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling. In de publicatie schetsen (emeritus) hoogleraren gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw en Co Verdaas een handelingsperspectief voor de aanpak van de grote ruimtelijke opgaven in Nederland.

De ruimtelijke opgaven in Nederland zijn dermate groot én ingewikkeld, dat volgens De Zeeuw en Verdaas een andere manier van sturen noodzakelijk is. De woningbouwopgave, de energietransitie, mobiliteit, de toekomst van het landelijk gebied, duurzame economische groei en klimaatadaptatie vragen om een samenhangende aanpak, iets wat nu nog ontbreekt.

De Zeeuw en Verdaas geven met hun publicatie Nieuw sturingsconcept voor de inrichting van Nederland. Na Wild West en sciencefiction op zoek naar de juist film een serieuze aanzet voor zo’n handelingsperspectief. Simpel gezegd: hoe kunnen die grote opgaven omgezet worden in concrete projecten? Minister Ollongren gaf bij de ontvangst aan dat zij altijd op zoek is naar goede ideeën en suggesties. "Ik ga dit eerst lezen en kom hier bij een volgende gelegenheid graag op terug."

In de ogen van De Zeeuw en Verdaas moet de rijksoverheid de inhoudelijke hoofdlijnen uitzetten en moeten plannen en investeringen in regionale samenwerkingsverbanden geconcretiseerd worden. Zij vinden dat het Rijk uiteindelijk knopen moet kunnen doorhakken als partijen in regionale samenwerkingsverbanden maar niet tot overeenstemming kunnen komen. Bovendien zien zij een grotere rol voor marktpartijen in regionale investeringsagenda’s.

Video credits: video BZK, interview René Buck, Buck Consultants 

Nieuw sturingsconcept voor de inrichting van Nederland. Na Wild West en sciencefiction op zoek naar de juiste film is een publicatie van de hoogleraren gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw en Co Verdaas, namens de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling. Deze publicatie is gratis beschikbaar op Gebiedsontwikkeling.nu.

Cover: 'Cover 'na wild west en sciencefiction op zoek naar de juiste film'' door Redactie Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)