"MEERSTAD_PS_0839" (CC BY 2.0) by Jos @ FPS-Groningen door Jos @ FPS-Groningen (bron: Flickr)

Nut en nadeel rijhuis voor Vinexwijken

12 februari 2018

1 minuut

Opinie In zijn blog reageert Harm Tilman op het interview in het Algemeen Dagblad met Friso de Zeeuw. Deze laatstgenoemde is een voorvechter van het rijhuis en ziet daarom nieuwe woonwijken in het groen als onvermijdelijk. Tilman stelt dat het rijhuis en de eengezinswoning als basistypen nu eenmaal thuishoren in de architectuur, maar dat van beleggers en ontwikkelaars meer ambitie verwacht wordt dan deze nu tonen. Er is immers behoefte aan andere woonvormen dan alleen het rijhuis voor bijvoorbeeld starters en ouderen. Daarnaast is een grotere diversiteit aan functies gewenst. Ontwikkelaars zouden volgens hem de ambitie moeten hebben om stadsdelen te maken die voor de komende honderd jaar een waardevolle toevoeging zijn.

De volledige blog kunt u teruglezen op dearchitect.nl

Cover: "MEERSTAD_PS_0839" (CC BY 2.0) by Jos @ FPS-Groningen


Cover: ‘"MEERSTAD_PS_0839" (CC BY 2.0) by Jos @ FPS-Groningen’ door Jos @ FPS-Groningen (bron: Flickr) onder CC BY 2.0, uitsnede van origineelMeest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024