Bouwplaats_Photo by Samuel Zeller on Unsplash

NVB: Verkoop nieuwbouwwoningen daalt tot niveau crisisjaren

11 september 2019

2 minuten

Nieuws In augustus werden slechts 1.459 nieuwbouwkoopwoningen onder garantie verkocht. Dit is een daling van 36% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit komt grotendeels door een gebrek aan aanbod. Dit meldt NVB Bouw in haar maandelijkse rapportage. Tot overmaat van ramp zorgt de stikstofuitspraak van de Raad van State er op dit moment voor dat veel nieuwe projecten stagneren. De branchevereniging vraagt de Adviescommissie Stikstofproblematiek om enkele concrete maatregelen, zodat de woningtekorten niet nog verder oplopen.

Augustus is traditioneel gezien een zwakke maand voor de verkoop van nieuwbouwwoningen. Het aantal verkochte nieuwe woningen is in de periode januari tot en met augustus fors lager dan voorgaande jaren. In het meest positieve scenario worden over heel 2019 32.000 nieuwe koopwoningen onder garantie verkocht. Dit staat in schril contrast met de ambities van het kabinet om de woningbouw te versnellen. Sterker nog, er ontstaan steeds meer obstakels voor de woningbouw, zo rapporteerde de NVB eerder in haar halfjaarlijkse woningmarktonderzoek de Thermometer Koopwoningen.

Nieuwbouwwoningen zijn te duur geworden en het aanbod stemt niet overeen met de woonwensen. De huidige onzekerheid rondom het stikstofbeleid versterkt de problemen nog eens. Veel woningbouwers kampen met vertragingen en onzekerheden. Wanneer de overheid niet snel ingrijpt, zal de verkoop van nieuwbouwwoningen dit jaar zelfs onder de 30.000 kunnen vallen. Zo’n laag niveau werd voor het laatst gehaald in het crisisjaar 2014.

Om de stilvallende woningproductie zo snel mogelijk weer vlot te trekken, heeft de NVB een brandbrief geschreven (download hier) aan de Adviescommissie Stikstofproblematiek. Deze commissie zoekt een spoedoplossing voor de stikstofproblematiek.

Het is cruciaal dat er voor de bouw- en sloopwerkzaamheden per direct een tijdelijke vrijstellingsmogelijkheid komt. Die veroorzaken immers slechts een kortstondige uitstoot van stikstof, terwijl nieuwbouwwoningen nauwelijks stikstof uitstoten. Ook dient het uitkopen van intensieve veehouderijen in de buurt van Natura-gebieden versneld te worden. Door hierbij prioriteit te geven aan veehouderijen die dichtbij woningbouwlocaties liggen, kunnen woningbouwprojecten die nu stilliggen toch doorgaan. Tot slot moet het mogelijk worden om langer terug te salderen, om transformatieprojecten direct vlot te trekken.

Mocht een krachtige politieke reactie uitblijven, dan zal de woningnood in 2019 volgens de NVB verder verergeren. Het aantal daklozen - volgens eerdere cijfers de laatste jaren verdubbeld - zal ook verder oplopen.

NVB_Figuur verkoop nieuwbouwwoningen met afbouwgarantie

‘NVB_Figuur verkoop nieuwbouwwoningen met afbouwgarantie’


Tabel verkoop nieuwbouwwoningen met afbouwgarantie

‘Tabel verkoop nieuwbouwwoningen met afbouwgarantie’
Figuur en tabel verkoop nieuwbouwwoningen met afbouwgarantie (Bron: NVB, SWK, Woningborg)

Opmerking: dit betreft afbouw-certificaten afgegeven bij verkochte woningen aan individuen. De bouwer start meestal binnen enkele maanden na het afgeven van deze certificaten. Aangezien SWK en Woningborg tezamen ongeveer circa 85% van de nieuwe koopwoningen van garanties voorziet geeft dit een goede indicatie voor de woningbouwproductie in de komende maanden.

Cover: Photo by Samuel Zeller on Unsplash

Dit nieuwsbericht verscheen eerder op nvb-bouw.nl


Cover: ‘Bouwplaats_Photo by Samuel Zeller on Unsplash’


NVB logo beter

Door Redactie NVB

Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers


Meest recent

Shoppen door Inside Creative House (bron: Shutterstock)

Growth for good, lukt het tegengaan van klimaatverandering zónder ontgroeien?

Moeten we stoppen met groeien om werkelijk duurzaam te worden? Degrowth is niet per se dé panacee, ontdekt recensent Frank van Oort in een boek van Alessio Terzi.

Recensie

16 april 2024

Veenetië impressie door Zeinstra Veerbeek Architecten (bron: Zeinstra Veerbeek Architecten)

Veenetië: is de tijd rijp voor drijvend bouwen in de veenweidepolder?

Wanneer kunnen we Veenetië, de eerste drijvende woonwijk in veenweidegebied, verwachten? Welmoed Visser, expert water- en bodemvraagstukken in het Groene Hart, zocht uit of de tijd al rijp is voor drijvend bouwen.

Analyse

16 april 2024

Annius Hoornstra Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Patrick van den Hurk)

De versnellers

Het zou wat zijn, maar toch: ze liggen klaar. Plannen voor 630.000 nieuwe woningen in de komende kabinetsperiode. Volgens columnist Annius Hoornstra zijn alleen nog wat onorthodoxe maatregelen nodig.

Opinie

15 april 2024