platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Ollongren helpt gemeenten met te weinig middenhuur

Ollongren helpt gemeenten met te weinig middenhuur

woningbouw woning huizen residential | “0257” (CC BY-ND 2.0) by www.topos.nl

De Samenwerkingstafel middenhuur is met aanbevelingen gekomen om het tekort aan huurwoningen in de prijsklasse tussen 700 en 1000 euro op te lossen.

Dit item verscheen eerder op binnenlandsbestuur.nl

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) neemt veel aanbevelingen over van de Samenwerkingstafel middenhuur van Rob van Gijzel. Dankzij een nieuw platform marktverkenning, een eenvoudiger markttoets voor corporaties en het uitbreiden van de gemeentelijke mogelijkheden om woningen aan specifieke bevolkingsgroepen toe te wijzen, moet het aanbod aan middenhuur op korte termijn worden vergroot. 

Vooral schaars in grotere steden
Middenhuurwoningen vallen ruwweg in de prijsklasse tussen 700 en 1.000 euro. Ze zijn met name bedoeld voor starters en jonge gezinnen die te veel verdienen voor de sociale huur, maar te weinig om op de koopmarkt hun slag te kunnen slaan. Vooral in de grotere steden is een groot gebrek aan huizen in deze categorie.

Saneringsfonds voor voormalige industrieterreinen
Met het rapport ‘Samen bouwen aan middenhuur’ bracht een ‘samenwerkingstafel’ onder leiding van Rob van Gijzel vorig jaar de knelpunten in kaart en stelde een reeks rijksmaatregelen voor. In haar Kamerbrief gaat Ollongren daar verder op in. Zo wil ze bekijken hoe samen met private partijen een saneringsfonds kan worden opgericht, waarmee het bouwrijp maken van binnenstedelijke locaties als voormalige industrieterreinen kan worden versneld.

Rendementseis geschrapt 
Ook wil ze de marktoets voor corporaties vereenvoudigen. Zo wordt de rendementseis van 5,5 procent voor niet-DAEB-projecten (die buiten de sociale kerntaak van de corporatie vallen) geschrapt. Verder wordt het criterium uit de Huisvestingswet 2014 dat ‘goedkope’ woningen kunnen worden toegewezen aan specifieke bevolkingsgroepen veranderd in ‘schaarse’ woningen. Wanneer er weinig aanbod is van middenhuur in een gemeente, kunnen de beschikbaar komende huizen zo makkelijker voor middenhuur worden bestemd. 

Landelijk platform

Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, zal een nieuw landelijk platform worden ingericht. Zo moeten gemeenten en (private) ontwikkelaars of corporaties elkaar makkelijker weten te vinden.  

Coverfoto: “0257” (CC BY-ND 2.0) by www.topos.nl

Auteur

martin hendriksma
Martin Hendriksma

Schrijver en redacteur bij Binnenlands Bestuur

Bekijk alle artikelen