2015.05.09_Onderzoek laat positieve effecten_C2

Onderzoek laat positieve effecten van restauratie en herbestemming van monumenten zien

9 mei 2015

2 minuten

Nieuws Op 16 april presenteerde het Nationaal Restauratiefonds tijdens de Restauratiebeurs in Den Bosch de conclusies van het eerste deel van het meerjarig-onderzoek naar de financiering van herbestemmingsprojecten. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaf voor dit onderzoek opdracht aan onderzoeksbureau Ecorys. Belangrijkste conclusie is dat restauratie en herbestemming van monumenten een positief effect hebben op financieel, economisch en maatschappelijk vlak. De waarde van het monument stijgt, de aantrekkelijkheid van de omgeving wordt groter en de werkgelegenheid neemt toe.

​Vanaf januari 2012 heeft het ministerie van OCW geld beschikbaar gesteld via het Restauratiefonds voor financiering van grootschalige restauratie en herbestemming van rijksmonumenten (de Restauratiefondsplus-hypotheek).

Goed om te zien dat de regeling om te kunnen investeren in de restauratie en herbestemming van monumenten zo succesvol is. Een monument blijft alleen bestaan met een functie en een goede gebruiker. Daar moeten we onze energie op richten en dat doen we met deze regeling. (Minister Bussemaker)

Waardecreatie herbestemming

In totaal staat twee miljoen vierkante meter monumentenoppervlakte leeg, waardoor het verloren gaan van cultureel erfgoed op de loer ligt. Het onderzoek van Ecorys laat zien dat investeren in herbestemming of restauratie zowel een positief effect heeft op de marktwaarde van het monument als op de omgeving. De aantrekkelijkheid van de omgeving neemt toe op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en toerisme. Daarnaast leveren de herbestemmingstrajecten zowel direct, tijdens de werkzaamheden aan het monument, als indirect, nadat het pand een nieuwe functie heeft gekregen en gebruikers trekt, werkgelegenheid op.

 Onderzoek laat positieve effecten van restauratie en herbestemming van monumenten zien - Afbeelding 1

‘ Onderzoek laat positieve effecten van restauratie en herbestemming van monumenten zien - Afbeelding 1’


 Onderzoek laat positieve effecten van restauratie en herbestemming van monumenten zien - Afbeelding 2

‘ Onderzoek laat positieve effecten van restauratie en herbestemming van monumenten zien - Afbeelding 2’


 Onderzoek laat positieve effecten van restauratie en herbestemming van monumenten zien - Afbeelding 3

‘ Onderzoek laat positieve effecten van restauratie en herbestemming van monumenten zien - Afbeelding 3’


 Onderzoek laat positieve effecten van restauratie en herbestemming van monumenten zien - Afbeelding 4

‘ Onderzoek laat positieve effecten van restauratie en herbestemming van monumenten zien - Afbeelding 4’


Sprokkelfinanciering

De mate waarin initiatiefnemers, variërend van ondernemers tot vastgoedeigenaren, de financiering rondkrijgen voor hun project, wordt sterk beïnvloed door de toezegging van het Nationaal Restauratiefonds om een lening te verstrekken. ‘Het compleet toetsen van de haalbaarheid van het businessplan, voordat een Restauratiefondsplus-hypotheek wordt verstrekt, geeft andere investeerders vertrouwen. Het onderzoek toont aan dat deze laagrentende hypotheekvorm een hefboomeffect van 3,5 heeft. Andere financiers kunnen gemeenten, banken en particuliere investeerders zijn. Mooi om in cijfers te zien hoe wij bijdragen aan het rondkrijgen van de zogeheten sprokkelfinanciering’, aldus Pierre van der Gijp van het Restauratiefonds.

De cijfermatige resultaten worden tijdens de Restauratiebeurs gepresenteerd, waar iedere geïnteresseerde welkom is. Het volledige onderzoek loopt tot en met 2017. Het Nationaal Restauratiefonds zal periodiek de resultaten van het onderzoek delen.

Foto bovenaan: Restauratie klooster ‘t Withof in Etten-Leur, foto door Ir. B.P. van de Kraats

Lees verder:


Cover: ‘2015.05.09_Onderzoek laat positieve effecten_C2’Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Samenwerken aan de derde generatie sleutelprojecten

Voor een succesvolle aanpak van de NOVEX-gebieden is het verstandig om de methode Sleutelprojecten in te zetten aldus columnist Aeisso Boelman. Breng eerst de samenwerking tussen Rijk en gemeenten op orde en betrek dan pas de markt.

Opinie

24 juni 2024

Vroonermeer, Alkmaar door Aerovista Luchtfotografie (bron: shutterstock)

De Vinex-wijken tussen 2008 en 2020: duurdere huizen, rijkere bewoners

Vinex-wijken zijn steeds meer het domein geworden van mensen met een grotere portemonnee. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de gemengde wijk uit het oog verloren is.

Interview

24 juni 2024

Klaprozen met windmolen door Ullision (bron: Shutterstock)

Meer energie – letterlijk – in lokale ruimtelijke ontwikkeling: de zeven principes van Transform

Hoe kan lokale energieopwekking bijdragen aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling? Bert Pots rapporteert over een bijeenkomst van Transform en MooiNL over het bouwen aan succesvolle energiegemeenschappen.

Verslag

21 juni 2024