2015.05.09_Onderzoek laat positieve effecten_C2

Onderzoek laat positieve effecten van restauratie en herbestemming van monumenten zien

9 mei 2015

2 minuten

Nieuws Op 16 april presenteerde het Nationaal Restauratiefonds tijdens de Restauratiebeurs in Den Bosch de conclusies van het eerste deel van het meerjarig-onderzoek naar de financiering van herbestemmingsprojecten. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaf voor dit onderzoek opdracht aan onderzoeksbureau Ecorys. Belangrijkste conclusie is dat restauratie en herbestemming van monumenten een positief effect hebben op financieel, economisch en maatschappelijk vlak. De waarde van het monument stijgt, de aantrekkelijkheid van de omgeving wordt groter en de werkgelegenheid neemt toe.

​Vanaf januari 2012 heeft het ministerie van OCW geld beschikbaar gesteld via het Restauratiefonds voor financiering van grootschalige restauratie en herbestemming van rijksmonumenten (de Restauratiefondsplus-hypotheek).

Goed om te zien dat de regeling om te kunnen investeren in de restauratie en herbestemming van monumenten zo succesvol is. Een monument blijft alleen bestaan met een functie en een goede gebruiker. Daar moeten we onze energie op richten en dat doen we met deze regeling. (Minister Bussemaker)

Waardecreatie herbestemming

In totaal staat twee miljoen vierkante meter monumentenoppervlakte leeg, waardoor het verloren gaan van cultureel erfgoed op de loer ligt. Het onderzoek van Ecorys laat zien dat investeren in herbestemming of restauratie zowel een positief effect heeft op de marktwaarde van het monument als op de omgeving. De aantrekkelijkheid van de omgeving neemt toe op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en toerisme. Daarnaast leveren de herbestemmingstrajecten zowel direct, tijdens de werkzaamheden aan het monument, als indirect, nadat het pand een nieuwe functie heeft gekregen en gebruikers trekt, werkgelegenheid op.

 Onderzoek laat positieve effecten van restauratie en herbestemming van monumenten zien - Afbeelding 1

‘ Onderzoek laat positieve effecten van restauratie en herbestemming van monumenten zien - Afbeelding 1’


 Onderzoek laat positieve effecten van restauratie en herbestemming van monumenten zien - Afbeelding 2

‘ Onderzoek laat positieve effecten van restauratie en herbestemming van monumenten zien - Afbeelding 2’


 Onderzoek laat positieve effecten van restauratie en herbestemming van monumenten zien - Afbeelding 3

‘ Onderzoek laat positieve effecten van restauratie en herbestemming van monumenten zien - Afbeelding 3’


 Onderzoek laat positieve effecten van restauratie en herbestemming van monumenten zien - Afbeelding 4

‘ Onderzoek laat positieve effecten van restauratie en herbestemming van monumenten zien - Afbeelding 4’


Sprokkelfinanciering

De mate waarin initiatiefnemers, variërend van ondernemers tot vastgoedeigenaren, de financiering rondkrijgen voor hun project, wordt sterk beïnvloed door de toezegging van het Nationaal Restauratiefonds om een lening te verstrekken. ‘Het compleet toetsen van de haalbaarheid van het businessplan, voordat een Restauratiefondsplus-hypotheek wordt verstrekt, geeft andere investeerders vertrouwen. Het onderzoek toont aan dat deze laagrentende hypotheekvorm een hefboomeffect van 3,5 heeft. Andere financiers kunnen gemeenten, banken en particuliere investeerders zijn. Mooi om in cijfers te zien hoe wij bijdragen aan het rondkrijgen van de zogeheten sprokkelfinanciering’, aldus Pierre van der Gijp van het Restauratiefonds.

De cijfermatige resultaten worden tijdens de Restauratiebeurs gepresenteerd, waar iedere geïnteresseerde welkom is. Het volledige onderzoek loopt tot en met 2017. Het Nationaal Restauratiefonds zal periodiek de resultaten van het onderzoek delen.

Foto bovenaan: Restauratie klooster ‘t Withof in Etten-Leur, foto door Ir. B.P. van de Kraats

Lees verder:


Cover: ‘2015.05.09_Onderzoek laat positieve effecten_C2’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023