platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Onderzoeker Wageningen UR: stel een norm in voor natuurinclusief bouwen

Onderzoeker Wageningen UR: stel een norm in voor natuurinclusief bouwen

"Vogelhotel, natuurinclusief bouwen" (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Natuur staat bij stedelijke ontwikkeling bepaald niet bovenaan in het programma van eisen, stelt onderzoeker Robbert Snep van Wageningen University and Research (WUR) in een interview met Binnenlands Bestuur. Dit komt deels door een gebrek aan kennis, maar ook door het ontbreken van sturing. Een norm voor natuurinclusief bouwen biedt volgens hem uitkomst.

Als groen- en procesexpert zit Snep in het landelijk kernteam Natuurinclusief Bouwen. Hierin werken rijk, provincies, gemeenten en projectontwikkelaars samen om stedenbouwkundigen en ontwikkelaars kennis bij te brengen over ecologisch en natuurinclusief bouwen. Op tournee door het land merkt hij dat de ambities er vaak wel zijn, maar dat er in de uitvoering veel kansen worden gemist door een gebrek aan kennis en handvatten. “Je moet al die professionals bijbrengen wat natuur nodig heeft om te functioneren. Daar blijken heel veel van hen weinig kennis van te hebben en soms ook weinig prioriteit aan te geven.

Een norm voor natuurinclusief bouwen biedt volgens Snep de oplossing. Hiermee trek je zowel de ambitieuze ontwikkelaars met financiële twijfels áls de conservatieve bouwwereld over de streep. Ter vergelijking noemt hij de Wet Voortgang Energietransitie, die gasloos bouwen sinds juli 2018 verplicht stelt: “Als het niet moet, zeggen we: we hebben zoveel andere dingen. Maar als het moet, gaan we die stap zetten.”

Cover: ”Vogelhotel, natuurinclusief bouwen” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Lees het interview op binnenlandsbestuur.nl