"Paleisbrug, ’s-Hertogenbosch" (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Soortmanagementplan houdt biodiversiteit bij gebiedsontwikkeling op peil

27 mei 2019

1 minuut

Nieuws
De biodiversiteit staat onder druk. Vooral in bebouwde gebieden komen veel soorten voor die onder druk staan. Met een soortmanagementplan, een nieuw instrument, breng je op het niveau van de gemeente in beeld hoe het staat met de stedelijke soorten, om vervolgens een plan te maken om de soort te helpen. Dat schrijft Stefan Vreugdenhil van de Vogelbescherming op Stadszaken.

Het leefgebied van een soort is groter dan een specifiek project. Vaak is er namelijk sprake van een netwerk van voedsel- en voorplantingsgebieden waarbinnen de individuen van een soort leven. Als gebiedsontwikkelaars zich op een doordachte manier conformeren aan het bijbehorende soortmanagementplan, kan eigen onderzoek en het aanvragen van een ontheffing vaak worden overgeslagen, wat tijd en kosten bespaart.

Cover: "Paleisbrug, ’s-Hertogenbosch" (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Lees verder op Stadszaken.nl


Cover: ‘"Paleisbrug, ’s-Hertogenbosch" (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022