Natuurinclusief, bloemenweide door INTREEGUE Photography (bron: Shutterstock)

Een natuurinclusieve energietransitie? Het kán!

11 juni 2021

2 minuten

Analyse Met de energietransitie staan we voor een enorme opgave, die essentieel is om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Tegelijkertijd staat de komst van wind- en zonneparken op gespannen voet met het behoud van het Nederlands landschap en de natuur. De Natuur en Milieufederaties maakten een documentaire om aandacht te vragen voor een natuurinclusieve energietransitie.

In de documentaire ‘Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie’ vertellen verschillende betrokkenen bij de energietransitie over de opgave die er ligt, de spanningen die het oplevert en de mogelijkheden die zij desondanks zien.

“Niemand wil een windmolen in zijn achtertuin”, vertelt ecoloog Roland-Jan Buijs (Buijs Eco Consult B.V.), daarom worden turbines vaak rond Natura 2000 gebieden gebouwd. In de documentaire laat hij zien welke maatregelen ze in Windpark Krammer hebben genomen om rekening te houden met de vogels in het gebied. Zo is er een broedvogeleiland aangelegd die visdieven de ruimte biedt te nestelen op een rustige plek.

Kansen

“De zonneparken die je nu vaak ziet, hebben 50 centimeter tussen de panelenrijen. Dat is altijd een economisch motief. Vanuit een ontwikkelaarsperspectief is dat hartstikke logisch, alleen niet vanuit het oogpunt van de biodiversiteit.” Op de plek waar Energietuin Assen-Zuid gaat komen, legt Christiaan Teule (Natuur en Milieufederatie Drenthe) uit hoe de natuur in deze Energietuin juist versterkt zal worden.

Huiswerk

Volgens Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties kunnen de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis niet los van elkaar gezien worden. Er ligt volgens haar nog flink wat huiswerk om de 30 Regionale Energiestrategieën (RES) natuurinclusief te maken. “De opgave die er ligt is tweeledig: we willen hoogwaardige natuur zoveel mogelijk ontzien en een plus zetten op gebieden met lage natuurwaarden.”

De Natuur en Milieufederaties zetten zich in voor een natuurinclusieve energietransitie en hebben de handreiking ‘Natuur en Landschap in de RES’ (pdf) gepubliceerd om hier aan bij te dragen.


Dit artikel verscheen eerder op natuurenmilieufederaties.nl


Cover: ‘Natuurinclusief, bloemenweide’ door INTREEGUE Photography (bron: Shutterstock)Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023