platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Oproep onderzoekscompetitie Erfgoed in een veranderende omgeving

Oproep onderzoekscompetitie Erfgoed in een veranderende omgeving

erfgoed

Het Joint Programming Initiative on Cultural Heritage heeft eerder deze maand een onderzoekscompetitie geopend. Tot 30 november hebben samenwerkende onderzoekers uit 3 tot 5 landen de tijd een actueel en beleidsrelevant onderzoeksvoorstel in te dienen met als onderwerp Erfgoed in de veranderende omgeving.

Veel van de grote uitdagingen in het landschap en in ons ruimtelijk erfgoed houden niet op bij de grens. Denk daarbij aan waterveiligheid en bodemdaling als gevolg van klimaatverandering, of het vinden van nieuwe economische impulsen voor het landelijk gebied. Een ander belangrijk thema is de aanpassingen die nodig zijn voor verduurzaming van naoorlogse woningbouw of aan de inrichting van het stedelijk gebied vanwege veranderde demografische samenstelling. Daarnaast ontstaan er steeds meer burgerinitiatieven die vaak door gemeenten worden omarmt om ook op andere plekken in te gaan zetten.

Het zijn voorbeelden van complexe vraagstukken, die ook in andere Europese landen spelen. Met deze joint call worden onderzoekers opgeroepen voorstellen in te dienen onder de titel Erfgoed in de veranderende omgeving.  

Samenstellen van het onderzoeksteam

Interdisciplinair onderzoek is bij de voorstellen essentieel, en betrokkenheid van partijen die werkelijk met de resultaten aan de slag gaan (denk aan overheden, burgercollectieven, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld) wordt sterk toegejuicht. Naast Nederland zijn de deelnemende landen Ierland, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Noorwegen, Polen, Slowakije, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Wit-Rusland.

Financiering en voorwaarden

In totaal is ruim 4,5 miljoen euro beschikbaar, waarvan 750.000 euro voor Nederlandse onderzoekers (de maximale aanvraag per onderzoeksproject voor een Nederlands team is 250.000 euro). Die Nederlandse financiering komt uit de Visie Erfgoed en Ruimte (VER) en vanuit de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Naast onderzoekers van universiteiten, komen ook onderzoekers in aanmerking voor financiering die verbonden zijn aan kennisinstituut STOWA en het Netwerk van Rijkskennisinstellingen, zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijkswaterstaat, Centraal Bureau voor de Statistiek en Planbureau voor de Leefomgeving. Voor de VER is beleidsrelevantie en praktische bruikbaarheid van het onderzoek namelijk een vereiste.

Meer informatie

Bent u een onderzoeker die zich met erfgoed & ruimte thema’s bezighoudt, of wilt gaan houden? Wilt u als onderzoeker of als deelnemer in een consortium een onderzoeksvoorstel indienen? Alle voorwaarden en benodigde documenten te vinden op de JPICH-website (http://www.jpi-culturalheritage.eu/joint-activities/joint-calls-2017/).