2013.02.17_Knelpunt omgevingswet

Opzet Omgevingswet aangepast

17 februari 2013

2 minuten

Nieuws
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en minister Melanie Schultz hebben overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van de nieuwe Omgevingswet. Dat betekent een paar forse aanpassingen in de opzet van de wet en de verdere aanpak. De afspraken zijn gemaakt naar aanleiding van het Knelpuntenonderzoek dat onder leiding van Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, voor de VNG is uitgevoerd.

Op termijn gaat het bestemmingsplan op in een nieuw instrument: het omgevingsplan. In een omgevingsplan kunnen gemeenten - als zij dat willen - meer regels opnemen dan nu in het bestemmingsplan mogelijk is (bij voorbeeld milieuregels). In het ruime overgangsregime gaan alle bestaande bestemmingsplannen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet automatisch gelden als omgevingsplan.

Er komt vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte op lokaal niveau voor milieunormen. In het stelsel van de Omgevingswet verschuift de concrete normstelling zoveel mogelijk naar het niveau van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Op AMvB-niveau wordt zo mogelijk per sector (geluid, bodem, geur, etc.) een basisbeschermingsnorm gegeven met een bandbreedte waarbinnen afwijkingsmogelijkheden zullen bestaan. Per normenstelsel wordt nader bezien hoe deze afwijkingsmogelijkheden worden vormgegeven. Deze operatie krijgt hoge prioriteit.

Gemeenten krijgen de beschikking over twee volwaardige juridische mogelijkheden tot het faciliteren van projecten, te weten: het inpassen in het omgevingsplan en een afwijkingsmogelijkheid als onderdeel van de omgevingsvergunning.

De minister wil de huidige verplichting tot het opstellen van een grondexploitatieplan facultatief maken. De gemeenteraad zal daarbij vrij zijn in haar keuze om wel of geen grondexploitatieplan bij het omgevingsplan op te stellen.

De gebiedsgerichte elementen (visie, beheerplan en vergunning) van het wetsontwerp Wet natuur worden opgenomen in het wetsontwerp van de Omgevingswet. Het eindperspectief is dat de Wet natuur in zijn geheel wordt opgenomen in de Omgevingswet.

De VNG deelt het streven naar bundeling, vereenvoudiging, harmonisering en modernisering van het omgevingsrecht in een Omgevingswet. “Daarbij pakken we alle gesignaleerde knelpunten uit het VNG-onderzoek met voorrang op”, aldus minister Schultz. Er gaat een werkgroep aan de slag met vertegenwoordigers van de VNG en het ministerie, waarbij ook wordt geïnventariseerd welke punten al eerder in wet- en regelgeving kunnen worden vastgelegd. VNG-voorzitter Jorritsma is blij dat de minister deze punten voortvarend gaat aanpakken: “Het geeft vertrouwen dat het Rijk dáár begint waar de schoen nu wringt, zodat we snel profijt kunnen hebben van eenvoudiger regels en procedures.”

Zie ook:Meest recent

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022

Van hobbywijk naar duurzame wijk door Claudia Bouwens (KAN Bouwen)

Ecolonia revisited: het duurzame pionierswijkje 30 jaar verder

30 jaar oud is het bont samengestelde Dubo-wijkje Ecolonia inmiddels. René Didde reisde af naar Alphen aan den Rijn en sprak met bewoners, ontwerpers en andere betrokkenen. Wat zijn de lessen?

Casus

11 augustus 2022

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022