platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Overheid denkt na over nieuwe belastingen voor realisatie ov

Overheid denkt na over nieuwe belastingen voor realisatie ov

Metrostation Noorderpark 2018 Wikimedia Commons

Nieuwe vormen om openbaar vervoer te financieren, moeten zorgen dat bereikbaarheid ook in nieuwe gebiedsontwikkelingen meegenomen wordt. De overheid denkt hierbij onder andere aan een ‘OV-taks’ voor de huizenbezitters en bedrijven die van de investering voor mobiliteit profiteren. Er kunnen ook heffingen komen voor automobilisten, ontwikkelaars en ov-gebruikers. Dat schrijft het FD deze maand, op basis van stukken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Deze alternatieve financieringsvormen zijn nodig omdat het vaak lastig is het benodigde geld te vinden voor realisatie van de bereikbaarheid. Consultancybureau Rebel publiceerde in oktober een verkenning naar de mogelijkheden. Daarin werden meerdere varianten onderzocht. Zo zou een heffing op de bouw van nieuwe woningen een oplossing kunnen zijn, verhoging van de belasting op bestaande panden, of een bereikbaarheidsheffing.

Cover: Wikimedia Commons

Lees verder op FD.nl