platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

PBL: vraag naar appartementen neemt alleen maar toe

PBL: vraag naar appartementen neemt alleen maar toe

Photo by Connor Brubaker on Unsplash -> appartementen

Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat kopers – relatief gezien – bereid zijn meer te betalen voor appartementen dan voor grondgebonden woningen. De verwachting is dat daar voorlopig geen verandering in komt.

Het is een debat dat al langere tijd woedt in de wereld van gebiedsontwikkeling: moeten we inzetten op verdere verdichting van steden door meer appartementen te bouwen of juist groen opofferen voor grondgebonden woningen in nieuwe suburbane gebieden? Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de behoefte aan beide soorten woningen onderzocht op basis van de ‘betalingsbereidheid’ – de prijs die kopers voor een woning over hebben. 

Het onderzoek laat zien dat, wanneer gecorrigeerd wordt voor woningomvang en de locatie van woningen, appartementen bijna twintig procent duurder zijn dan eengezinswoningen. Op basis hiervan en mede gelet op de verwachte ontwikkeling van eenpersoonshuishoudens concludeert het PBL dat er ‘geen sprake is van overmatige fixatie op de bouw van binnenstedelijke appartementen’. Hoewel een woningmarktregio volgens het PBL een brede waaier aan woningtypen nodig heeft, is het daarom niet zo dat er te veel appartementen gebouwd worden. Sterker: de behoefte aan binnenstedelijke appartementen zal toenemen. 

In het onderzoek is gekeken naar de periode 2009-2019. Eventuele effecten als gevolg van de coronacrisis zijn derhalve niet meegenomen. Het onderzoeksrapport van het PBL is hier te vinden.


Cover: Photo by Connor Brubaker on Unsplash

Lees het artikel verder op PBL