Photo by Connor Brubaker on Unsplash -> appartementen door Connor Brubaker (bron: Unsplash)

PBL: vraag naar appartementen neemt alleen maar toe

28 april 2020

1 minuut

Onderzoek Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat kopers – relatief gezien – bereid zijn meer te betalen voor appartementen dan voor grondgebonden woningen. De verwachting is dat daar voorlopig geen verandering in komt.

Het is een debat dat al langere tijd woedt in de wereld van gebiedsontwikkeling: moeten we inzetten op verdere verdichting van steden door meer appartementen te bouwen of juist groen opofferen voor grondgebonden woningen in nieuwe suburbane gebieden? Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de behoefte aan beide soorten woningen onderzocht op basis van de 'betalingsbereidheid' – de prijs die kopers voor een woning over hebben. 

Het onderzoek laat zien dat, wanneer gecorrigeerd wordt voor woningomvang en de locatie van woningen, appartementen bijna twintig procent duurder zijn dan eengezinswoningen. Op basis hiervan en mede gelet op de verwachte ontwikkeling van eenpersoonshuishoudens concludeert het PBL dat er 'geen sprake is van overmatige fixatie op de bouw van binnenstedelijke appartementen'. Hoewel een woningmarktregio volgens het PBL een brede waaier aan woningtypen nodig heeft, is het daarom niet zo dat er te veel appartementen gebouwd worden. Sterker: de behoefte aan binnenstedelijke appartementen zal toenemen. 

In het onderzoek is gekeken naar de periode 2009-2019. Eventuele effecten als gevolg van de coronacrisis zijn derhalve niet meegenomen. Het onderzoeksrapport van het PBL is hier te vinden.


Cover: Photo by Connor Brubaker on Unsplash

Lees het artikel verder op PBL


Cover: ‘Photo by Connor Brubaker on Unsplash -> appartementen’ door Connor Brubaker (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Laten we niet blind varen op apps die klimaatrisico’s in één cijfer vatten

Er zijn steeds meer apps die risico’s van klimaatverandering in beeld brengen. Columnist Ellen van Bueren voor al te gemakkelijk gebruik van data. “Je kunt je voorstellen dat zo’n app al snel een eigen leven gaat leiden.”

Opinie

4 maart 2024

Terneuzen en de Westerschelde door Milliped (bron: Wikimedia)

In Zeeland reikt de Regio Deal tot over de grens

De Zeeuws-Vlaamse North Sea Port Regio heeft een Regio Deal gesloten. Waar liggen kansen in het meest zuid-westelijke puntje van Nederland?

Interview

4 maart 2024

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024