Photo by Connor Brubaker on Unsplash -> appartementen door Connor Brubaker (bron: Unsplash)

PBL: vraag naar appartementen neemt alleen maar toe

28 april 2020

1 minuut

Onderzoek Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat kopers – relatief gezien – bereid zijn meer te betalen voor appartementen dan voor grondgebonden woningen. De verwachting is dat daar voorlopig geen verandering in komt.

Het is een debat dat al langere tijd woedt in de wereld van gebiedsontwikkeling: moeten we inzetten op verdere verdichting van steden door meer appartementen te bouwen of juist groen opofferen voor grondgebonden woningen in nieuwe suburbane gebieden? Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de behoefte aan beide soorten woningen onderzocht op basis van de 'betalingsbereidheid' – de prijs die kopers voor een woning over hebben. 

Het onderzoek laat zien dat, wanneer gecorrigeerd wordt voor woningomvang en de locatie van woningen, appartementen bijna twintig procent duurder zijn dan eengezinswoningen. Op basis hiervan en mede gelet op de verwachte ontwikkeling van eenpersoonshuishoudens concludeert het PBL dat er 'geen sprake is van overmatige fixatie op de bouw van binnenstedelijke appartementen'. Hoewel een woningmarktregio volgens het PBL een brede waaier aan woningtypen nodig heeft, is het daarom niet zo dat er te veel appartementen gebouwd worden. Sterker: de behoefte aan binnenstedelijke appartementen zal toenemen. 

In het onderzoek is gekeken naar de periode 2009-2019. Eventuele effecten als gevolg van de coronacrisis zijn derhalve niet meegenomen. Het onderzoeksrapport van het PBL is hier te vinden.


Cover: Photo by Connor Brubaker on Unsplash

Lees het artikel verder op PBL


Cover: ‘Photo by Connor Brubaker on Unsplash -> appartementen’ door Connor Brubaker (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024