euromast erasmusbrug rotterdam | pixabay

Podcast: kunnen grote stadsprojecten gebiedsontwikkeling aanjagen?

13 april 2020

2 minuten

Onderzoek
TU Delft-onderzoeker Wouter Jan Verheul geeft een mini-college over hoe grote stadsprojecten werken als vliegwiel voor de ontwikkeling van het omliggende gebied.

Een nieuw museum, theater, stadion, of ander iconisch bouwproject: overal zien we stadsbestuurders, ontwerpers en beleidsmakers die hun initiatief aan de stad verkopen als het nieuwe icoon dat zal werken als een vliegwiel voor ontwikkeling van een stedelijk gebied. Maar worden al die beloften wel waargemaakt? Hoe kunnen zogenoemde urban flagship projects als aanjager voor stedelijke gebiedsontwikkeling werken? Wat zijn hun economische en sociale spin-offs in de omliggende wijken, en hoe kunnen we die in kaart brengen?

In de nieuwe podcast van de opleiding Master City Developer geeft TU Delft-onderzoeker Wouter Jan Verheul een mini-college over deze kwesties. Hij baseert zich op onderzoek naar de spin-off-effecten en aanjagende mechanismen van grote stadsprojecten voor hun omgeving. Via praktijkvoorbeelden vertelt Verheul hoe we economische en sociale effecten kunnen bepalen. Succes blijkt niet verzekerd, want voor en na de totstandkoming van een flagship zijn strategieën nodig om de omgeving te laten profiteren. Daarom geeft Verheul ook handelingsperspectieven om grote stadsprojecten daadwerkelijk te laten functioneren als aanjagers voor stedelijke gebiedsontwikkeling.

Het mini-college gaf Verheul eind januari in Hotel New York tijdens een open college van de Master City Developer (MCD), het opleidingsprogramma voor professionals die op strategisch niveau met stedelijke vraagstukken bezig zijn. Tijdens die bijeenkomst sprak ook stedenbouwkundige Riek Bakker.

Cover: Pixabay

Volg online de MCD-opleiding Urban Investment & Finance

Een grote stedelijke ontwikkeling duurt van idee tot realisatie een flink aantal jaren. Dan komt er wel eens een tegenslag op het bord van het projectteam, zoals grote mondiale veranderingen. Dat was zichtbaar in 2008 en nu weer. Wat betekenen grote economische schokken voor projecten en partijen in stedelijke ontwikkeling?

In de online module ‘Urban Investment & Finance’, onder leiding van Jeroen van Haaren, komen praktijkexperts en wetenschappers aan het woord over dit onderwerp. De module start in mei 2020 en gaat in op de impact van macro-economie op stedelijke projecten en het rekenen aan grond en gebieden. Ook behandelt de module de basisbegrippen van investeringsanalyse, het optimaliseren van een grondexploitatie, afwegingskaders van betrokken partijen en het maken van aantrekkelijke proposities. Tevens is er verdieping op de thema’s verduurzaming en meervoudige waardecreatie. 

Kijk voor meer informatie op de website van MCD.


Cover: ‘euromast erasmusbrug rotterdam | pixabay’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022