big data

Politiek en big data: Brabant in debat over de datasamenleving

7 oktober 2016

2 minuten

Agenda
De digitale revolutie raast voort. Nieuwe technologien worden steeds krachtiger, sneller en compacter en raken ook steeds meer geintegreerd in de fysieke leefomgeving. Er zijn hooggespannen verwachtingen dat maatschappelijke vraagstukken beter opgelost zullen worden door de groeiende hoeveelheid data die dat oplevert. De vraag is echter in hoeverre deze digitalisering nog ruimte overlaat voor menselijke kwaliteiten, zoals intuïtie en creativiteit. Daarnaast is er nog een stap te zetten in opendata-beleid, dat te midden van de data-explosie het overzicht moet bewaren en dat open data ook daadwerkelijk zal moeten laten werken.

In de krant #SlimBrabant wordt gesproken over zowel de kansen als de onzekerheden van de digitale revolutie. De inzichten en aanbevelingen van de deskundigen die in de krant het woord krijgen, zijn uiteenlopend. Toch delen zij ook een gemeenschappelijke visie: de Brabantse politiek staat voor de uitdaging om kaders te ontwikkelen om de datasamenleving in goede banen te leiden. Daarnaast is een breed en open debat, met alle betrokken Brabanders, nodig.

De krant is samengesteld door BrabantKennis, het platform dat strategische kennis en informatie verzamelt van en over Brabant. Op vrijdag 14 oktober om 12.30 wordt de bijeenkomst ‘Open Uw Data!’ georganiseerd, waarin gesproken zal worden over opendata-beleid. Met o.a. Joks Janssen (BrabantKennis) en Coen Bergman (Waag Society).

Meer informatie over het evenement ‘Open Uw Data!’ vindt u hier, of download de krant #SlimBrabant.

Banner Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2016

‘Banner Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2016’

De impact van technologie op gebiedsontwikkeling wordt steeds concreter. Het wordt steeds makkelijker om data te verzamelen, te gebruiken en te delen. Uitvindingen op de gebieden van energie, van mobiliteit en van communicatie veranderen de manier waarop de stad wordt beleefd en gebruikt.

Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie en mogelijkheden om u in te schrijven.


Cover: ‘big data’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024