Impressie 'De Stationstuinen' in Barendrecht door Gemeente Barendrecht (bron: Stationstuinenbarendrecht.nl)

Projectenkaart-update januari 2021: dit zijn onze 6 nieuwe gebiedsontwikkelingen

5 februari 2021

5 minuten

Casus Op zoek naar inspiratie, kennis en nieuws over gebiedsontwikkelingen in Nederland? Kijk dan op onze projectenkaart, want daar zijn deze maand zes projecten aan toegevoegd: Stationsgebied Alkmaar Noord, De Stationstuinen Barendrecht, Meerstad, Tuinbuurt Vrijlandt, Hamerkwartier en BuitenThuis De Blinkert. We introduceren ze hieronder kort. Ook uw ontwikkeling vermeld zien? Zend deze dan online in!

Stationsgebied Alkmaar Noord

Het transformeren van een stationsgebied met kantoren en voorzieningen naar een gemengd gebied met een stedelijke mix van wonen, werken en voorzieningen

 • 360 woningen, 8.600m2 onderwijs, 6.800m2 kantoren, dienstverlening en leisure, 1.200m2 detailhandel en horeca, vernieuwd NS-station Alkmaar Noord. 
 • Gestart in 2019 en bevindt zich in de planvormingsfase (NS-station in uitvoering)
 • Een doorlooptijd minder dan 7 jaar
 • De betrokken partij(en): ProRail, Vastesteen projectontwikkeling, gemeente Alkmaar
 • Een publiek-private samenwerking
 • Thema(s) waar de nadruk op ligt: wonen (Alkmaar heeft een grote woningbouwopgave die binnen de bestaande stad moet worden opgelost) en mobiliteit(NS-station Alkmaar Noord is door de Provincie als ov-knooppunt aangewezen, verbeteren overstap en ketenmobiliteit langs de Zaancorridor, vergroten samenhang verstedelijking en ov-mobiliteit)
 • Bijzonder: het stationsgebied Alkmaar Noord dateert uit de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw. Een voorstadhalte omgeven door regionale kantoren en voorzieningen, een inrichting van de openbare ruimte die voornamelijk op de auto is afgestemd met veel verharding. Het gebied biedt volop kansen voor het toevoegen van woningbouw en stedelijke functies en daarmee het maken van een levendige stationswijk met een aantrekkelijke openbare ruimte.
 • Projectwebsite

Voorontwerp bestemmingsplan Hertog Aalbrechtweg 1 in Alkmaar door Gemeente Alkmaar (bron: Gemeente Alkmaar)

‘Voorontwerp bestemmingsplan Hertog Aalbrechtweg 1 in Alkmaar’ door Gemeente Alkmaar (bron: Gemeente Alkmaar)


De Stationstuinen,Barendrecht

Aan de oostzijde van het NS-station wordt in Barendrecht een bedrijventerrein getransformeerd naar de mixed use-wijk De Stationstuinen.

 • 3500 woningen, 45ha, 40.000-80.0000m2 voorzieningen
 • Gestart in 2020 en bevindt zich in de planvormingsfase
 • Een doorlooptijd tussen de 7-15 jaar
 • De betrokken partij(en): gemeente Barendrecht, provincie Zuid-Holland (SKG-partner), Emborion Vastgoed
 • Een private exploitatie
 • Thema(s) waar de nadruk op ligt: wonen (3500 woningen, met 30% sociaal), mobiliteit (duurzame mobiliteitsopgave, pal aan het NS-station, autoluwe wijk) en onderwijs (focus op onderwijs, met de vorming van een campus)
 • Bijzonder: Zeer omvangrijke gebiedsontwikkeling van ongeveer 45ha, met 3500 woningen pal aan het spoortrace Leiden-Dordrecht (oude lijn). Autoluwe wijk. Uitzonderlijke groen/recreatie-voorzieningen, met een 2km lang park op het station en het 200Ha Waalbos op loop/fiets-afstand.
 • Projectwebsite

Impressie 'De Stationstuinen' in Barendrecht door Gemeente Barendrecht (bron: Stationstuinenbarendrecht.nl)

‘Impressie 'De Stationstuinen' in Barendrecht’ door Gemeente Barendrecht (bron: Stationstuinenbarendrecht.nl)


Meerstad, Groningen

Het ontwikkelen van een woonwijk waar vitaal leven gestimuleerd wordt en waar duurzaamheid de normaalste zaak van de wereld is. De basisingrediënten van Meerstad zijn water, natuur en wonen.

 • 6500 woningen, 350ha meer, plangebied totaal 2500ha, meerdere scholen + kinderopvang, horecagelegenheden, supermarkt, gezondheidscentrum, wijkoverstijgende functies en voorzieningen, sportvoorzieningen, speeltuinen, stranden.
 • Gestart in 2005 en bevindt zich in de uitvoeringsfase
 • Een doorlooptijd van meer dan 15 jaar
 • De betrokken partij(en): Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad met aandeelhouder gemeente Groningen
 • Een publiek-publieke samenwerking
 • Thema(s) waar de nadruk op ligt: wonen (ontwikkeling gevarieerd woonaandbod van 6500 woningen), energie (ontwikkeling van aardgasloze wijk met energieneutrale woningen) en klimaat (o.a. groot meer voor waterbuffering)
 • Bijzonder: in Groningen is het qua omvang en aantal woningen het grootste project. Het is een van de eerste volledig aardgasvrije wijken in Nederland. In het hart van de gebiedsontwikkeling graven we het Woldmeer van 350ha. Hiermee krijgt het Noord-Oosten van de stad een volledig nieuw recreatiemeer. Het meer heeft een belangrijke functie voor waterbuffering. Het plangebied is rijk aan cultuurhistorie zoals oude linten en verkavelingsstructuren, daar proberen we op voort te borduren.
 • Projectwebsite

Meerstad vanuit de lucht door Bureau Meerstad (bron: Bureau Meerstad)

‘Meerstad vanuit de lucht’ door Bureau Meerstad (bron: Bureau Meerstad)


Tuinbuurt Vrijlandt, Rotterdam

Een inclusieve gebiedsontwikkeling van 290 woningen, met daarin aandacht voor biodiversiteit en natuur, klimaatadaptie, circulariteit, duurzame energie, gezondheid, kind-vriendelijkheid en integratie met de omgeving

 • 290 woningen op een terrein van ruim 7 hectare
 • Gestart in 2019 en bevindt zich in de uitvoeringsfase
 • Een doorlooptijd van minder dan 7 jaar
 • De betrokken partij(en): Ballast Nedam Development, gemeente Rotterdam (SKG-partner), Havensteder
 • Thema(s) waar de nadruk op ligt: wonen (inclusieve wijk, zodat dit bij kan dragen aan de opwaardering van Rotterdam-Zuid, bijdrage aan NPRZ-doelstellingen), mobiliteit (goede bereikbaarheid en aansluiting met het openbaar vervoer, grenzend aan het plangebied, deelmobiliteit nabij tramhalte van Amber, zodat het netwerk van Amber deelauto's wordt uitgebreid in de stad en hier in de breedste zin gebruik van kan worden gemaakt door inwoners van Rotterdam), energie (energieneutrale wijk: aansluiting op stadsverwarming van Vattenfall, daarnaast zijn de woningen voorzien van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning), klimaat (klimaatadaptief door waterberging in de centrale vijver en omliggende singels, watertonnen bij de grondgebonden woningen (240 woningen), circulair door Building Circularity Index (BCI) van max. 0,5 en een materiaalpaspoort van het Madaster)
 • Bijzonder: natuurinclusief, klimaatadaptief, integratie maatschappelijke thema's zoals stimuleren buitenspelen door aantrekkelijke speelplekken, energieneutrale gebiedsontwikkeling, meetbare en hoge duurzaamheidseisen (circulair, GPR, DGBC)
 • Projectwebsite en artikel op Gebiedsontwikkeling.nu

Tuinbuurt Vrijlandt Vogelvlucht door Ballast Nedam (bron: Ballast Nedam)

‘Tuinbuurt Vrijlandt Vogelvlucht’ door Ballast Nedam (bron: Ballast Nedam)


Hamerkwartier, Amsterdam

Hamerkwartier verandert van een bedrijventerrein naar een wijk met 6.700 woningen en veel ruimte voor werken. Een wijk die ook de bewoners van de omringende Vogelbuurt en het IJplein veel te bieden heeft.

 • 6700 woningen, scholen, kantoren en werkplaatsen
 • Gestart in 2018 en bevindt zich in de planvormingsfase
 • Een doorlooptijd van meer dan 15 jaar
 • De betrokken partij(en): gemeente Amsterdam (SKG-partner)
 • Een bouwclaim
 • Thema(s) waar de nadruk op zal komen te liggen: wonen, mobiliteit, energie, klimaat en werken
 • Bijzonder: Hamerkwartier is een bruisend en dynamisch gebied met veel aantrekkelijke bedrijven en voorzieningen. In het afgelopen decennium is Hamerkwartier op een organische manier veranderd. Van een traditioneel, arbeidsextensief bedrijventerrein wordt het een intensief gebruikt, gemengd stedelijk gebied. Dit is een basis om het gebied verder uit te bouwen. We willen een optimale mix en variëteit van werken, voorzieningen en wonen. Verder wordt er ingezet op veel groen, gezondheid en duurzaamheid.
 • Projectwebsite

Maquette van Hamerkwartier in Amsterdam door Ron van Heusden (bron: amsterdam.nl)

‘Maquette van Hamerkwartier in Amsterdam’ door Ron van Heusden (bron: amsterdam.nl)


Buitenhuis De Blinkert, Capelle aan de IJssel

Terugbrengen van historische kwaliteit, door plezierig wonen, verblijven en sporten bij elkaar te brengen in een groen en autovrij landschap

 • 180 woningen en een cultuurcentrum, wonen 28.500m2 BVO
 • Gestart in 2020 en bevindt zich in de planvormingsfase
 • Een doorlooptijd van minder dan 7 jaar
 • De betrokken partij(en): Van Wijnen, gemeente Capelle aan den IJssel
 • Een concessie
 • Thema(s) waar de nadruk op ligt: wonen (gevarieerd woonaanbod van 180 woningen) en klimaat (ontwikkeling natuurinclusief en klimaatadaptief woonlandschap)
 • Bijzonder: Nostalgie en inspiratie zijn leidend in de gebiedstransformatie die natuurinclusief en klimaatadaptief wordt ontwikkeld en waar de stedelijke ruimte multifunctioneel inzetbaar is om inclusiviteit te waarborgen en collectieve initiatieven te stimuleren.

Watersquare BuitenThuis De Blinkert in Capelle aan de Ijssel door VERO visuals (bron: worldlandscapearchitect.com)

‘Watersquare BuitenThuis De Blinkert in Capelle aan de Ijssel’ door VERO visuals (bron: worldlandscapearchitect.com)Cover: ‘Impressie 'De Stationstuinen' in Barendrecht’ door Gemeente Barendrecht (bron: Stationstuinenbarendrecht.nl)


Arthur Verwayen (2020)

Door Arthur Verwayen

Coördinator & Onderzoeker Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling | Leerstoel Gebiedsontwikkeling


Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023