Gebiedsontwikkeling voor statenleden door SKG (bron: SKG)

Provinciale Statenleden en gebiedsontwikkeling, deze nieuwe publicatie helpt ze op weg

3 november 2023

2 minuten

SKG Nieuws Provinciale Statenleden hebben een belangrijke rol in het mede-vormgeven van onze leefomgeving. Om kennis over gebiedsontwikkeling voor (beginnende) Statenleden toegankelijk te maken, heeft de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling een publicatie uitgebracht met inzichten en tips.

Download hier de publicatie.

Na de verkiezingen van 15 maart zijn de nieuwe Provinciale Staten gevormd. Veel nieuwe Statenleden zijn begonnen aan hun belangrijke taak: het mede-vormgeven van onze leefomgeving. Gebiedsontwikkeling vraagt om de nodige kennis en het maken van belangrijke keuzes – over woningbouw, klimaatadaptatie, de energietransitie, mobiliteit, en vooral de samenhang daartussen. Het gaat om keuzes die soms pas over 15 jaar zichtbaar zijn.
De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling heeft de publicatie ‘Gebiedsontwikkeling voor Statenleden’ uitgebracht. Deze is met name bedoeld om beginnende Statenleden te helpen om het veld van gebiedsontwikkeling te overzien. Aandacht wordt niet alleen besteed aan de opgaven, maar ook aan de kaders en arrangementen, zoals de Omgevingswet en Regionale Investeringsagenda’s. Ook komt de afstemming en verhouding tot Rijk, gemeenten, private en maatschappelijke organisaties aan bod.

Beknopte handreiking

Met de beknopte en toegankelijk geschreven handreiking beogen de auteurs Co Verdaas, Wouter Jan Verheul, Marlon Boeve en Tom Daamen Statenleden op weg te helpen bij het vervullen van hun rol. Daarbij blijven zij weg van te maken politieke keuzes, dat is aan het Statenlid zelf.

De auteurs beogen vooral inzicht te bieden in het fascinerende vakgebied van gebiedsontwikkeling. Naast een uitleg van het begrip gebiedsontwikkeling bevat de publicatie de betrokken opgaven, de verschillende spelers en de rollen van Statenleden: volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle. Ervaren Statenleden komen aan het woord en een concrete lijst met tips is opgenomen als hulpmiddel op basis van de verschillende fasen van gebiedsontwikkeling. Statenleden kunnen op onderdelen naar believen in- en uitzoomen met behulp van weblinks naar artikelen en andere publicaties.

Webinar voor Statenleden: de invoering van de Omgevingswet

Statenlidnu organiseert op 28 november een webinar over de gevolgen van de Omgevingswet voor het werk van de leden van Provinciale Staten. Co Verdaas, bedenker van de term Omgevingswet, hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en aanstaand Deltacommissaris, biedt inzicht in het fenomeen gebiedsontwikkeling. Dit raakt aan tal van provinciale portefeuilles, zoals ruimtelijke ordening, wonen, landelijk gebied, mobiliteit, energie, klimaat en duurzaamheid. Peter Jasperse, programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen bij het IPO, licht toe wat er verandert voor Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bij de invoering van de omgevingswet en gaat in op de wisselwerking tussen gemeenten en provincies. Samen met Odile de Man, Statenlid in Utrecht, wordt ingezoomd op de rol van een Statenlid en Provinciale Staten bij de Omgevingswet, compleet met concrete tips.

Aanmelden voor het webinar is hier mogelijk.


Cover: ‘Gebiedsontwikkeling voor statenleden’ door SKG (bron: SKG)Meest recent

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024

Oude Maas, Dordrecht door T.W. van Urk (bron: shutterstock)

Het Maasterras Dordrecht als omgevingsrechtelijke puzzel

Bij het Dordtse Maasterras komen tal van uitdagingen bij elkaar. Dat geldt zeker ook voor de relatie met de Omgevingswet. Hoe verhoudt deze complexe gebiedstransformatie zich tot dit nieuwe planologische regime? Voer voor debat aan de SKG-Thematafel.

Verslag

16 juli 2024