platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Publicatie over stadsontwikkeling A’dam, toen, nu en straks

Publicatie over stadsontwikkeling A’dam, toen, nu en straks

amsterdam stad

Het Projectmanagementbureau van de Gemeente Amsterdam heeft een nieuwe publicatie gepresenteerd: “Mensen maken de stad; samen werken aan de ruimtelijke en sociale aspecten van Amsterdam”.

Deze publicatie is het resultaat van de seminarreeks over de verbinding van sociale en fysieke opgaven in de stadsontwikkeling van Amsterdam. Het Projectmanagementbureau organiseerde deze reeks in samenwerking met dr. Stan Majoor van de Hogeschool van Amsterdam.

Stadsontwikkeling: heden en verleden
In de publicatie wordt in vier delen het heden en verleden van de Amsterdamse stadsontwikkeling behandeld met lessen voor de toekomst in de opgave Koers 2025. Van de stadsvernieuwing in de Kinkerbuurt in de jaren tachtig, IJburg - ‘Wijk zonder scheidslijnen’ en de inclusieve stadsontwikkeling in de naoorlogse wijken naar een duurzame nieuwe stad in Koers 2025:

“Gestuwd door een snelle groei en oplevende conjunctuur bevindt Amsterdam zich vrij plots in een periode van groot optimisme. Bijbouwen is het devies. Tegelijkertijd kenmerkt de stad zich door sociale polarisatie, fragmentatie en hardnekkige maatschappelijke problemen. Kunnen we de fysieke uitdagingen koppelen aan sociale, economische en ecologische doelstellingen om zo aan een meer inclusieve stad te bouwen?”

Documentaire
Naast de publicatie is er ook een gelijknamige documentaire gemaakt door Erik Willems. Zowel de publicatie als deze documentaire zijn online te raadplegen.

Achtergrond
Al sinds 2010 organiseert het Projectmanagementbureau met Stan Majoor, lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken aan de Hogeschool van Amsterdam, elk jaar een thematische seminarreeks. De koppeling van de wetenschappelijke theorie met de dagelijkse praktijk biedt een waardevolle kennisverdieping voor eenieder die werkzaam is in de stadsontwikkeling. Deze reeks wordt elk jaar afgesloten met de presentatie van een publicatie die een goede beschouwing geeft van het onderwerp.

Over het Projectmanagementbureau
Het Projectmanagementbureau is een onafhankelijke specialist in het managen van complexe stedelijke en sociale vraagstukken in Amsterdam en omgeving. Daarnaast richt het PMB zich ook op opdrachten buiten deze sectoren, die dezelfde complexiteit kennen en een projectmatige aanpak vragen.


Download hier de publicatie (PDF)
Dit item betreft een persbericht van de gemeente Amsterdam