Cover SKG Award door redactie gebiedsontwikkeling.nu (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Publieksprijs SKG Award: stem op uw favoriete duurzame gebiedsontwikkeling

23 oktober 2019

7 minuten

Nieuws Tijdens het SKG Jaarcongres op 7 november in Den Haag reikt de jury de SKG Award voor duurzame gebiedsontwikkeling uit. Onderdeel hiervan vormt de publieksprijs. Laat daarom weten welk project volgens u de SKG Award moet winnen, en help uw favoriete project aan de publieksprijs en de eer. Stemmen kan tot en met 6 november. Om 22.00 sluit dan de stembus, stemmen die daarna binnenkomen tellen niet meer mee!

Geef hieronder aan welk project volgens u de publieksprijs verdient, geef ter controle uw e-mailadres op, en klik vervolgens op 'verzenden'.

De stemming is gesloten! Op 7 november maken we tijdens het SKG Jaarcongres de winnaar bekend.

Beschrijving per duurzame gebiedsontwikkeling

1. Groene Mient

In 2017 zijn 33 energieneutrale woningen opgeleverd in project Groene Mient. De bewoners hebben dit project zelf in collectief particulier opdrachtgeverschap ontwikkeld net als de klimaatadaptieve tuin. Binnen het project wordt op dit moment een Smart Grid ontwikkeld om in de toekomst goed om te kunnen gaan met lokaal balanceren van stroomopwek en stroomverbruik

Website

2. Programma SteenGoed Benutten

PROJECT KERN VUREN

In dit project gaat over het realiseren van een nieuw dorpshart voor Vuren. Er stonden drie panden leeg, een braakliggend terrein en de openbare ruimte was verouderd. In de nieuwe situatie zijn de leegstaande panden getransformeerd naar woningbouw (appartementen en grondgebonden) en is de openbare ruimte compleet vernieuwd.

DORPSHART HETEREN

Met nieuwbouw en winkelruimte in het centrum van Heteren wil dit Betuwse dorp met een nieuw dorpsplein een impuls geven aan de leefbaarheid van Heteren. Deze ontwikkeling heeft een grote uitstraling voor de gehele kern Heteren en de openbare ruimte wordt ook meegenomen.

PROJECT: KOLPINGBUURT NIJMEGEN

Meerdere gebouwen in een woonbuurt, met diverse problematiek. Meer dan honderd sociale huurwoningen. Er is verbinding gemaakt tussen verschillende belanghebbende partijen. Ook bewoners zijn betrokken. De ontstane samenwerking leidde tot een gezamenlijke investering van geld of andere middelen. Woningen zijn verduurzaamd en hebben een upgrade gekregen.

Website

3. MOR (Modular Office Renovation)

The MOR project encompasses a solution for a global problem. Our vision is to create a future-proof built environment that gives back more to its surroundings than it takes away from it. This is done by developing a strategy for under-performing office buildings into net-positive buildings, combining dwelling, working and various other functions. From its modular design, to its innovative construction methods the MOR home can adapt to the inhabitants’ needs over time. By combining prefabrication methods with a circular and local economy, MOR is able to provide an innovative, sustainable and affordable living environment for the starters, but also for the larger community

Website

4. Cityplot Buiksloterham 

Voor het gebied Buiksloterham is er de ambitie om het complete gebied te laten ontwikkelen volgens de principes van de Circulaire Stad. Dit is vastgelegd in het visiedocument “Circulair Buiksloterham”, welke door Metabolic, STUDIONINEDOTS en DELVA Landscape Architects is opgesteld.

Website

5. Gemeente Goeree-Overflakkee - gebiedsprogramma Noordrand

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft tijdens de ontwikkeling van haar gebiedsprogramma de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke uitwerking van de opgaven bij de gebiedspartijen en grondeigenaren gelegd.  Dit was complex door onder andere een windopgave en natuurontwikkeling. Een belangrijke motor in het proces was de mogelijkheid om bedrijfsstructuren te verbeteren door te verkavelen of afspraken te maken over grondgebruik.  Het resultaat is een van onderaf gedragen proces waarin voor alle betrokken partijen een win-win situatie is behaald en in overleg alle doellocaties zijn vrijgemaakt.

Website

6. Stationsgebied Driebergen-Zeist (+ landgoed de Reehorst) 

Samen met vervoerders en private partijen hebben het Rijk, lokale en regionale overheden afgelopen jaren de handen ineengeslagen om Stationsgebied Driebergen-Zeist en haar directe omgeving volledig te transformeren, met behoud van de aanwezige cultuurhistorische waarde. De renovatie en landschapsontwerp van Landgoed de Reehorst en het nieuwe hoofdkantoor van Triodos sluiten naadloos aan op het vernieuwde landgoedstation met haar nieuw ingerichte publieke ruimte daaromheen. De ontwikkeling brengt verbeterde bereikbaarheid, een kwaliteitsimpuls voor de omgeving en verweeft optimaal functioneel gebruik met plek voor natuur. Resultaat is een veilig, integraal en duurzaam ingericht gebied. Alle in het gebied gevestigde partijen zijn nauw betrokken bij de integrale planvorming en realisatie.

Website

7. Oude Slachthuisterrein Haarlem-Oost

Goede Morgen! Om die twee woorden draait de herontwikkeling van het historische Slachthuisterrein in Haarlem tot een aantrekkelijk stukje stad. Het is een begroeting die staat voor echt contact tussen en een warm thuisgevoel voor álle bewoners, ondernemers en bezoekers, bestaand en nieuw. Maar het is ook de wens voor een betere toekomst: juist het oude Slachthuis is voor ons de uitgelezen plek waar we op laagdrempelige wijze de stap zetten van onvolhoudbare welvaart naar volhoudbaar welzijn. We realiseren hier 4.000 m2 bedrijfsruimten voor duurzame ondernemers (maten S,M,L,XL), een Grand Café, Circulair Depot, een Popcentrum, Bed&Breakfasts, Artist-in-Residences, Waterplein, Hydroponics, verticale volkstuinen, collectieve theetuinen, een circulair plein van de oude vermalen betonklinkers, en zo’n 170 energiezuinige woningen in alle categorieën. En met ‘we’ bedoelen we momenteel meer dan 40(!) toegewijde samenwerkingspartners en vele, vele vrijwilligers! We verwelkomen je graag, zie onze agenda op www.slachthuisterrein.nl. Goede Morgen!

Website

8. Project Westrik

De woningbouwontwikkeling Westrik is een buurtschap waarin de groenstructuur de drager is van de identiteit. Door de integrale samenwerking tussen openbare- private en publieke partijen is er een woonwijk ontstaan waarin een Ecologische Verbindings Zone (EVZ), een ecologische geluidsscherm en een hemelwater infiltratiesysteem van de gehele wijk op eigen terrein zijn ingepast. Door de koppeling aan de Sustainable Development Goals laten wij de integrale projectvisie tot uiting komen: Klimaatverandering aanpakken en het herstel van ecosystemen & behoud biodiversiteit. Om goed voorbeeld te doen volgen en bewustwording te creëren hoe het ook anders kan, zou de SKG-Publieksprijs een perfect podium zijn om het leven in de Nederlandse wijken ‘een stukje’ duurzamer te krijgen.

Website

9. Hart van Zuid 

Bij Hart van Zuid ontwikkelen we een centrumgebied van 60 hectare dat van toegevoegde waarde is voor de omgeving. Het vormt nu en in de toekomst een prettige woon- en verblijfplaats en is daarmee een rendabele investering voor de stad Rotterdam. Wij houden rekening met mens en milieu doordat de gebiedsontwikkeling geen energie, ruimtelijke kwaliteit en materialen onttrekken, maar deze juist opleveren door gebruik te maken van creativiteit, technologie en kennis. Deze toegevoegde waarde vertaalt zich voor ons in een gezond resultaat. Dat doen we niet alleen, maar met vele ambitieuze partners en ook internationaal middels het unieke RUGGEDISED platform. 

Website

10. Katendrecht

Op Katendrecht vindt een grootschalige herontwikkeling plaats van haven- en industrieterrein tot een stedelijk woon- en leefgebied. Binnenkort vindt de oplevering plaats van de transformatie van de Fenix. De ligging en het uitzicht, de combinatie van bestaande en nieuwe bebouwing en de voorzieningen en buitenruimte maken dat het gebied bijzonder veel te bieden heeft. Projecten als de vernieuwing van het Deliplein en het Kaappark brachten het herstel van de negentiende-eeuwse allure op gang. De Brede school en de Chinese kerk zijn voorbeelden van andere spannende voorzieningen die onderdeel uitmaken van het nieuwe gezinswoonmilieu Park-, Haven en Laankwartier. Er wordt geïnvesteerd in zowel de herontwikkeling van havengebieden als in het toevoegen van interessante verblijfsgebieden zoals de Fenix Food Factory. Tot slot heeft ook cultuur een nadrukkelijke plek in het geheel door de komst van Conny Janssen Danst, Codarts, Rotjeknor en theater Walahalla. De trekkers van de ontwikkelingen zijn de gemeente Rotterdam, ontwikkelaar Heijmans en woningcorporatie Woonstad Rotterdam.

Website

11. Van LieflandPARK

Door de waardevolle input en zorgen vanuit een bestaande buurt te combineren met de professionele benadering van het ontwikkelteam én het volhouden aan de torenhoge duurzaamheidsambities is in samenwerking met de gemeente en andere belanghebbenden dit optimale resultaat ontstaan. Een op alle vlakken duurzame toevoeging die de wijk in een zeer ruime meerderheid zélf mede bedacht en dus gekozen heeft! Participatie, klimaat, energie én gezondheid komen hier allemaal op prachtige wijze samen.

Website

12. Energiekwartier

Ooit het geïsoleerde gemeentelijk industrieterrein van Den Haag, inmiddels een eigentijdse bruisende (woon)omgeving die steeds meer aan beleving wint.  In Energiekwartier worden ca. 450 woningen gerealiseerd met ruimte voor diverse bedrijvigheid. Het maken van nieuwe verbindingen staat centraal, om zo, in de breedste zin van het woord een duurzaam stuk stad te realiseren: Verbinding met de binnenstad, verbinding tussen oude en nieuwe bebouwing, verbinding tussen wonen en voorzieningen, verbinding tussen verschillende doelgroepen, verbinding tussen commercieel en sociaal maatschappelijk programma, verbinding tussen bebouwing en groen, verbinding tussen oude en nieuwe vormen van mobiliteit. Deze verbindingen zorgen voor toekomstwaarde van Energiekwartier. 

Website

13. Voormalige militaire vliegbasis Twenthe

In 2010 vond de grondoverdracht van de voormalige militaire vliegbasis Twenthe (480 ha) plaats van het Rijk naar de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. De Gemeenschappelijke Regeling Technology Base (voormalig Area Development Twente) heeft het gebied integraal ontwikkeld van een besloten militair terrein naar een grotendeels open en toegankelijk gebied met een grote diversiteit aan nieuwe functies: 3 bijzondere woonparken, de inrichting van 130 ha natuurgebied, verkoop 50 ha aan private investeerder en exploitant voor ontwikkeling van beurzen- en evenemententerrein en Technology Base: een internationale ontwikkel-, test-, demonstratie- en productiezone met start- en landingsbaan en waar sinds 2018 de luchthaven Twente Airport wordt geëxploiteerd.

Voorafgaand aan de grondoverdracht zijn - in slechts twee jaar tijd - tijdens een intensief participatietraject met een Maatschappelijk Platform van ca. 35 maatschappelijke, economische en natuurgeoriënteerde partijen door VTM (de samenwerkingsorganisatie van het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeente Enschede) de ontwikkelscenario’s en aansluitend de Structuurvisie opgesteld. In alle fasen van de ontwikkeling wordt aandacht besteed aan de duurzame ontwikkeling van het gebied d.m.v. hergebruik en herbestemming van bestaande en karaktervolle landschappelijke elementen, nagenoeg alle panden, infrastructuur als wegen, voormalige taxibanen en waterstructuren. Zo zijn op Technology Base oude F16 shelters getransformeerd tot duurzame bedrijfspanden.

Website


Cover: ‘Cover SKG Award’ door redactie gebiedsontwikkeling.nu (bron: gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024

Oude Maas, Dordrecht door T.W. van Urk (bron: shutterstock)

Het Maasterras Dordrecht als omgevingsrechtelijke puzzel

Bij het Dordtse Maasterras komen tal van uitdagingen bij elkaar. Dat geldt zeker ook voor de relatie met de Omgevingswet. Hoe verhoudt deze complexe gebiedstransformatie zich tot dit nieuwe planologische regime? Voer voor debat aan de SKG-Thematafel.

Verslag

16 juli 2024