constructie bouw kranen | ”Construction and Cranes” (CC BY 2.0) by Michael C. Rael

Rabobank en BPD ontwikkelen 15.000 middeldure huurwoningen

BPD

14 oktober 2019

2 minuten

Nieuws
Rabobank en gebiedsontwikkelaar BPD leveren een forse bijdrage aan de nijpende woningvraag onder middeninkomens. Dat doen zij door nog dit jaar samen BPD Woningfonds op te richten. Dit huurwoningenfonds levert de komende tien jaar 15.000 energiezuinige, duurzame middeldure huurwoningen met gemiddelde huurprijzen tussen € 650 en € 1250 per maand voor de Nederlandse woningmarkt. Het fonds start begin 2020 met de aankoop van de eerste duizend woningen.

Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen voor het zogeheten middensegment. Dit is een van de knelpunten in de woningmarkt. Het kabinet stelt de komende jaren € 2 miljard ter beschikking aan gemeenten en corporaties om de woningmarkt te verbeteren. Met BPD (Bouwfonds Property Development, 100% dochter van Rabobank) Woningfonds is een investering van € 5 miljard gemoeid, waarvan Rabobank de komende drie jaar zo’n € 1 miljard voor haar rekening neemt.

De 15.000 woningen betreffen duurzame appartementen en eengezinswoningen voor starters, gezinnen en ouderen die zelfstandig wonen. Alle zijn bestemd voor verhuur. Deze nieuwbouw huurwoningen komen in woonwijken in stedelijke gebieden binnen en buiten de Randstad. Met de ontwikkeling van deze huizen springt BPD Woningfonds in het gapende gat tussen sociale huur en dure vrije-sector-huurwoningen. De nieuwe huizen voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen. De nieuwbouwwoningen worden door BPD ontwikkeld. Begin 2020 zal het fonds de eerste duizend huurwoningen van BPD aankopen.

Zowel demografische als economische trends liggen ten grondslag aan het tekort aan betaalbare huurwoningen. Nederland groeit en vergrijst. De prognose is dat Nederland in 2030 3,5 miljoen alleenwonenden telt, 8,5 miljoen huishoudens en voor het eerst meer ouderen (met een levensverwachting van bijna 84 jaar) dan jongeren . Mensen willen bovendien wonen op een wijze die past bij hun levensstijl en fase in wooncarrière. Huren wordt hierbij steeds meer een eerste stap in de wooncarrière van veel mensen. Het geeft starters de mogelijkheid om te sparen voor een koopwoning. Bovendien geeft huren flexibiliteit die past bij een arbeidsmarkt met steeds meer korte dienstverbanden.

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer van Rabobank: “Als coöperatieve bank kijken we continu naar mogelijkheden om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het woningvraagstuk staat, in omvang, benodigd aanbod en verduurzaming, al jaren hoog op de agenda en wordt steeds prangender. Nederland telt zo’n drie miljoen middeninkomen huishoudens die geen toegang hebben tot betaalbare woningen als zij zoeken naar een woning. Een grote groep mensen valt daarmee tussen wal en schip op de woningmarkt. Een groter en gezond middensegment op de Nederlandse huurwoningmarkt is nodig om doorstroom te faciliteren. BPD Woningfonds draagt hier actief aan bij. Deze investering in betaalbare huurwoningen past bovendien goed in onze missie om samen aan een betere wereld te werken. Rabobank gebruikt het fonds dan ook voor verdere productontwikkeling die past bij deze groep huurders.”

Een betaalbaar thuis voor iedereen

Gea Voorhorst, lid van de Managing Board van BPD: “Met de oprichting van BPD Woningfonds dragen we bij aan het oplossen van een serieus maatschappelijk probleem: een betaalbaar thuis voor iedereen. Het zit in ons beider DNA om lokaal bij te dragen aan woonuitdagingen. Schoolvoorbeelden hiervan zijn het helpen van gemeenten en woningcorporaties bij het creëren van divers samengestelde woonwijken, het verduurzamen van hun woningvoorraad, het bedienen van het middensegment met betaalbare woningen en het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt.”

Cover:  ”Construction and Cranes” (CC BY 2.0) by Michael C. Rael

Dit artikel verscheen eerder op BPD.nl


Cover: ‘constructie bouw kranen | ”Construction and Cranes” (CC BY 2.0) by Michael C. Rael’


bpd logo

Door BPD

Bouwfonds Property Development | BPD.nl


Meest recent

Energietransitie door FrankHH (bron: Shutterstock)

Rob Jetten: extra investeringen in het stroomnet en snellere vergunningverlening

Er komen extra investeringen in het stroomnet en het wordt makkelijker om nieuwe infrastructuur aan te leggen. De plannen moeten de oplossing zijn voor gebiedsontwikkelingen die door de druk op het stroomnet in gevaar (zouden) komen.

Nieuws

5 oktober 2022

Complexe grens tussen België en Nederland door FouadZ (bron: Shutterstock)

Ruimtelijke ordening in België en Nederland: ons nadert elkaar

Over de Belgische ruimtelijke ordening doen we in Nederland vaak wat lacherig. Dat is niet terecht zo stelt PBL-onderzoeker Ries van der Wouden. Hij ziet de twee planningspraktijken elkaar naderen.

Analyse

5 oktober 2022

Kristel Lammers door Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (bron: Nationaal Programma Regionale Energiestrategie)

De toekomst van de RES: 'Na het uitspreken van ambities, moeten we de energietransitie nu waarmaken'

De energietransitie is actueler en urgenter dan ooit, maar hoe leid je zo’n verandering in deze turbulente tijd in goede banen? Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma RES, maakt de balans op. “We moeten het met elkaar doen.”

Persoonlijk

4 oktober 2022