Thumb_geld_0_1000px

Rabobank: huizenprijs daalt in 2013 met 7%

20 november 2012

2 minuten

Nieuws Het ziet er vooralsnog naar uit dat dit verschil tussen vraag en aanbod ook het komende anderhalf jaar niet verdwijnt, al wijzen de voorgenomen overheidsmaatregelen op de koop- en huurwoningmarkt in de goede richting. Dit jaar zullen de huizenprijzen gemiddeld met 6% dalen. In 2013 dalen de prijzen van bestaande koopwoningen naar verwachting met 7%, maar de verschillen per segment en per regio zijn groot.

Dat schrijven economen van de Rabobank in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt. Hoewel deze situatie in de aankomende anderhalf jaar niet structureel zal veranderen, verwachten de onderzoekers wel een tijdelijke opleving van het aantal verkochte woningen in het vierde kwartaal van 2012. Kopers zullen dan namelijk nog gebruik willen maken van het huidige fiscale regime. De beleidsmaatregelen voor zowel de koop- als de huurwoningmarkt wijzen in de goede richting als het gaat om de noodzakelijke hervorming van de woningmarkt voor de lange termijn. Het compromis voldoet weliswaar niet aan alle voorwaarden van een optimale hervorming, zoals door het langjarig handhaven van twee verschillende fiscale regimes, maar zorgt op termijn wel voor een gelijker speelveld tussen sociale huursector en koopsector. Wel is te hopen dat de resterende beleidsonzekerheid in de komende weken wordt weggenomen, zodat kopers voor de komende jaren weten waar zij aan toe zijn. Ondanks dat ze in de juiste richting wijzen, zullen de aangekondigde beleidsmaatregelen op de woningmarkt, samen met de algehele bezuinigingsoperatie, in 2013 naar verwachting tot druk op de woningprijzen leiden. Ten eerste zorgen de algemene bezuinigingen voor een daling van de koopkracht, en daarmee voor een verminderde leencapaciteit. Ten tweede zullen de specifieke woningmarktmaatregelen een extra duit in het zakje doen. Zo zal de per 1 januari 2013 ingaande verplichting om nieuwe hypotheken volledig en annuïtair af te lossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek leiden tot hogere maandlasten en een lagere leencapaciteit. Deze factoren worden deels gecompenseerd doordat ook de restschuld vanaf 2013 in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek. Doordat ook de werkloosheid in 2013 naar verwachting verder stijgt en de economie niet significant aantrekt, blijft een opleving op de woningmarkt uit.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023