Thumb_geld_0_1000px

Rabobank: huizenprijs daalt in 2013 met 7%

20 november 2012

2 minuten

Nieuws Het ziet er vooralsnog naar uit dat dit verschil tussen vraag en aanbod ook het komende anderhalf jaar niet verdwijnt, al wijzen de voorgenomen overheidsmaatregelen op de koop- en huurwoningmarkt in de goede richting. Dit jaar zullen de huizenprijzen gemiddeld met 6% dalen. In 2013 dalen de prijzen van bestaande koopwoningen naar verwachting met 7%, maar de verschillen per segment en per regio zijn groot.

Dat schrijven economen van de Rabobank in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt. Hoewel deze situatie in de aankomende anderhalf jaar niet structureel zal veranderen, verwachten de onderzoekers wel een tijdelijke opleving van het aantal verkochte woningen in het vierde kwartaal van 2012. Kopers zullen dan namelijk nog gebruik willen maken van het huidige fiscale regime. De beleidsmaatregelen voor zowel de koop- als de huurwoningmarkt wijzen in de goede richting als het gaat om de noodzakelijke hervorming van de woningmarkt voor de lange termijn. Het compromis voldoet weliswaar niet aan alle voorwaarden van een optimale hervorming, zoals door het langjarig handhaven van twee verschillende fiscale regimes, maar zorgt op termijn wel voor een gelijker speelveld tussen sociale huursector en koopsector. Wel is te hopen dat de resterende beleidsonzekerheid in de komende weken wordt weggenomen, zodat kopers voor de komende jaren weten waar zij aan toe zijn. Ondanks dat ze in de juiste richting wijzen, zullen de aangekondigde beleidsmaatregelen op de woningmarkt, samen met de algehele bezuinigingsoperatie, in 2013 naar verwachting tot druk op de woningprijzen leiden. Ten eerste zorgen de algemene bezuinigingen voor een daling van de koopkracht, en daarmee voor een verminderde leencapaciteit. Ten tweede zullen de specifieke woningmarktmaatregelen een extra duit in het zakje doen. Zo zal de per 1 januari 2013 ingaande verplichting om nieuwe hypotheken volledig en annuïtair af te lossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek leiden tot hogere maandlasten en een lagere leencapaciteit. Deze factoren worden deels gecompenseerd doordat ook de restschuld vanaf 2013 in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek. Doordat ook de werkloosheid in 2013 naar verwachting verder stijgt en de economie niet significant aantrekt, blijft een opleving op de woningmarkt uit.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023