Thumb_geld_0_1000px

Rabobank: huizenprijs daalt in 2013 met 7%

20 november 2012

2 minuten

Nieuws Het ziet er vooralsnog naar uit dat dit verschil tussen vraag en aanbod ook het komende anderhalf jaar niet verdwijnt, al wijzen de voorgenomen overheidsmaatregelen op de koop- en huurwoningmarkt in de goede richting. Dit jaar zullen de huizenprijzen gemiddeld met 6% dalen. In 2013 dalen de prijzen van bestaande koopwoningen naar verwachting met 7%, maar de verschillen per segment en per regio zijn groot.

Dat schrijven economen van de Rabobank in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt. Hoewel deze situatie in de aankomende anderhalf jaar niet structureel zal veranderen, verwachten de onderzoekers wel een tijdelijke opleving van het aantal verkochte woningen in het vierde kwartaal van 2012. Kopers zullen dan namelijk nog gebruik willen maken van het huidige fiscale regime. De beleidsmaatregelen voor zowel de koop- als de huurwoningmarkt wijzen in de goede richting als het gaat om de noodzakelijke hervorming van de woningmarkt voor de lange termijn. Het compromis voldoet weliswaar niet aan alle voorwaarden van een optimale hervorming, zoals door het langjarig handhaven van twee verschillende fiscale regimes, maar zorgt op termijn wel voor een gelijker speelveld tussen sociale huursector en koopsector. Wel is te hopen dat de resterende beleidsonzekerheid in de komende weken wordt weggenomen, zodat kopers voor de komende jaren weten waar zij aan toe zijn. Ondanks dat ze in de juiste richting wijzen, zullen de aangekondigde beleidsmaatregelen op de woningmarkt, samen met de algehele bezuinigingsoperatie, in 2013 naar verwachting tot druk op de woningprijzen leiden. Ten eerste zorgen de algemene bezuinigingen voor een daling van de koopkracht, en daarmee voor een verminderde leencapaciteit. Ten tweede zullen de specifieke woningmarktmaatregelen een extra duit in het zakje doen. Zo zal de per 1 januari 2013 ingaande verplichting om nieuwe hypotheken volledig en annuïtair af te lossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek leiden tot hogere maandlasten en een lagere leencapaciteit. Deze factoren worden deels gecompenseerd doordat ook de restschuld vanaf 2013 in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek. Doordat ook de werkloosheid in 2013 naar verwachting verder stijgt en de economie niet significant aantrekt, blijft een opleving op de woningmarkt uit.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024

Graffiti in Gent door Jesus Barroso (bron: Shutterstock)

Creatieve betonnen speeltuin wijkt voor placemaking, zo gaat dat in Gent

Placemaking kan helpen om een nieuw gebied op de kaart te zetten maar Bart Popken ontdekte het in Gent dat het ook eerdere creatieve activiteiten kan verdrijven. Het draagt daarmee net zo hard bij aan gentrificatie en grotere tegenstellingen.

Casus

27 mei 2024

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024