Photo by Joël de Vriend on Unsplash door Joël de Vriend (bron: Unsplash)

Amsterdam eerste Nederlandse gemeente met Regionale Energiestrategie

28 februari 2020

2 minuten

Nieuws In 2030 halen Amsterdamse huishoudens 80 % van hun elektriteitsgebruik uit zonne- en windstroom van Amsterdamse bodem. Die doelstelling staat in de concept Regionale Energiestrategie (RES) van de hoofdstad. Amsterdam is de eerste Nederlandse gemeente die een RES presenteert.

Er moet meer energie duurzaam worden opgewekt en het elektriciteitsnetwerk moet daarom flink worden uitgebreid. Hiervoor is een grootschalige energietransitie nodig. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in de rest van Nederland. Samen zorgen we ervoor dat Nederland schoner, stiller en onafhankelijk van olie en gaswinning wordt met een betere toekomst voor ons en onze kinderen. 

Als gemeente hebben we gekeken waar en hoe we duurzame energie op kunnen wekken in Amsterdam. De opties hiervoor hebben we vastgelegd in de ConceptRES, waar ons ‘bod’ van potentiële terawattuur (TWh) elektriciteit in staat. Amsterdam biedt aan om in 2030 in totaal circa 0,7 TWh elektriciteit op te wekken door 50 megawatt (MW) wind extra te realiseren in 7 zoekgebieden en 400 MW zon te realiseren op grote daken en dubbelgebruik van stedelijke ruimtes. Bij elkaar staat dit gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 430.000 Amsterdamse huishoudens. In 2030 wordt daarmee 80% van de elektriciteitsvraag van Amsterdamse huishoudens gedekt door zon- en windstroom van Amsterdamse bodem.

Deze plannen staan in de concept Regionale Energiestrategie (RES) voor Amsterdam. Amsterdam is onderdeel van de energieregio Noord Holland Zuid. Alle gemeentes in Nederland werken aan een RES.  Amsterdam is de eerste die sinds het Klimaatakkoord zo’n energiestrategie presenteert.


Cover: Photo by Joël de Vriend on Unsplash

Lees het hele artikel op Amsterdam.nl

Voor het landelijk overzicht, lees verder op Binnenlandsbestuur.nl


Cover: ‘Photo by Joël de Vriend on Unsplash’ door Joël de Vriend (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024