Photo by Joël de Vriend on Unsplash

Amsterdam eerste Nederlandse gemeente met Regionale Energiestrategie

28 februari 2020

2 minuten

Nieuws In 2030 halen Amsterdamse huishoudens 80 % van hun elektriteitsgebruik uit zonne- en windstroom van Amsterdamse bodem. Die doelstelling staat in de concept Regionale Energiestrategie (RES) van de hoofdstad. Amsterdam is de eerste Nederlandse gemeente die een RES presenteert.

Er moet meer energie duurzaam worden opgewekt en het elektriciteitsnetwerk moet daarom flink worden uitgebreid. Hiervoor is een grootschalige energietransitie nodig. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in de rest van Nederland. Samen zorgen we ervoor dat Nederland schoner, stiller en onafhankelijk van olie en gaswinning wordt met een betere toekomst voor ons en onze kinderen. 

Als gemeente hebben we gekeken waar en hoe we duurzame energie op kunnen wekken in Amsterdam. De opties hiervoor hebben we vastgelegd in de ConceptRES, waar ons ‘bod’ van potentiële terawattuur (TWh) elektriciteit in staat. Amsterdam biedt aan om in 2030 in totaal circa 0,7 TWh elektriciteit op te wekken door 50 megawatt (MW) wind extra te realiseren in 7 zoekgebieden en 400 MW zon te realiseren op grote daken en dubbelgebruik van stedelijke ruimtes. Bij elkaar staat dit gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 430.000 Amsterdamse huishoudens. In 2030 wordt daarmee 80% van de elektriciteitsvraag van Amsterdamse huishoudens gedekt door zon- en windstroom van Amsterdamse bodem.

Deze plannen staan in de concept Regionale Energiestrategie (RES) voor Amsterdam. Amsterdam is onderdeel van de energieregio Noord Holland Zuid. Alle gemeentes in Nederland werken aan een RES.  Amsterdam is de eerste die sinds het Klimaatakkoord zo’n energiestrategie presenteert.


Cover: Photo by Joël de Vriend on Unsplash

Lees het hele artikel op Amsterdam.nl

Voor het landelijk overzicht, lees verder op Binnenlandsbestuur.nl


Cover: ‘Photo by Joël de Vriend on Unsplash’Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023