Energietransitie door FrankHH (bron: Shutterstock)

Rob Jetten: extra investeringen in het stroomnet en snellere vergunningverlening

5 oktober 2022

3 minuten

Nieuws Minister Rob Jetten (Energie) investeert extra in het stroomnet en versnelt de vergunningverlening voor het aanleggen van nieuwe infrastructuur. De plannen moeten de oplossing zijn voor gebiedsontwikkelingen die door de druk op het stroomnet in gevaar (zouden) komen.

Eind april kondigden de drie grootste netbeheerders van Nederland al hun investeringsplannen aan voor het komende decennium. De miljarden vlogen over tafel en dat was volgens het trio noodzakelijk om de problemen op het Nederlandse stroomnet niet nog groter te laten worden. De druk werd in sommige gebieden destijds al zo groot dat gebiedsontwikkelingen in gevaar kwamen. Door de problemen op het net konden grootverbruikers als bedrijven, scholen en ziekenhuizen mogelijk niet meer op het net worden aangesloten.

Hoofdpijndossier

Maar ondanks de beschikbare budgetten en aangekondigde ingrepen waren de beheerders duidelijk: dit is door alle onzekerheden geen definitieve oplossing. Onvoldoende gekwalificeerd personeel, materiaaltekort en extra druk op het net door te gunstige subsidieregelingen vormden bedreigingen voor de plannen van het drietal. “Lastig is dat we met maatschappelijk geld de juiste investeringsbeslissingen moeten nemen terwijl er nog zoveel onzekerheden zijn”, zo schreef netbeheerder Enexis in zijn investeringsplan.

We zien nu vaak bij grote energie-infraprojecten dat de voorbereiding veel te lang duurt

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten (D66) herkent de problemen en komt met een pakket aan maatregelen om de capaciteit op het stroomnet te vergroten. In een uitzending van Nieuwsuur beloofde hij extra investeringen in het stroomnet en zei hij “boven op de vergunningverlening” te gaan zitten. Hij erkent dat het kabinet de afgelopen jaren “meer had moeten doen om het stroomnet uit te breiden” en noemt de verzwaring van het energienet “na de Oekraïne-oorlog en de energiecrisis die daaruit voortkomt, mijn hoofdpijndossier.”

Stijgende stroomvraag

Door die oorlog wordt de druk op het net ook nog eens alleen maar groter omdat de stroomvraag extra snel stijgt. Er komt veel minder gas uit Rusland en daardoor stijgt de gasprijs. Bedrijven en organisaties die nu nog veel gas gebruiken, gaan daarom sneller op elektriciteit over en stijgt de vraag naar duurzame energiealternatieven als zonnepanelen. Jetten wil onder meer het tempo van het verlenen van vergunningen om bijvoorbeeld extra stroomkabels aan te leggen of op een andere manier de capaciteit te vergroten, versnellen.

Stroomkabels door Rawpixels stock (bron: Shutterstock)

‘Stroomkabels’ door Rawpixels stock (bron: Shutterstock)


In de praktijk wil de minister de vergunningverlening van gemeenten en provincies veel vaker overnemen. “We zien nu vaak bij grote energie-infraprojecten dat de voorbereiding veel te lang duurt. Er gaan jaren overheen om vergunningen te regelen en grond aan te kopen voordat er überhaupt een schop in de grond staat.”

Voorkomen

Dat de investeringen broodnodig zijn, werd eerder deze week nogmaals bevestigd door onderzoek van Nieuwsuur. Landelijk staan inmiddels meer dan 6.700 bedrijven en maatschappelijke instellingen op een wachtlijst om aangesloten te worden op het stroomnet. Nieuwe aanvragen worden pas na maanden of zelfs jaren gehonoreerd. Bestuurders in Limburg en Brabant waarschuwden eerder dit jaar al voor een verslechtering van de woonomgeving.

Minister Jetten erkent dat het kabinet de afgelopen jaren “meer had moeten doen om het stroomnet uit te breiden”

De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) ontkent in het artikel dat er de afgelopen tijd onvoldoende op het belang van leveringszekerheid of duurzaamheid is gelet. Maar experts stellen dat er al jaren geleden gewaarschuwd is voor de gevolgen van de energietransitie. Zij zeggen dat de situatie van het overbelaste elektriciteitsnet grotendeels voorkomen had kunnen worden.


Lees het volledige artikel op de site van de NOS.


Cover: ‘Energietransitie’ door FrankHH (bron: Shutterstock)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Oude rCitroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024