2012.12.20_Samenwerken anders lukt het niet_550px

Samenwerken, anders lukt het niet

20 december 2012

1 minuut

Verslag Water als toeristisch en recreatief verdienmodel, daarover ging het OSO Congres op 8 november in theater het Agnietenhof te Tiel. Wat zijn de mogelijkheden en maatschappelijke verantwoordelijkheden van recreatieschappen?

OSO Congres 2012

Alex Kwakernaak (directeur van de zelfstandige recreatiemaatschappij Uit®waarde en bestuurslid van OSO, het Overleg Samenwerkingsorganen Openluchtrecreatie): “De grote opkomst vandaag geeft aan dat het congresthema actueel is. Het is ook een belangrijk thema. Het gaat over recreatief gebruik van oppervlaktewater. En over verdienmodellen die daarbij horen om het betaalbaar te houden voor onze gasten. Hierbij speelt innovatie een cruciale rol. Innovatie in techniek, ondernemerschap en processen. We moeten op zoek naar de verbinding tussen de strijd tegen het water en de mogelijkheden voor natuur, wonen, werken en recreatie. Naar integrale gebiedsontwikkeling op basis van een combinatie van veiligheid en ruimtelijke kwaliteit.”

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlage.

Zie ook:


Cover: ‘2012.12.20_Samenwerken anders lukt het niet_550px’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024