Schiphol Stad Kuiper

VNO-NCW: bouw Schiphol Stad én Schiphol op Zee

7 februari 2019

2 minuten

Casus Door het mislukte overleg over de groei van Schiphol is de stap om Schiphol naar zee te brengen urgenter geworden. Dat zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. Volgens hem toont een plan van KuiperCompagnons en Fakton overtuigend aan dat je op de huidige vliegveldlocatie 200.000 koop- en huurwoningen kunt ontwikkelen. Hiermee kunnen de kosten van de aanleg van het vliegveld op zee worden gedekt. Daarnaast biedt het kansen voor de toekomst van de Randstad en de grote woningbouwopgave.

De VNO-NCW-voorman pleit voor een Oranjeverbond van pensioenfondsen, woningbouwcorporaties, bouwers, Schiphol en KLM dat de plannen in een versnelling kan brengen. Een ‘Schiphol-wet’ moet de kaders bieden om het project binnen 10 à 15 jaar van de grond te krijgen.

De directe grondopbrengsten van de ontwikkeling van Schiphol Stad bedragen volgens Erik Faber van Fakton 13 tot 17 miljard euro. Indirect kan de nieuwbouw volgens Hans de Boer veel meer opbrengen door waardevermeerdering en verhuur van woningen. "Op zo’n manier wordt de aanleg van Schiphol op zee interessant voor pensioenfondsen en is het voor de staat een betaalbaar en realistisch scenario."

Noordzee steeds voller

Gijs van den Boomen van KuiperCompagnons stelt dat dit hét moment is om dit plan uit te werken. “De Noordzee wordt steeds voller met de broodnodige windparken, natuurontwikkeling en steeds meer scheepvaart. Daarom moeten we nu serieus onderzoeken hoe dat allemaal te verenigen is. Wij denken dat er twee jaar nodig is voor het maken van het complete plan en dan kan er een gefundeerd besluit worden genomen. Maar wij denken dat er te veel voordelen zijn om dit nu niet serieus te onderzoeken.”

Schiphol Stad Kuiper 2

‘Schiphol Stad Kuiper 2’


Schiphol stad

"De locatie van het huidige Schiphol geeft een uitgelezen kans om de unieke ruimtelijke structuur van Amsterdam (al in de dertiger jaren van de vorige eeuw neergelegd door Van Eesteren en sindsdien leidraad voor de ontwikkeling van de stad) een nieuwe dimensie te geven door de zuidwestelijke lob te verlengen via Schiphol naar Hoofddorp", zegt het plan van KuiperCompagnons. "De infrastructuur van het huidige Schiphol kan daarbij een uitstekende basis bieden voor een volwaardige stadsuitbreiding: Schiphol stad. Een dergelijke voortzetting van het stedelijke patroon van de Amsterdamse regio past geheel in de rol die mobiliteit bij verstedelijking moet spelen en zal de leefkwaliteit in de Randstad enorm doen toenemen."

"In combinatie met de al in ontwikkeling zijnde grootschalige energieprojecten in zee zijn IJmuiden en de zee de aangewezen plek om een dergelijk initiatief te huisvesten. Natuurlijk moet zo’n plan ook dusdanig worden ontwikkeld dat de kwaliteit van de Noordzeekust beter in plaats van slechter wordt. Ook hier is 'denken in samenhang' het motto. Bouwen met de natuur, recreatieve ontwikkeling en voldoende oog voor en afstand tot de bestaande kust zijn hierbij van het grootste belang."

De visie 'stedelijke ontwikkeling van Schiphol Stad' bevat wonen, kantoren en voorzieningen. Onderstaand een aantal kerngegevens uit de visie Stedelijke ontwikkeling Schiphol Stad/Zee:
  • Tijdschema: 14 jaar van onderzoek tot operationeel
  • Terminalfunctie (landside) blijft behouden. De overige faciliteiten (airside) worden hergebruikt bij de eerste circulaire stadsontwikkeling van het land
  • Leefbaarheid en veiligheid van de noordwestelijke Randstad worden verbeterd
  • Ontwikkelkansen voor de Haarlemmermeer, want Schiphol Stad biedt oplossingen voor de woningschaarste in de Amsterdamse regio
  • 200.000 nieuwbouwwoningen in de Haarlemmermeer en uitbreiding van natuur- en recreatieruimte
  • Opbrengsten van deze ontwikkeling (stadsontwikkeling en grondopbrengsten) kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid & haalbaarheid van de verhuizing van Schiphol naar Zee

Bron: KuiperCompagnons en Fakton, Strategische & financiële Vastgoedboutique

Dit artikel verscheen eerder op de website van de Architect


Cover: ‘Schiphol Stad Kuiper’


Astrid de Wilde

Door Astrid de Wilde

Online editor bij de Architect


Meest recent

GO weekoverzicht 25 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de complete buurt

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de complete stadsbuurt centraal stond. Van de transformatie van het Utrechtse Wisselspoor via het naoorlogse stadsdeel Breda Noord naar de verdichting in het Haagse Bezuidenhout.

Weekoverzicht

25 april 2024

Zonnepanelen op het dak van een gebouw door Richie Quintyne NVEST (bron: shutterstock)

Duurzame energie in de regio, een passend ontwerp begint bij de goede vraagstelling

In de eerste ronde Regionale Energiestrategieën ging het ook over ruimtelijke kwaliteit. Hoe landen ingrepen in de energie-infrastructuur in onze omgeving? PBL en Royal HaskoningDHV plozen de plannen door en formuleren lessen & tips.

Uitgelicht
Onderzoek

25 april 2024

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024