leiden bio science park bron wikimedia commons

Sciencepark als nieuw stedelijk gebied

2 mei 2019

2 minuten

Verslag Kan een sciencepark uitgroeien tot een aantrekkelijke stadswijk? Ja, is de overtuiging van Joeri van den Steenhoven, kwartiermaker van het Leiden Bio Science Park (LBSP). Dit voorjaar deed hij tijdens het Watertorenberaad zijn visie uit de doeken.

Het tiende Watertorenberaad, het jaarlijkse netwerkevenement dat dit jaar plaatsvond in Leiden, had als thema ‘Nieuwe allianties’. Het volledige verslag en een video-impressie vindt u op Watertorenberaad.nl.

Met haar sciencepark is Leiden binnen Europa toonaangevend voor Life Sciences & Health. De verwachting is dat het aantal professionals in deze Leidse sector tot 2025 groeit van 19.000 naar 25.000 en het aantal studenten van 18.000 tot 20.000. De prognose is dat het aantal Leidse bio-sciencebedrijven in dezelfde periode zelfs zal verdubbelen, vooral dankzij vele start-ups.

Kwartiermaker Joeri van den Steenhoven wil van deze ‘parel van de kennisindustrie’ een innovation district maken, waar verschillende sectoren met elkaar aan nieuwe dingen werken. Daaruit kunnen nieuwe coalities ontstaan. Door te verbinden, te vermengen en te verdichten kan het gebied uitgroeien tot een internationale hotspot. De goede bereikbaarheid per spoor en nabijheid van Schiphol is daarbij een groot voordeel. Leiden wil van het innovation district ook een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken. Er zijn zo’n duizend huurwoningen gepland en er komen winkels, horeca en een groot park.

Google en Apple
De ontwikkeling van sciencepark naar een werk- en leefgebied met gemengde functies past volgens de kwartiermaker in een internationale trend. Traditioneel liggen scienceparks aan de rand van de stad, zoals Silicon Valley met grote technologiebedrijven als Google en Apple. Maar nieuwe giganten, zoals Airbnb en Uber, kiezen juist voor de binnenstad van San Francisco om contacten met andere innovatieve bedrijven te bevorderen. Van den Steenhoven noemt Toronto, Barcelona en Dublin als andere voorbeelden van steden waar soortgelijke innovation districts ontstaan.

Cover: Wikimedia Commons


Cover: ‘leiden bio science park bron wikimedia commons’Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023