leiden bio science park bron wikimedia commons door Effeietsanders (bron: WikipediA)

Sciencepark als nieuw stedelijk gebied

2 mei 2019

2 minuten

Verslag Kan een sciencepark uitgroeien tot een aantrekkelijke stadswijk? Ja, is de overtuiging van Joeri van den Steenhoven, kwartiermaker van het Leiden Bio Science Park (LBSP). Dit voorjaar deed hij tijdens het Watertorenberaad zijn visie uit de doeken.

Het tiende Watertorenberaad, het jaarlijkse netwerkevenement dat dit jaar plaatsvond in Leiden, had als thema ‘Nieuwe allianties’. Het volledige verslag en een video-impressie vindt u op Watertorenberaad.nl.

Met haar sciencepark is Leiden binnen Europa toonaangevend voor Life Sciences & Health. De verwachting is dat het aantal professionals in deze Leidse sector tot 2025 groeit van 19.000 naar 25.000 en het aantal studenten van 18.000 tot 20.000. De prognose is dat het aantal Leidse bio-sciencebedrijven in dezelfde periode zelfs zal verdubbelen, vooral dankzij vele start-ups.

Kwartiermaker Joeri van den Steenhoven wil van deze ‘parel van de kennisindustrie’ een innovation district maken, waar verschillende sectoren met elkaar aan nieuwe dingen werken. Daaruit kunnen nieuwe coalities ontstaan. Door te verbinden, te vermengen en te verdichten kan het gebied uitgroeien tot een internationale hotspot. De goede bereikbaarheid per spoor en nabijheid van Schiphol is daarbij een groot voordeel. Leiden wil van het innovation district ook een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken. Er zijn zo’n duizend huurwoningen gepland en er komen winkels, horeca en een groot park.

Google en Apple
De ontwikkeling van sciencepark naar een werk- en leefgebied met gemengde functies past volgens de kwartiermaker in een internationale trend. Traditioneel liggen scienceparks aan de rand van de stad, zoals Silicon Valley met grote technologiebedrijven als Google en Apple. Maar nieuwe giganten, zoals Airbnb en Uber, kiezen juist voor de binnenstad van San Francisco om contacten met andere innovatieve bedrijven te bevorderen. Van den Steenhoven noemt Toronto, Barcelona en Dublin als andere voorbeelden van steden waar soortgelijke innovation districts ontstaan.

Cover: Wikimedia Commons


Cover: ‘leiden bio science park bron wikimedia commons’ door Effeietsanders (bron: WikipediA) onder CC BY-SA 3.0 NL, uitsnede van origineelMeest recent

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023