leiden bio science park bron wikimedia commons door Effeietsanders (bron: WikipediA)

Sciencepark als nieuw stedelijk gebied

2 mei 2019

2 minuten

Verslag Kan een sciencepark uitgroeien tot een aantrekkelijke stadswijk? Ja, is de overtuiging van Joeri van den Steenhoven, kwartiermaker van het Leiden Bio Science Park (LBSP). Dit voorjaar deed hij tijdens het Watertorenberaad zijn visie uit de doeken.

Het tiende Watertorenberaad, het jaarlijkse netwerkevenement dat dit jaar plaatsvond in Leiden, had als thema ‘Nieuwe allianties’. Het volledige verslag en een video-impressie vindt u op Watertorenberaad.nl.

Met haar sciencepark is Leiden binnen Europa toonaangevend voor Life Sciences & Health. De verwachting is dat het aantal professionals in deze Leidse sector tot 2025 groeit van 19.000 naar 25.000 en het aantal studenten van 18.000 tot 20.000. De prognose is dat het aantal Leidse bio-sciencebedrijven in dezelfde periode zelfs zal verdubbelen, vooral dankzij vele start-ups.

Kwartiermaker Joeri van den Steenhoven wil van deze ‘parel van de kennisindustrie’ een innovation district maken, waar verschillende sectoren met elkaar aan nieuwe dingen werken. Daaruit kunnen nieuwe coalities ontstaan. Door te verbinden, te vermengen en te verdichten kan het gebied uitgroeien tot een internationale hotspot. De goede bereikbaarheid per spoor en nabijheid van Schiphol is daarbij een groot voordeel. Leiden wil van het innovation district ook een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken. Er zijn zo’n duizend huurwoningen gepland en er komen winkels, horeca en een groot park.

Google en Apple
De ontwikkeling van sciencepark naar een werk- en leefgebied met gemengde functies past volgens de kwartiermaker in een internationale trend. Traditioneel liggen scienceparks aan de rand van de stad, zoals Silicon Valley met grote technologiebedrijven als Google en Apple. Maar nieuwe giganten, zoals Airbnb en Uber, kiezen juist voor de binnenstad van San Francisco om contacten met andere innovatieve bedrijven te bevorderen. Van den Steenhoven noemt Toronto, Barcelona en Dublin als andere voorbeelden van steden waar soortgelijke innovation districts ontstaan.

Cover: Wikimedia Commons


Cover: ‘leiden bio science park bron wikimedia commons’ door Effeietsanders (bron: WikipediA) onder CC BY-SA 3.0 NL, uitsnede van origineelMeest recent

GO weekoverzicht 25 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de complete buurt

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de complete stadsbuurt centraal stond. Van de transformatie van het Utrechtse Wisselspoor via het naoorlogse stadsdeel Breda Noord naar de verdichting in het Haagse Bezuidenhout.

Weekoverzicht

25 april 2024

Zonnepanelen op het dak van een gebouw door Richie Quintyne NVEST (bron: shutterstock)

Duurzame energie in de regio, een passend ontwerp begint bij de goede vraagstelling

In de eerste ronde Regionale Energiestrategieën ging het ook over ruimtelijke kwaliteit. Hoe landen ingrepen in de energie-infrastructuur in onze omgeving? PBL en Royal HaskoningDHV plozen de plannen door en formuleren lessen & tips.

Uitgelicht
Onderzoek

25 april 2024

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024