watertorenberaad

Watertorenberaad schetst nieuwe toekomst voor tussenwijken

31 januari 2019

1 minuut

Nieuws
Niet in het centrum of aan de stadsrand, maar er net tussenin. Daar liggen vaak oudere woonwijken op loop- en fietsafstand van vele voorzieningen, dichtbij mobiliteitsknooppunten en stadsparken. Het Watertorenberaad, een publiek-privaat samenwerkingsverband, laat in een publicatie zien hoe deze ‘tussenwijken’ een nieuwe impuls kunnen krijgen.

In de tussenwijken wonen veel mensen die een betere woon-, leef- en ontplooiomgeving verdienen, stellen de bijna 30 publieke en private partijen van het Watertorenberaad. Bovendien is daar nog ruimte voor duizenden Nederlanders om te wonen en te leven op potentieel waardevolle plekken in de bestaande stad.

De combinatie van urgentie én potentie is aanleiding om de tussenwijken verder te ontwikkelen en te verbeteren. Het Watertorenberaad heeft zich daarom in vier van deze gebieden verdiept: de Kuyperwijk in Delft, de Kop van Feijenoord in Rotterdam, Moerwijk in Den Haag en het Singelkwartier in Schiedam.

Kansen voor activiteiten
Het Watertorenberaad wil met de publicatie laten zien hoe tussenwijken een nieuwe toekomst kunnen krijgen en welke waarde ze kunnen hebben voor de samenleving, met betere woningen in een gezonde, veilige en natuurlijke woonomgeving. De schrijvers zien ook kansen voor meer economische en culturele activiteiten met betrokkenheid en zelfzorg van bewoners.

Voorde Agenda Stad verdiepte het Watertorenberaad zich in de opgaven van bestaande wijken. Het rapport over tussenwijken is tot stand gekomen met financiële steun en medewerking van overheden en corporaties.


Cover: ‘watertorenberaad’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022