2013.10.03_Seminar wachtend land_660

Seminar 'Wachtend Land', tijdelijk gebruik bouwlocaties

16 oktober 2013

3 minuten

Agenda
In het hele land worstelen gemeentes met de vraag een tijdelijke invulling/gebruik te realiseren voor bouwrijpe locaties. Zo ook de gemeente Blaricum waar de bouwlocatie De Blaricummermeent, met terreinen van ruim 40 hectare, langdurig in afwachting zijn van de nieuw beoogde functie, het ‘Wachtend Land’. Er is grote behoefte aan uitvoerbare ideeën/initiatieven én aan de identificatie van partijen die een tijdelijke invulling kunnen realiseren/exploiteren. Daarom organiseren de gemeente Blaricum, de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft, Polis Platform for Urbanism en Urban Management een ideeëncompetitie voor het tijdelijk gebruik van bouwgrond. En met succes. Op dit moment zijn al meer dan 50 inschrijvingen geregistreerd, van studententeams, burgers, bedrijven en architecten. Ter inspiratie voor de deelnemers aan de ideeëncompetitie en andere geïnteresseerden wordt het seminar ‘Wachtend Land’ georganiseerd.

Dinsdag 22 oktober 2013, Faculteit Bouwkunde TU Delft, Berlagezaal

Het seminar biedt volop ruimte voor contact, onder andere bij aanvang en na afloop van het programma.

De belangstelling voor de ideeëncompetitie is groot. Inschrijven kan nog tot 24 oktober a.s.
Op zoek naar een team voor deelname aan de ideeëncompetitie? Doe tijdens het seminar mee met de speeddate sessie!

Programma

14.30 uur

Inloop

15.00 – 15.10

Welkom
Agnes Franzen
programmamanager praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft

15.10 – 15.25

‘Context ideeëncompetitie ‘Wachtend Land’
planinhoudelijke context van de locatie komt aan de orde en de vraagstelling/ perspectieven ten aanzien van de tijdelijkheid
Rob Hoksbergen, hoofd projectbureau De Blaricummermeent

15.25 – 16.00

Keynote ‘Van tijdelijkheid naar ontwerpen met tijd’
Maurits de Hoog
stedebouwkundigen Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam

16.00 – 16.30

Pauze met speeddate sessie

16.30 – 17.30

Praktijkvoorbeelden belicht

Mark Sekuur, gebiedsmarketeer, Open Lab Ebbinge

een tijdelijke stad voor creatief en openbaar gebruik
Het Open Lab Ebbinge (kortweg: OLE) is een nieuwe en tijdelijke gebiedsinvulling in het Ebbingekwartier, nabij het centrum van de stad Groningen. In deze proeftuin voor tijdelijkheid van de stedenbouw, worden de mogelijkheden van het kortstondige en veranderlijke heden onderzocht, uitgewisseld en gepresenteerd. Het Open Lab is een ontmoetingsplek in het centrum van Groningen, een bruisende plek met verrassende paviljoens, steeds wisselende buitenprogramma’s, horeca en ruimte om te recreëren. Al deze karakteristieken zorgen ervoor dat het project een uniek internationaal praktijkvoorbeeld van innovatieve tussentijdse stedenbouw is.

Arie-Willem Bijl, kwartiermaker tijdelijk gebruik Honigcomlex

De voormalige Heinz/Honigfabriek in Nijmegen is de komende 8 jaar beschikbaar voor tijdelijk, creatief en innovatief ondernemerschap. Het karakteristieke complex ligt in het westen van de stad en is goed bereikbaar. Bouwfonds en gemeente Nijmegen ontwikkelen hier de komende jaren een nieuw Waalfront.Een woon-werkgebied met een nieuwe beleving van Nijmegen aan de Waal. Het Honigcomplex is het grootste complex in het gebied: 33.000 vierkante meter groot. Met tijdelijk ondernemerschap in het Honigcomplex komt het gebied tot leven.

Aansluitend debat met de zaal

Deelnamevoorwaarden

Vrije toegang.

Aanmelden

Stuur een mail naar gebiedsontwikkeling@tudelft.nl o.v.v. Wachtend Land.

Routebeschrijving

Meer informatie

Voor meer informatie over de ideeëncompetitie en inschrijven vanaf 1 september: www.wachtendland.nl

Zie ook:


Cover: ‘2013.10.03_Seminar wachtend land_660’Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023