2013.10.03_Seminar wachtend land_660

Seminar 'Wachtend Land', tijdelijk gebruik bouwlocaties

16 oktober 2013

3 minuten

Agenda
In het hele land worstelen gemeentes met de vraag een tijdelijke invulling/gebruik te realiseren voor bouwrijpe locaties. Zo ook de gemeente Blaricum waar de bouwlocatie De Blaricummermeent, met terreinen van ruim 40 hectare, langdurig in afwachting zijn van de nieuw beoogde functie, het ‘Wachtend Land’. Er is grote behoefte aan uitvoerbare ideeën/initiatieven én aan de identificatie van partijen die een tijdelijke invulling kunnen realiseren/exploiteren. Daarom organiseren de gemeente Blaricum, de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft, Polis Platform for Urbanism en Urban Management een ideeëncompetitie voor het tijdelijk gebruik van bouwgrond. En met succes. Op dit moment zijn al meer dan 50 inschrijvingen geregistreerd, van studententeams, burgers, bedrijven en architecten. Ter inspiratie voor de deelnemers aan de ideeëncompetitie en andere geïnteresseerden wordt het seminar ‘Wachtend Land’ georganiseerd.

Dinsdag 22 oktober 2013, Faculteit Bouwkunde TU Delft, Berlagezaal

Het seminar biedt volop ruimte voor contact, onder andere bij aanvang en na afloop van het programma.

De belangstelling voor de ideeëncompetitie is groot. Inschrijven kan nog tot 24 oktober a.s.
Op zoek naar een team voor deelname aan de ideeëncompetitie? Doe tijdens het seminar mee met de speeddate sessie!

Programma

14.30 uur

Inloop

15.00 – 15.10

Welkom
Agnes Franzen
programmamanager praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft

15.10 – 15.25

‘Context ideeëncompetitie ‘Wachtend Land’
planinhoudelijke context van de locatie komt aan de orde en de vraagstelling/ perspectieven ten aanzien van de tijdelijkheid
Rob Hoksbergen, hoofd projectbureau De Blaricummermeent

15.25 – 16.00

Keynote ‘Van tijdelijkheid naar ontwerpen met tijd’
Maurits de Hoog
stedebouwkundigen Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Amsterdam

16.00 – 16.30

Pauze met speeddate sessie

16.30 – 17.30

Praktijkvoorbeelden belicht

Mark Sekuur, gebiedsmarketeer, Open Lab Ebbinge

een tijdelijke stad voor creatief en openbaar gebruik
Het Open Lab Ebbinge (kortweg: OLE) is een nieuwe en tijdelijke gebiedsinvulling in het Ebbingekwartier, nabij het centrum van de stad Groningen. In deze proeftuin voor tijdelijkheid van de stedenbouw, worden de mogelijkheden van het kortstondige en veranderlijke heden onderzocht, uitgewisseld en gepresenteerd. Het Open Lab is een ontmoetingsplek in het centrum van Groningen, een bruisende plek met verrassende paviljoens, steeds wisselende buitenprogramma’s, horeca en ruimte om te recreëren. Al deze karakteristieken zorgen ervoor dat het project een uniek internationaal praktijkvoorbeeld van innovatieve tussentijdse stedenbouw is.

Arie-Willem Bijl, kwartiermaker tijdelijk gebruik Honigcomlex

De voormalige Heinz/Honigfabriek in Nijmegen is de komende 8 jaar beschikbaar voor tijdelijk, creatief en innovatief ondernemerschap. Het karakteristieke complex ligt in het westen van de stad en is goed bereikbaar. Bouwfonds en gemeente Nijmegen ontwikkelen hier de komende jaren een nieuw Waalfront.Een woon-werkgebied met een nieuwe beleving van Nijmegen aan de Waal. Het Honigcomplex is het grootste complex in het gebied: 33.000 vierkante meter groot. Met tijdelijk ondernemerschap in het Honigcomplex komt het gebied tot leven.

Aansluitend debat met de zaal

Deelnamevoorwaarden

Vrije toegang.

Aanmelden

Stuur een mail naar gebiedsontwikkeling@tudelft.nl o.v.v. Wachtend Land.

Routebeschrijving

Meer informatie

Voor meer informatie over de ideeëncompetitie en inschrijven vanaf 1 september: www.wachtendland.nl

Zie ook:


Cover: ‘2013.10.03_Seminar wachtend land_660’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024