Banner SKG Jaarcongres 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

SKG Jaarcongres in het teken van uitvoeringskracht: keuzes voor een duurzame leefomgeving

1 februari 2024

2 minuten

SKG Nieuws Donderdag 28 maart 2024 staat volledig in het teken van uitvoeringskracht: keuzes voor een duurzame leefomgeving. Dan vindt het SKG-jaarcongres in Amersfoort plaats. U kunt zich hier al voor aanmelden.

Ruimtelijk Nederland staat voor belangrijke opgaven. Deze opgaven leggen beslag op de schaarse ruimte. Daarbij moeten belangen in het heden worden afgewogen tegen die van toekomstige generaties. Een gebiedsgerichte aanpak kan daarbij helpen. Wat is het wenkend perspectief in een gebied? Wat kan er wel en wat niet? Hoe nemen we belanghebbenden in die keuzes mee? Om tot uitvoering te komen, zijn deze keuzes immers onontbeerlijk.

Update:

Het programma van hét event van gebiedsontwikkelend Nederland is bekend. Meld u nu aan!

Tijdens het SKG Jaarcongres wordt de SKG Publieksprijs 2024 uitgereikt. Tot 25 maart kunt u hier uw online stem uitbrengen.

Dit SKG Jaarcongres staat opnieuw in het teken van uitvoeringskracht. Want ondanks de roep om versnelling en realisatie van grote aantallen betaalbare woningen blijkt de praktijk complex en weerbarstig. Wat hebben we de afgelopen jaren geleerd? Waar staan we nu? En welke keuzes zijn voor (meer) uitvoeringskracht noodzakelijk?

Hoogleraar Gebiedsontwikkeling en Deltacommissaris Co Verdaas bespreekt tijdens het congres genoemde vragen met prominente experts en beslissers in het vakgebied. Samen met u verkent hij wat beter moet, wat er wél goed gaat en welke keuzes prioriteit moeten krijgen om gebiedsontwikkelingen in het land richting en vaart te geven.

SKG Jaarcongres 2023 sessie F door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

‘SKG Jaarcongres 2023 sessie F’ door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)


Het SKG Jaarcongres is bedoeld voor praktijkexperts, wetenschappers en andere professionals in gebiedsontwikkeling: bestuurders, beleidsmakers, ontwikkelaars, bouwers, beleggers, onderzoekers, ontwerpers, adviseurs en professionals uit de woningcorporatiesector. Het jaarcongres stelt zich ten doel een open en eerlijk gesprek te voeren over de uitdagingen in het vakgebied en welke oplossingen hiervoor denkbaar en (vooral) uitvoerbaar zijn. Het brengt daartoe kennis, beleid en praktijk samen uit alle delen van het land.

Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) verbindt een groeiend aantal publieke, private en maatschappelijke organisaties in de praktijk van gebiedsontwikkeling. SKG-partners geven richting en inhoud aan het onafhankelijke kennisprogramma van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Met onderzoek, onderwijs, kennisbijeenkomsten en het platform Gebiedsontwikkeling.nu levert SKG een krachtige bijdrage aan een professionele, reflectieve gebiedsontwikkelingspraktijk voor een duurzame gebouwde omgeving.

Terugkijken om alvast in de stemming te komen? Hieronder vindt u de uitgebreide visuele samenvatting van het SKG Jaarcongres 2023:


Cover: ‘Banner SKG Jaarcongres 2024’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024

Gracht in Gouda door KarinR (bron: Shutterstock)

Honderdduizenden funderingen in slechte staat: snelle en grootschalige actie is nodig

De funderingen van vele honderdduizenden Nederlandse woningen verkeren in slechte staat. De overheid moet snel werk maken van een grootschalig herstelprogramma, vindt de Raad voor de Leefomgeving.

Onderzoek

1 maart 2024

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van secuur kwaliteit toevoegen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het toevoegen van kwaliteit. In het Rotterdamse Katendrecht, in het Brabantse watermolenlandschap en als missie van gebiedsontwikkelaars.

Weekoverzicht

29 februari 2024